Придодао   Нечланци   Галерија   Нењикипедија   Споменице  

Mој допринос њикипедији; овде је списак чланака које сам започео или у којима сам учествовао, мање или више значајно, али свакако сам неки траг оставио и пре свега, веома уживао...

Био-хем чланци које сам започеоУреди

P chemistry.svg хемијаУреди

0001. водоник-сулфид
0011. олово-сулфид
0012. тетродотоксин
0025. смеше
0047. олово-ацетат
0061. хексаммин-никал(II)-бромид
0065. четврта аналитичка група катиона
0073. прва аналитичка група катиона
0084. r-ознаке
0085. s-ознаке
0090. списак елемената
0105. калцијум-сулфид
0106. берилијум-оксид
0107. калцијум-хидрид
0112. никал(II)-сулфат
0113. никл(II)-хлорид
0114. натријум-перманганат
0115. сребро-перманганат
0116. баријум-перманганат
0119. баријум-сулфат
0120. баријум-сулфид
0122. бакар(I)-хлорид
0123. бакар(I)-јодид
0127. гвожђе(III)-сулфат
0128. друга аналитичка група катиона
0134. сумпор-моноксид
0135. олово-нитрат
0139. натријум-тиосулфат
0140. пета аналитичка група катиона
0141. трећа аналитичка група катиона
0152. кобалт(II)-хлорид
0175. канделила восак
0176. карнауба восак
0177. еспарто восак
0188. прва аналитичка група аниона
0216. друга аналитичка група аниона
0217. четврта аналитичка група аниона
0218. трећа аналитичка група аниона
0219. калај(II)-сулфид
0222. баријум-карбонат
0233. биљни восак
0235. аеросоли
0249. никал(II)-карбонат
0250. калијум-сулфат
0271. нормални суд
0311. перренатна киселина
0323. перманганат
0324. ксенон-хексафлуорид
0325. ксенон-дифлуорид
0326. ксенон-тетрафлуорид
0342. баријум-нитрат
0414. натријум-хидроксид
0429. бромаста киселина
0450. нитрозил-хлорид
0460. азот-пентоксид
0518. хлор-моноксид
0611. јод-пентоксид
0612. тетрајод-ноноксид
0613. дијод-хексаоксид
0614. јод-диоксид
0622. баријум-јодат
0635. бакар-сулфат
0636. бакар(I)-сулфат
0640. манган(II)-оксид
0650. натријум-пероксид
0653. хром-триоксид
0654. хром(II)-хидроксид
0655. хром(III)-хидроксид
0718. калцијум-флуорид

Fruit-cherries.svg ботаникаУреди

0002. нарцис (биљка)
0004. equisetophyta
0005. жабљи раставић
0007. хаптера
0008. балканска форситија
0009. нектарија
0010. гамофилија
0034. форситија хибридна
0035. цветни дијаграм
0039. мадагаскарски водени клас
0041. кармона
0049. монстера
0067. дремовац
0068. висибаба (биљка)
0069. округла слезница
0074. мирмекохорија
0086. коров
0099. једнодоме биљке
0100. дводоме биљке
0101. вишедоме биљке
0102. андромонецке биљке
0103. гиномонецке биљке
0104. ценомонецке биљке
0121. пресличица
0124. мрежаста врба
0125. алпски звездан
0131. црни кукурек
0132. расцепани кукурек
0133. helleborus dumetorum
0183. појединачни плодови
0184. пуцајући плод
0185. непуцајући плод
0186. мешак
0187. махуна
0189. обични љуљ
0190. лигула
0191. чахура
0192. љуска (плод)
0193. љушчица
0195. сушни плодови
0196. сочни плодови
0197. орашица
0198. крупа (плод)
0199. ахенија
0201. шизокарпијум
0202. карпофор
0203. мерикарпијум
0204. коштуница (плод)
0205. помум
0206. бобица
0207. збирни плодови
0208. плодови цвасти
0209. егзокарп
0210. мезокарп
0211. ендокарп
0212. перикарп
0239. листопадна биљка
0240. ткиво за одвајање
0254. гнездовица
0255. различак
0263. sphenophyllostachis
0277. жалосна смрча
0278. ситканска смрча
0279. кавкаска смрча
0312. ефемероида
0313. једногодишња биљка
0317. геофита
0330. стипаксерофита
0340. пријатна кандилка
0379. прашник
0380. прашнички конац
0381. поленове кесе
0382. прашница
0715. венерина влас
0716. пузави љутић
0720. субмерзне биљке
0721. флотантне биљке
0722. емерзне биљке
0771. bellis
0773. cichorieae
0797. сардинијски љутић
0801. bruniaceae
0802. geissolomataceae
0803. melianthaceae
0804. grubbiaceae
0818. цистолит
0819. год
0820. трн
0821. lonicera ciliosa
0822. мезофил
0823. коренова длака
0824. епиблем
0825. трихосклереиди
0826. брахисклереиди
0827. макросклереиди
0828. остеосклереиди
0829. астросклереиди
0830. лисни ожиљак
0832. каулифлорија
0833. хетерофилија
0834. коренова капа
0835. тапетум (ботаника)
0836. термонастије
0837. цветна дршка
0839. цветна ложа
1165. viola affinis
1381. лијана
1478. луковица (ботаника)
1745. гранање (ботаника)
1751. карункула
1792. hydrostachys
1793. bellis annua

