Корисник:Гпавловић/песак

[[|thumb| Nikola Lončar ]]

Biografija:Уреди

Nikola Lončar je rođen 24.10. 1954.godine u selu Bjelkovac, opština Podravska Slatina, Hrvatska. 1960.godine se preseljava u Beograd, opština Zemun, gde završava osnovnu školu. Posle završetka srednje Elektroprivredne škole u Zemunu, upisuje studije politehnike na VPS u Beogradu. Pre diplomiranja počinje da radi u Narodnom pozorištu, što je za njega bila prekretnica u životu. Neko vreme je radio na odelenju Tehnike u RTS-u i držao diskoteku  u “Pinkiju”. Osamdesetih godina, prošlog veka odlazi u Sjedinjene Američke Države. Tu započinje sasvim novi život.

Istorija:Уреди

Nikola Lončar radi kao privatni detetktiv u Pensilvaniji, specijalizovan za istrage o nedozvoljenim metodima ulaska u određene biznis institucije ili privatne objekte (investigating after burglary – forensic locksmithing). Član je Nacionalne asocijacije specijalista za istraživanje i Internacionalne asocijacije istraživača za kradju kola. Njegovo opredeljenje za ovaj posao nastalo je posle više godina provedenih u različitim poljima obezbeđenja. Nikola je 1986 godine otvorio svoju firmu za obezbeđenje u Filadelfiji. Radeći u delovima grada sa visokom stopom kriminala shvatio je da sistemi obezbeđenja nisu dovoljno razvijeni da se bore sa iskusnim kriminalcima.

Koristeći višegodišnje iskustvo u polju obezbeđivanja, dizajnirao je sredstvo za zaključavanje sa 4 do 24 tačaka i senzora koje mogu da detektuju upad lopova. Za svoj pronalazak dobio je nagradu Tehnološkog centra Bendžamin Frenklin, nagradu države Pensilvanija i zlatnu medalju Nikola Tesla, koja se dodeljuje jednom godišnje za najbolji pronalazak. 1998 godine se pridružio nacionalnoj asocijaciji istraživača brava za zaključavanje. 2001 godine dobio je licencu za posao privatnog detetktiva u Pensilvaniji. Hobiji su mu skupljanje brava, senzora i alarma, kao i dizajniranje novih produkata (ima preko 30 patenata). 

10. juna 2004. godine pokreće Nikola Tesla Inventors Club. Posle se ispostavilo da je mnogo više ljudi zainteresovano za Teslin život, nego za Tesline inovacije, pa je posle toga otvoren  Nikola Tesla Club. Kada se okupio veći broj ljudi osnovana je Teslina naučna fondacija  (Tesla Science Foundation) 7. januara 2010. godine u Filadelfiji. Teslina naučna fondacija je najveća aktivna organizacija u USA koja se bavi promocijom lika i dela Nikole Tesle. Od 2008. godine. imali su 155 predavanja, konferencija i drugih značajnih aktivnosti, što ih dovodi na prvo mesto, ne samo u USA, nego u svetu. Zahvaljujući velikom entuzijazmu članova Tesline Naučne Fondacije napravili su impresivan rezultat na globalnom nivou.

Osnivanje Tesline naučne fondacije SrbijeУреди

Osnivač Tesline naučne fondacije Srbije, g-din Nikola Lončar je dobar deo svog dosadašnjeg produktivnog angažovanja posvetio i radu na promociji lika i stvaralaštva našeg, srpskog velikana, Nikole Tesle. 

Još kao dete, a kasnije i kao mladić, pokazivao je interesovanje za otkrivanjem novog u prirodi, tehnici i pronalazaštvu, pa zbog toga, a verovatno i zbog svoje postojbine i predaka koji su iz kraja gde se rodio Nikola Tesla, poklonio je puno vremena proučavanju i popularizaciji Teslinog rada i dela. Kao maloletnik učestvovao je na izložbama i sajmovima pronalazaštva u ondašnjoj Jugoslaviji, i prijavljuje prve pronalaske. Osamdesetih godina prošlog veka odlazi u Ameriku, gde posle stabilizacije porodičnih prilika i dostizanja ličnog standarda, sve svoje potencijale ulaže u afirmaciju ideje o Nikoli Tesli. U početnoj fazi, u svom novom okruženju, radi na razvoju svesti o Tesli kao geniju, kod Amerikanaca, drugih stranaca, kao i pripadnika naše dijaspore. 

