Корисник:FelixBot/ФР/Лот и Гарона

Таблица имена француских села за транскрибовање
Француски назив Транскрибовани назив Статус
Beaugas Бога Symbol keep vote.svg
Beaupuy (Lot-et-Garonne) Бопиј (Лот и Гарона Symbol keep vote.svg
Beauville (Lot-et-Garonne) Бовил (Лот и Гарона) Symbol keep vote.svg
Beauziac Бозјак Symbol keep vote.svg
Birac-sur-Trec Бирак сир Трек Symbol keep vote.svg
Blanquefort-sur-Briolance Бланкфор сир Бриоланс Symbol keep vote.svg
Blaymont Блемон Symbol keep vote.svg
Bon-Encontre Бон Анконтр Symbol keep vote.svg
Boudy-de-Beauregard Буди де Борегар Symbol keep vote.svg
Bouglon Буглон Symbol keep vote.svg
Bourgougnague Бургуњаг Symbol keep vote.svg
Bourlens Бурлан Symbol keep vote.svg
Bournel Бурнел Symbol keep vote.svg
Bourran Буран Symbol neutral vote.svg
Boussès Бусе Symbol neutral vote.svg
Boé Бое Symbol neutral vote.svg
Brax (Lot-et-Garonne) Бра (Лот и Гарона) Symbol keep vote.svg
Bruch Бриш Symbol keep vote.svg
Brugnac Брињак Symbol keep vote.svg
Buzet-sur-Baïse Бизе сир Баис Symbol keep vote.svg
Cahuzac (Lot-et-Garonne) Каизак (Лот и Гарона) Symbol keep vote.svg
Calignac Калињак Symbol keep vote.svg
Calonges Колонж Symbol neutral vote.svg
Cambes (Lot-et-Garonne) Кан (Лот и Гарона) Symbol keep vote.svg
Cancon Канкон Symbol keep vote.svg
Casseneuil Касенеј Symbol keep vote.svg
Cassignas Касиња Symbol keep vote.svg
Castelculier Кастелкилије Symbol keep vote.svg
Casteljaloux Кастелжалу Symbol keep vote.svg
Castella Кастела Symbol keep vote.svg
Castelmoron-sur-Lot Кастелморон сир Лот Symbol keep vote.svg
Castelnau-sur-Gupie Кастелно сир Гипи Symbol keep vote.svg
Castelnaud-de-Gratecambe Кастелно де Граткан Symbol keep vote.svg
Castillonnès Кастијоне Symbol keep vote.svg
Caubeyres Кобер Symbol keep vote.svg
Caubon-Saint-Sauveur Кобон Сен Совер Symbol keep vote.svg
Caudecoste Кодекост Symbol keep vote.svg
Caumont-sur-Garonne Комон сир Гарон Symbol keep vote.svg
Cauzac Козак Symbol neutral vote.svg
Cavarc Кавар Symbol keep vote.svg
Cazideroque Казидерок Symbol keep vote.svg
Clairac Клерак Symbol neutral vote.svg
Clermont-Dessous Клермон Десу Symbol keep vote.svg
Clermont-Soubiran Клермон Субиран Symbol keep vote.svg
Cocumont Кокимон Symbol keep vote.svg
Colayrac-Saint-Cirq Колерак Сен Сир Symbol keep vote.svg
Condezaygues Кондезег Symbol keep vote.svg
Cours (Lot-et-Garonne) Кур (Лот и Гарона) Symbol keep vote.svg
Couthures-sur-Garonne Кутир сир Гарон Symbol keep vote.svg
Cuq (Lot-et-Garonne) Кик (Лот и Гарона) Symbol keep vote.svg
Cuzorn Кизорн Symbol keep vote.svg
Damazan Дамазан Symbol keep vote.svg
Dausse Дос Symbol neutral vote.svg
Dolmayrac Долмерак Symbol keep vote.svg
Dondas Донда Symbol keep vote.svg
Doudrac Дудрак Symbol keep vote.svg
Douzains Дузен Symbol keep vote.svg
Espiens Епјен Symbol keep vote.svg
Estillac Естијак Symbol keep vote.svg
Fals Фал Symbol keep vote.svg
Foulayronnes Фулерон Symbol keep vote.svg
Fourques-sur-Garonne Фурк сир Гарон Symbol keep vote.svg
Francescas Франсеска Symbol keep vote.svg
Gontaud-de-Nogaret Гонто де Ногаре Symbol keep vote.svg
Hautefage-la-Tour Отфаж ла Тур Symbol keep vote.svg
Hautesvignes Отвињ Symbol keep vote.svg

Напомена: стављати само назив на српском језику после одговарајућег знака |. Не правити никакве друге измене у структури табеле! --FelixBot (разговор) (под покровитељством Филипа)