Катарина Вучићевић, члан Уредништва Архива за фармацију.