5000 измена
Зелена квачицаY
10.000 измена
Зелена квачицаY
50.000 измена

It takes no compromise to give people their rights... It takes no money to respect the individual. It takes no political deal to give people freedom. It takes no survey to remove repression.

Није потребан компромис да би се људима дала њихова права... Није потребан новац да би се појединцима показало поштовање. Није потребна политичка воља да би се људима дала слобода. Није потребна анкета да би се уклонило угњетавање.

— Харви Милк

О мени