Crystal mozillacrystal.png геолошка доба и изумрли организмиУреди

0006. карбон (периода)
0013. нотосаурус
0022. едијакаријум
0023. спригинија
0033. граптолити
0048. дилофосаурус
0056. барионикс
0059. хетеродонтосаури
0108. чинтаосаурус
0118. темнодонтосаурус
0129. пистосаурус
0130. хуајангосаурус
0142. лагозухус
0144. кархародонтосаурус
0147. еогиринус
0148. орнитодезмус
0149. џунгариптерус
0158. лесотосаурус
0214. списак диносауруса
0241. џиновски јелен
0413. carios jerseyi
0645. синорнитоидес
0658. diplocaulus
0659. казеа
0664. promissum
0768. спиносаурус
0769. сордес космати
0770. леелинасаура
0772. орнитомимус
0774. нодосаури

Mushroom.svg гљивеУреди

0014. пуза
0026. голубача
0145. храпава љускавица
0146. љубичастозелена красница
0153. јестиве гљиве
0180. циганска печурка
0181. липка
0182. велика печурка
0213. шумска бљувара
0309. печурка
0840. плектенхим
0841. просенхим
0842. псеудопаренхим

Torchlight desktop.png алгологијаУреди

0015. златне алге
0016. ризоподијални ступањ организације
0017. монадоидни ступањ организације
0018. кокоидни ступањ организације
0019. трихални ступањ организације
0020. хетеротрихални ступањ организације
0021. сифонални ступањ организације
0028. силикатне алге
0029. жутозелене алге
0030. botrydium granulatum
0058. ceratium
0063. xanthomonadophyceae
0064. xanthosiphonophyceae
0070. euglenida
0071. модрозелене бактерије
0079. цветање воде
0080. gomphonema
0161. xanthopodophyceae
0162. xanthocapsophyceae
0163. xanthococcophyceae
0164. ophiocytium‎
0165. xanthotrichophyceae
0166. vaucheriales
0167. синзооспора
0169. vaucheria
1170. coscinodiscus

Crystal Clear app ksokoban green.png минерали и драгоцено камењеУреди

0027. бисер
0036. оникс
0037. сардоникс
0039. огреб
0220. милошин
0221. александролит
0806. пелоид
0807. фанго

