Корисник:Aca/регуларни изрази

Овај водич служиће ми да лакше пишем регуларне изразе.

МетазнациУреди

 • \w — Налази сва латиничка (велика и мала) слова, цифре и доњу црту.
 • \W — Налази све остале знакове (ћириличка слова, интерпункцијски знаци, посебне знакове, размак, уметак…).
 • \s — Налази размаке, уметке, нови ред.
 • \S — Налази све остале знакове (латиничка и ћириличка слова, интерпункцијски знаци, посебни знаци, доња црта, цифре).
 • \d — Налази цифре (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
 • \D — Налази знаке који нису цифре (латиничка и ћириличка слова, интерпункцијски знаци, посебни знаци, доња црта, размак, уметак).
 • \n — Налази нови ред.
 • \t — Налази уметак.

КвантификаториУреди

 • * — Проналази нула или више појављивања претходог метазнака.
 • + — Проналази једно појавивање претходног метазнака или више њих.
 • ? — Проналази нула појављивања претходног метазнака или само једно.
 • {3} — Проналази тачно три појављивања претходног метазнака.
 • {3,} — Проналази три или више појављивања претходног метазнака.
 • {2,4} — Проналази два, три или четири појављивања претходног метазнака.

Скупови и опсезиУреди

 • (…) — Захвата све унутар заграде и прави $1.
 • (…|…) — Захвата или једну или другу страну заграде и прави $1.
 • [^абв] — Захвата све знакове осим а, б и в.
 • [a-z] — Захвата сва латиничка мала слова.
 • [A-Z] — Захвата сва латиничка велика слова.
 • [A-z] — Захвата сва латиничка мала и велика слова.
 • [а-џ] — Захвата сва ћириличка мала слова.
 • [Ђ-Ш] — Захвата сва ћириличка велика слова.
 • [Ђ-џ] — Захвата сва ћириличка мала и велика слова.
 • [Ђ-џA-ž] — Захвата сва ћириличка и латиничка мала и велика слова.
 • [0-7] — Захвата бројеве од један до седам.

ЕскејпУреди

 • \ — Не претвара одређени знак у регекс кôд.