A potom, intenzivira delovanje i na teritoriji Srbije. Tokom svih tih godina, a naročito u vreme ratnih razaranja, njegov dolazak iz Amerike u Srbiju, njegove majke Ljubice Lončar i sestre Gordane, propraćen je pomaganjem naroda u Srbiji, a u odlasku odnošenjem knjiga, zapisa, rukotvorina i predmeta, sve što je u vezi sa Teslom. Tokom godina toliko se toga sakupilo, u njegovom domu u Filadelfiji, da bi po najskromnijem mišljenju mogao da se postavi muzej o Nikoli Tesli. 

Uoči raspada Jugoslavije i ratnih razaranja dolazi sa porodicom u zemlju i pokušava razviti privatni biznis. Naročito radi na projektima zaštite imovine i bezbednosti, pa stoga biva prepoznat od menadžmenta CIP-a, koji ga angažuje na razvojnim bezbednosnim projektima u vezi sa železnicom. Iz te saradnje nastaje preko 50 idejnih projekata u oblasti čuvanja i zaštite imovine. Na žalost kreću ratna razaranja i on se vraća sa porodicom u Ameriku.

Tokom prve decenije ovog veka, učestvuje u organizaciji i osnivanju Tesline naučne fondacije u Americi - TESLA SCIENCE FOUNDATION, PHILADELPHIA, USA, a zbog zapaženog ličnog angažovanja i doprinosa biva postavljen za predsednika fondacije. Radeći na jačanju TESLA SCIENCE FOUNDATION, PHILADELPHIA, uviđa veliku zainteresovanost naučne elite, svih slojeva društva i svih zemalja sveta za Teslino delo, i radi na uspostavljanju obaveznog programa u svim školama SAD, na temu Teslinih pronalazaka, a istovremeno na našim prostorima zalaže se na kanonizaciji Tesle.

Sagledavajući interesovanje svetske javnosti za Teslino delo, uviđa nedostatak dovoljnog interesovanja i angažovanja srpske države, elite i  javnosti, a istovremeno uviđa da bi interesovanje za Teslin rad i delo, i rad na istima, bio veoma delotvoran za prosperitet srpskog naroda i Srbije kao države. Kako bi taj doprinos bio što sadržajniji i efikasniji pokreće inicijativu, a potom i osniva Teslinu naučnu fondaciju Srbija, u Srbiji, koja će raditi na afirmaciji Teslinog lika i dela.

Pošto se ovde radi isključivo o neprofitnom i volonterskom angažovanju, jedna od osnovnih prepreka u realizaciji tog cilja bila je kako pronaći kvalitetne saradnike, a pritom entuzijaste, koji će dati doprinos u osnivanju i radu fondacije. Obzirom na dugogodišnju saradnju Lončara kao osnivača i mene, koja između ostalog počiva i od viševekovnih dobrih porodičnih odnosa, zamoljen sam da se maksimalno uključim na realizaciji registracije fondacije. Kao što je to uobičajeno, ispočetka te aktivnosti idu dosta sporo i konfuzno. Uglavnom mnogi imaju ideje, komentare, sugestije i savete, ali realizacija je išla dosta sporo.

Nikola Lončar, osnivač, uspostavlja kontakte, vrši konsultacije, i traži entuzijaste, ljubitelje i poštovaoce Teslinog dela, koji će se prihvati volonterskog rada u Upravnom odboru fondacije.

 Za osnivanje Fondacije odabran je simbolično dan Teslinog napuštanja ovozemaljskog života. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta je donesena 07.01.2013. godine. APR, na osnovu podnešene dokumentacije, donela je rešenje o registraciji TESLINE NAUČNE FONDACIJE SRBIJE pod brojem БЗФ252/2013, dana 28.05.2013.godine.

Za predsednika i članove Upravnog odbora postavljaju se sledeća lica:

  • Marko Lopušina - predsednik, iz Beograda
  • Dragan Sabljov - član, iz Sremske Mitrovice
  • Milan Kneževic- član, iz Beograda
  • Radomir Putnik - član, iz Beograda
  • Zoran Bulović - član, iz Beograda

Za upravitelja Fondacije, postavlja se:

  • Stevo Božanić - iz Beograda

Rad Tesline naučne fondacije SrbijeУреди

Tokom 2013. i 2014. god, Upravni odbor Tesline naučne fondacije Srbije, uglavnom radi na organizacionoj postavci i sagledavanju planova, aktivnosti i pravaca delovanja. 