P biology blue.png зоологијаУреди

0031. бета (зоологија)
0032. црна тетра
0038. мајмун
0046. пловка
0062. звери
0088. матамата
0091. белоушка
0093. импрегнација (биологија)
0097. морски коњић
0098. квецал
0109. орнитологија
0154. тарзијери
0155. џиновска шкољка
0156. омнивор
0157. естивација
0159. слепић
0160. anguidae
0168. squamata
0172. бисерани
0178. рогата ајкула
0179. ћилим ајкуле
0231. rhacophoridae
0232. речна змија
0256. златооке
0262. прилепуше
0272. обични ластин репак
0273. ластин репак
0274. baroniinae
0275. baronia brevicornis
0276. скупоцени скалар
0280. весларице
0297. loxosomatidae
0298. loxosoma
0299. loxosomella
0303. мрмољци
0307. угори
0308. anguilliformes
0328. јеленци
0332. трипси
0333. пругасти трипси
0335. terebrantia
0336. tubulifera
0337. phlaeothripidae
0338. трипси (породица инсеката)
0344. бодљикаве јегуље
0345. португалска крстарица
0347. physaliidae
0348. physalia
0356. лигње-вампири
0357. лигње-вампири (породица)
0358. хоботнице (породица)
0359. benthoctopus
0360. ocythoidae
0361. ocythoe tuberculata
0362. конус (биологија)
0363. афрички конус
0364. калифорнијски конус
0365. леонардов конус
0367. cyaneidae
0369. црни корали
0370. митре
0371. митра (род)
0372. alopia pancici
0373. ураноскопиде
0376. гастролит
0391. џиновски ластин репак
0398. rhizostomae
0399. rhizostomatidae
0400. rhizostoma
0401. rhizostoma pulmo
0402. велика европска бубамара
0405. анхинге
0423. бое
0434. џиновске капице
0441. belgrandiella kusceri
0445. dracunculidae
0446. дрекавац (животиња)
0519. морски кринови
0615. педицеларија
0620. буланжеов ателопус
0637. родарице
0651. екдизис
0656. плантиградно кретање
0657. дигитиградно кретање
0663. ладачка пика
0705. смарагдна бета
0706. месечева бета
0707. сијамска риба борац
0724. дугорепа ласица
0735. cymothoa exigua
0751. слепе змије
0752. витке слепе змије
0753. змије са штитастим репом
0754. брадавичасте змије
0755. чешњаче
0756. помракуше
0757. мали љиљци
0758. велики љиљци
0759. мушуле
0760. лепезасте шкољке
0761. турпијасте шкољке
0762. морски чешљеви
0763. орахове љуске
0764. nuculidae
0766. морски зечеви
0775. pterioida
0776. glossidae
0778. palliolum
0779. бабице (биологија)
0780. ceriantipatharia
0782. orthonectida
0783. цевасти црви
0784. шкољке нојевог ковчега
0785. бисус
0786. cephalaspidea
0787. ускоусте жабе
0788. heleophrynidae
0789. рогате жабе
0790. lycoteuthidae
0792. octopodiformes
0793. amphitretidae
0794. ommastrephidae
0795. salmo
0796. pteriomorphia
0810. aphodiinae
1162. малавијске устоноше
1163. chaetonotida
1314. dromius
1694. букова стрижибуба
1714. зелени барбус
1794. стенице свици

Forestry Leśnictwo (Beentree).svg екологијаУреди

0045. мангрове
0343. екорегион
0346. еуфотична зона
0366. сплет ланаца исхране
0411. еколошки календар
0719. екосистем копнених текућих вода
1779. светски дан заштите животне средине

Crystal Clear action find.png истраживањаУреди

0066. кључ (биологија)
0076. лабораторија
0374. fishbase
0452. рецензија

Wikipedia laurier sources-transp.png облици водеУреди

0092. мраз
0265. иње
0266. слана

Movicon-happy.gif анатомијаУреди

0110. отисак прста
0412. ноздрва
0643. прст
0644. домали прст
0713. вежњача
0714. стакласто тело
0730. носна преграда

User-trash-full.svg заштита и загађивање животне срединеУреди

0111. отпад
0143. зоолошки врт палић
0270. агенда 21
0660. нафтна мрља

Greentree cropped.png пољопривредаУреди

0229. шарка (болест)
0314. стенлеј
0318. чачанска лепотица
0831. водопија
0838. окулирање
0999. химера (ботаника)

Sida-aids-orange.png вирусиУреди

0230. plum pox
0666. molluscum contagiosum
0667. parvovirus B19
0668. марбург вирус

