Корисник:FelixBot/ФР/Ер и Лоар

Таблица имена француских села за транскрибовање
Француски назив Транскрибовани назив Статус
Baudreville (Eure-et-Loir) Бодрвил (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Bazoche-Gouet Базош Гуе Symbol keep vote.svg
Bazoches-en-Dunois Базош ан Диноа Symbol keep vote.svg
Bazoches-les-Hautes Базош лез От Symbol keep vote.svg
Beauche Бош Symbol keep vote.svg
Beaumont-les-Autels Бомон лез Отел Symbol keep vote.svg
Beauvilliers (Eure-et-Loir) Бовилије (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Belhomert-Guéhouville Беломер Геувил Symbol keep vote.svg
Berchères-Saint-Germain Бершер Сен Жермен Symbol keep vote.svg
Berchères-les-Pierres Бершер ле Пјер Symbol keep vote.svg
Berchères-sur-Vesgre Бершер сир Вегр Symbol keep vote.svg
Billancelles Бијансел Symbol keep vote.svg
Blandainville Балнденвил Symbol keep vote.svg
Bleury Блери Symbol keep vote.svg
Boisgasson Боагасон Symbol keep vote.svg
Boissy-en-Drouais Боаси ан Друе Symbol keep vote.svg
Boisville-la-Saint-Père Боавил ла Сен Пер Symbol keep vote.svg
Boncourt (Eure-et-Loir) Бонкур (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Bonneval (Eure-et-Loir) Бонвал Symbol keep vote.svg
Bouglainval Бугленвал Symbol keep vote.svg
Boullay-Mivoye Буле Мивоа Symbol keep vote.svg
Boullay-Thierry Буле Тијери Symbol keep vote.svg
Boullay-les-Deux-Eglises Буле ле Дез Еглиз Symbol keep vote.svg
Bourdinière-Saint-Loup Бурденијер Сен Лу Symbol keep vote.svg
Boutigny-Prouais Бутињи Пруе Symbol keep vote.svg
Bouville (Eure-et-Loir) Бувил (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Briconville Бриконвил Symbol keep vote.svg
Brou Бру Symbol neutral vote.svg
Broué Бруе Symbol keep vote.svg
Brunelles Бринел Symbol keep vote.svg
Bullou Билу Symbol keep vote.svg
Bérou-la-Mulotière Беру ла Милотјер Symbol keep vote.svg
Béthonvilliers Бетонвилије Symbol keep vote.svg
Béville-le-Comte Бевил ле Конт Symbol keep vote.svg
Би Symbol neutral vote.svg
Cernay (Eure-et-Loir) Серне (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Challet Шале Symbol neutral vote.svg
Champhol Шанол Symbol keep vote.svg
Champrond-en-Perchet Шампронд ан Перше Symbol keep vote.svg
Champseru Шансери Symbol keep vote.svg
Chapelle-Forainvilliers Шапел Форенвилије Symbol keep vote.svg
Chapelle-Fortin Шапел Фортен Symbol keep vote.svg
Chapelle-Guillaume Шапел Гијом Symbol keep vote.svg
Chapelle-Royale Шапел Роајал Symbol keep vote.svg
Chapelle-d'Aunainville Шапел д'Оневил Symbol keep vote.svg
Chapelle-du-Noyer Шапел ди Ноаје Symbol keep vote.svg
Charbonnières (Eure-et-Loir) Шарбонијер (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Charonville Шаронвил Symbol keep vote.svg
Charray Шаре Symbol neutral vote.svg
Chartainvilliers Шартенвилије Symbol keep vote.svg
Chassant Шасан Symbol keep vote.svg
Chaudon Шодон Symbol keep vote.svg
Chauffours Шофур Symbol keep vote.svg
Chaussée-d'Ivry Шосе д'Иври Symbol keep vote.svg
Chuisnes Шин Symbol keep vote.svg
Châtaincourt Шатенкур Symbol keep vote.svg
Châteaudun Шатоден Symbol keep vote.svg
Châteauneuf-en-Thymerais Шатонеф ан Тимере Symbol keep vote.svg
Châtelets Шатле Symbol neutral vote.svg
Châtelliers-Notre-Dame Шатлије Нотр Дам Symbol keep vote.svg
Châtenay (Eure-et-Loir) Шатне (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Châtillon-en-Dunois Шатијон ан Диноа Symbol keep vote.svg
Cintray (Eure-et-Loir) Синтре (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Civry Сиври Symbol keep vote.svg
Cloyes-sur-le-Loir Клоа сир ле Лоар Symbol keep vote.svg
Clévilliers Клевилије Symbol keep vote.svg
Coltainville Колтенвил Symbol keep vote.svg
Combres Комбр Symbol keep vote.svg
Conie-Molitard Кони Молитар Symbol keep vote.svg
Corancez Корансез Symbol keep vote.svg
Cormainville Корменвил Symbol keep vote.svg
Courtalain Куртален Symbol keep vote.svg
Courville-sur-Eure Курвил сир Ер Symbol keep vote.svg
Croisilles (Eure-et-Loir) Кроазиј (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Croix-du-Perche Кроа ди Перш Symbol keep vote.svg
Crucey-Villages Крисе Вилаж Symbol keep vote.svg
Crécy-Couvé Креси Куве Symbol keep vote.svg
Dammarie Дамари Symbol keep vote.svg
Dampierre-sous-Brou Дампјер су Бру Symbol keep vote.svg
Dampierre-sur-Avre Дампјер сир Авр Symbol keep vote.svg
Dancy Данси Symbol keep vote.svg
Denonville Данонвил Symbol keep vote.svg
Digny Дињи Symbol keep vote.svg
Donnemain-Saint-Mamès Донмен Сен Маме Symbol keep vote.svg
Etilleux Етије Symbol keep vote.svg
Fains-la-Folie Фен ла Фоли Symbol keep vote.svg
Fontaine-les-Ribouts Фонтен ле Рибу Symbol keep vote.svg
Fontenay-sur-Conie Фонтне сир Кони Symbol keep vote.svg
Fontenay-sur-Eure Фонтне сир Ер Symbol keep vote.svg
Framboisière Фрамбоазјер Symbol keep vote.svg
Francourville Франкурвил Symbol keep vote.svg
Germainville Жерменвил Symbol keep vote.svg
Germignonville Жермињонвил Symbol keep vote.svg
Gilles Жил Symbol keep vote.svg
Gohory Гори Symbol neutral vote.svg
Gommerville (Eure-et-Loir) Гомервил (Ер и Лоар) Symbol keep vote.svg
Gouillons Гујон Symbol keep vote.svg
Hanches Анш Symbol keep vote.svg
Happonvilliers Апонвилије Symbol keep vote.svg
Havelu Авли Symbol neutral vote.svg

Напомена: стављати само назив на српском језику после одговарајућег знака |. Не правити никакве друге измене у структури табеле! --FelixBot (разговор) (под покровитељством Филипа)