Kao što je već navedeno, rad na promovisanju Tesle pored ličnih, radnih i intelektualnih kvaliteta podrazumeva entuzijazam, timski rad i veliko volontersko angažovanje, a to su kriterijumi koje je dosta teško spojiti kod jedne ličnosti. Krajem 2014. god, predsednik Upravnog odbora, Marko Lopušina, podnosi ostavku. Fondacija i dalje nastavlja svoje aktivnosti u oblasti saradnje i koordinacije sa osnivačem i sa TESLA SCIENCE FOUNDATION, PHILADELPHIA, USA. Između ostalog sprovode se aktivnosti na konsolidovanju Upravnog odbora i izboru novog predsednika.

U prvom kvartalu 2015. godine, organizuje se skupština, i donose se odluke o povećanju broja članova, i izboru novog predsednika Upravnog odbora.

 Za predsednika Upravnog odbora  TESLINE NAUČNE FONDACIJE SRBIJE bira se i postavlja  g-din Nenad Portić, dipl.  pravnik iz Beograda. Nova organizaciono-kadrovska koncepcija i postavka, a naročito povećano angažovanje g-dina Portića, i tima na čijem je čelu, kao i g-dina Lončara, osnivača, dovodi do niza značajnih aktivnosti tokom 2015. i 2016. godine, tako da je to veoma plodan period delovanja i rada Tesline naučne fondacije Srbije.

I na kraju, kao zaključak o sagledavanju i oceni dosadašnjeg rada Tesline naučne fondacije Srbije, možemo slobodno zaključiti da je osnivanje iste potpuno opravdano, kao i to da je dalo rezultate i da treba uložiti napore da dalje delovanje bude na nivou rada iz predhodnog perioda, odnosno permanentno raditi na razvoju.

Cilj fondacije:Уреди

Teslina naučna fondacija Srbije je nastala kako bi promovisala zaostavštinu Nikole Tesle podizanjem svesti o njegovim dostignućima i doprinosima u 21. veku, te tako doprinela razumevanju mnogih njegovih patenata i pronalazaka koji bi imali primenu u današnjim potrebama čovečanstva. Kroz obrazovne programe, radionice, sastanke i javne manifestacije mi okupljamo sve one koji se istinski interesuju za Teslu. Fondacija, takođe, na godišnjem nivou selektuje po nekoliko entuzijasta koji bi demonstrirali inovativne tehnološke koncepte koji ilustruju Teslinu doživotnu posvećenost nauci, industriji i zaštiti životne sredine. Fondacija svake godine dodeljuje nagrade za dostignuća u tehnologiji, obrazovanju, kulturi i umetnosti, a koja su u vezi sa Teslom ili njegovim radom.Nikola Lončar, vizionar,  ističe  najvažnije planove Tesline naučne fondacije:“Najvažniji projekat je uvođenje Nikole Tesle u obrazovni sistem USA i pravljeljenje školskog programa prilagođenog raziličitim uzrastima. Da bi taj program radio, prvo smo morali da organizujemo i napravimo putujuću izložbu “Tesla past, present, future”, kao i časove posle škole u vidu dodatne nastave i stvaranje oglednih odeljenja. Organizovali smo 154 različite manifestacije širom USA na kojima smo promovisali lik i delo Nikole Tesle u najznačajnijim institucijama. Partneri smo sa Franklin istitutom. Postavili smo 12 bisti. Radimo novu koja će biti najatraktivniji spomenik Nikoli Tesli. Tesla Science Foundation ima 7 vrsta različitih nagrada kojima nagrađuje i motiviše ljude da sebe i svoje radove i dela koja se tiču Nikole Tesle nastave da razvijaju i dalje (muzika, art, knjige, film, 3d…). Važan projekat je Teslin narod i Teslin komunikacioni centar koji će povezivati naše ljude u rasejanju i prijatelje našeg naroda, tj. poštovaoce lika i dela našeg najznačajnijeg naučnika Nikole Tesle.”

Spoljašnje veze:Уреди