Crystal Clear app virmoney.png медицинаУреди

0238. бабице
0268. грозница долине рифт
0717. сифилис носа
0725. примарна фибринолиза
0728. хепатитис е
0729. деформација носне преграде
0731. хематом носне преграде
0732. перфорација носне преграде
0733. апсцес носне преграде
0739. хепатитис а
0741. тунгијаза
0747. равни табани
0748. вртоглавица
0777. интермитентна хидартроза
0800. седласт нос
0816. фотодерматоза

Animated flower.GIF животни процесиУреди

0246. раст
0467. подригивање

Apple bitten.svg намирницеУреди

0329. чипс
0610. нугат
0737. тоблероне
0781. линцер торта

Euglena.svg протистиУреди

0352. difflugia
0353. difflugiidae
0354. difflugia pyriformis
0355. zoothamnium arbuscula
0368. peneroplidae

Poutou.gif сексуалностУреди

0734. сатиријаза
0736. прерана ејакулација
0743. флертовање
1782. формикофилија

Druplicon.vector.svg хигијенаУреди

0843. бријање

Небио-хем чланци које сам започеоУреди

EtaOud.png митологијаУреди

0003. нарцис (митологија)
0040. камила (митологија)
0042. мокус
0043. тифон
0044. ортар
0050. кокитус
0051. кратос
0052. бија
0053. зелос
0057. апис (митологија)
0072. теја (митологија)
0136. лето (митологија)
0137. леука (нимфа)
0138. леука (острво)
0225. харон (митологија)
0226. пиритој
0228. кардеја
0245. агава (митологија)
0247. лисица из теумесе
0258. ларве (митологија)
0259. луг (митологија)
0261. леу лау гивес
0304. хеспер
0305. хијант
0306. астреј
0310. арион (коњ)
0315. телеф
0316. кето
0334. миртил
0378. опа
0383. потос
0384. ментор (митологија)
0385. андромеда (митологија)
0386. алкеј
0392. енио
0403. кака (митологија)
0404. како
0406. дриопа
0407. хамадријаде
0408. лапит
0410. лај
0419. никтеј
0432. менетије
0433. егина (митологија)
0633. делфина
0634. дејанира
0708. лиса (митологија)
0709. минијаде
0745. клитија
0746. кирена (нимфа)
0750. семела
0814. јакше
0817. бури (митологија)
0846. орхам
0847. леукотоја
0848. еуринома
0849. палатуа
0850. мед (митологија)
0851. перс (хелијев син)
0852. перс (персејев син)
0853. перс (титан)
0854. персеида
0855. херкле
0856. аутомедуза
0857. стенел (персејев син)
0858. стенел (капанејев син)
0859. аметиста
0861. стенел (акторов син)
0862. стенел (андрогејев син)
0863. нефалион
0864. парија
0865. данаја
0866. полидект
0867. хипоконт
0868. хипоконтиди
0869. батеја (нимфа)
0870. акрисије
0871. теутамид
0872. окалеја
0873. ктимена
0874. еумеј
0875. еурилох
0876. калијадна
0877. магнет (митологија)
0878. тија
0879. перимела
0880. енарета
0881. канака
0882. амфиса (митологија)
0883. епопеј
0884. алоеј
0885. ниреј
0886. леукотеја
0887. бероја (митологија)
0888. анхис
0889. отреј
0890. ана (митологија)
0891. амимона
0892. хоплеј
0893. капанеј
0894. евадна
0895. питана
0896. јам (митологија)
0897. еурот
0898. питис
0899. каик
0900. астинома
0901. талај
0902. пронакт
0903. амброзија (нимфа)
0904. лисимаха
0905. нисејске нимфе
0906. коронида
0907. исхије
0908. кисеида
0909. лисијанаса
0910. полиб (краљ сикиона)
0911. хтонофила
0912. ерифила
0913. пенеј
0914. еурибија
0915. орсеида
0916. дејно
0917. сперхеј
0918. бромија
0919. арсиноја
0920. строфије
0921. крис
0922. панопеј
0923. астидамија
0924. лепреј
0925. клеобула
0926. пилад
0927. пилија
0928. идеја (митологија)
0929. скамандар
0930. астеродија
0931. ејет
0932. идија
0933. апсирт
0934. феникс (агеноров син)
0935. бромије
0936. мантинеј
0937. неера
0938. тејодамант
0939. лампетија
0940. фаетуса
0941. антиклеја
0942. аутолик
0943. синопа (митологија)
0944. метопа (митологија)
0945. ехет
0946. саламина (митологија)
0947. кихреј
0948. макареј
0949. метимна (митологија)
0950. ифимедија
0951. ликаон (пелазгов син)
0952. онотрије
0953. фтиј
0954. ликаон (пријамов син)
0955. ликаониди
0956. јапиг
0957. лезб (митологија)
0958. махаон
0959. епиона
0960. педила
0961. дија (митологија)
0962. ејонеј
0963. оритија
0964. егеон
0965. бријареј
0966. кот (митологија)
0967. псамата
0968. поликсо
0969. нил (митологија)
0970. теспрот
0971. креонт
0972. астерија
0973. креуса
0974. стилба
0975. тлеполем
0976. филозоја
0977. алтеја
0978. горга
0979. мелеагар
0980. аркад
0981. лејанира
0982. анкај
0983. агапенор
0984. астипалеја (митологија)
0985. актеон
0986. науситој
0987. наусиној
0988. еудора
0989. тооса
0990. лаомедонт
0991. титон
0992. роја
0993. стрима
0994. зеуксипа
0995. сикион (митологија)
0996. пелоп
0997. коринт (митологија)
0998. летреј
1000. енкелад
1001. хрисип (митологија)
1002. трезен
1003. питеј
1004. елат (митологија)
1005. еномај
1006. харпина
1007. дриоп
1008. деукалион
1009. пира
1010. партенос
1011. стафил
1012. никипа
1013. еурит
1014. молион
1015. клитије
1016. турно
1017. алекто
1018. тисифона
1019. маратон (митологија)
1020. астиоха
1021. херкул
1022. алким
1023. тидеј
1024. исмена
1025. еуриганија
1026. полихимно
1027. нис
1028. нис (пандионов син)
1029. нис (хиртаков син)
1030. ниса (нимфа)
1031. ерифија
1032. фито
1033. бут (митологија)
1034. полијас
1035. перибеја
1036. пандија
1037. луна (митологија)
1038. немеја
1039. мемфида
1040. мегапент
1041. родослов старогрчких богова
1042. аутолај
1043. хипија (митологија)
1044. кинира
1045. оксипор
1046. пракситеја
1047. антерос
1048. нерит
1050. лангија
1051. самија
1052. партенопа
1053. стимфал
1054. гортиј
1055. сарпедон
1056. дејдамија
1057. пир (митологија)
1058. неоптелем
1059. молот
1060. пергам (митологија)
1061. еурипил
1062. еуемон
1063. ахај
1064. подарга
1065. аело
1066. окипета
1067. феба
1068. феба (леукипова кћерка)
1069. леукипиде
1070. филотас
1071. нејкеје
1072. макарија
1073. дејмах (митологија)
1074. елеон
1075. етеон
1076. амфитеја
1077. дејпила
1078. аргија
1079. мермер (митологија)
1080. титије
1081. титија
1082. елара (митологија)
1083. деспина (митологија)
1084. стримон (митологија)
1085. јасо
1086. акесо
1087. алексанор
1088. балије (митологија)
1089. ксант
1090. пон
1091. аретуза
1092. алфеј (митологија)
1093. керкаф
1094. хипо
1095. аура (митологија)
1096. арка (митологија)
1097. лелант
1098. подарк
1099. пена (митологија)
1100. азија (митологија)
1101. ланаса
1102. ификло
1103. ификле
1104. телхин
1105. теледика
1106. ефира
1107. егијалеја
1108. болба
1109. олинт (митологија)
1110. тоја
1111. галаксаура
1112. диона
1113. додона (митологија)
1114. лириопа
1115. лилеја
1116. алопа
1117. даејра
1118. климена
1119. зеуксо
1120. адмета
1121. наусимедонт
1122. плуто
1123. керкеида
1124. антимаха
1125. кафира
1126. халија
1127. плексаура
1128. филира
1129. ихтиокентаур
1130. полипет
1131. окироја
1132. плејона
1133. епимелијаде
1134. номија
1135. нонакрида
1136. соса (митологија)
1137. синоја
1138. телесто
1139. мелија
1140. јанира
1141. јанта
1142. хипот
1143. карно
1144. аристодем
1145. еуристен
1146. амфиро
1147. акаста
1148. родија
1149. халкодонт
1150. клеодора
1151. пандареј
1152. паситоја
1153. леукипа
1154. лиситеја (митологија)
1155. аедона
1156. анхијала
1157. зет (митологија)
1158. теба (митологија)
1159. спарта (митологија)
1160. катреј
1161. аристомах
1164. ифиноја
1166. мелампод
1167. меланипа
1168. теано
1169. метапонт
1171. ифидамант
1172. спарти
1173. полиб
1174. полиб (краљ коринта)
1175. полиб (антеноров син)
1176. полиб (тебанац)
1177. евехма
1178. ниобиди
1179. антилох
1180. трасимед
1181. стратих
1182. поликаста
1183. ехефрон
1184. молиона
1185. молиониди
1186. тимбреј
1187. лаоконт
1188. дориклеј
1189. доркеј
1190. партенопеј
1191. меланион
1192. тлесимен
1193. промах
1194. есон (митологија)
1195. хипас
1196. перимеда
1197. ликимније
1198. мидеја
1199. антиох (митологија)
1200. египт
1201. меганира
1202. алкионеј
1203. еурибат
1204. метанира
1205. алкиониде
1206. анта
1207. келеј
1208. еголије
1209. лирн
1210. кенхреида
1211. паф (митологија)
1212. сандак
1213. фарнака
1214. мегера
1215. хипокорист
1216. леукип
1217. еумед
1218. долон (митологија)
1219. ликет
1220. букол
1221. енарофор
1222. марса
1223. деријад
1224. еуриклеја
1225. онеир
1226. еуримах
1227. мелантеј
1228. меланта
1229. мелантије
1230. огиг
1231. плакија
1232. тал
1233. кал (митологија)
1234. пердик
1235. петреја
1236. лигеј
1237. персептолида
1238. напеје
1239. алкипа
1240. аглаура
1241. аглаура (кекропова кћерка)
1242. керик
1243. астеропа
1244. пенелеј
1245. ејдотеја
1246. библида
1247. каун
1248. мелисеј
1249. ликаон
1250. тенаг
1251. каукон
1252. фас
1253. хеликс (митологија)
1254. меленеј
1255. портеј
1256. ехион
1257. удај
1258. хиперенор
1259. фронтида
1260. пелор
1261. хтоније
1262. елеусин
1263. полидора
1264. фест (митологија)
1265. мекистеј
1266. јаха
1267. корикија
1268. парнас (митологија)
1269. корикијске нимфе
1270. мелена (нимфа)
1271. пелопија
1272. кикно
1273. анаксибија
1274. федим
1275. касталија
1276. дафнида
1277. харпала
1278. филонома
1279. телфуса
1280. термес
1281. аганипа
1282. тилфуса
1283. исмен
1284. мигдон
1285. мигдон (арејев син)
1286. сипил
1287. фтија (митологија)
1288. дор (митологија)
1289. ампела
1290. ампел
1291. ламп
1292. терон
1293. кринеје
1294. лаодика
1295. амаринт
1296. алка (митологија)
1297. стилбон
1298. кила (митологија)
1299. пантој
1300. оксил
1301. ореј
1302. меланип
1303. амитаон
1304. медонт
1305. телегон
1306. теледам
1307. хрисотемида
1308. нептун (митологија)
1309. кореб
1310. корониде
1311. менипа
1312. метиоха
1313. еуријала
1315. дримо
1316. линкеј
1317. линкеј (афарејев син)
1318. линкеј (египтов син)
1319. латуса
1320. кретеј (митологија)
1321. тиро
1322. еуфема
1323. крот (митологија)
1324. еуклеја
1325. мирто (митологија)
1326. филофросина
1327. еутенија
1328. аглаја
1329. опора
1330. ејрена
1331. плуто (нимфа)
1332. кармента
1333. касиопеја
1334. атимније
1335. пелијаде
1336. филомаха
1337. акаст
1338. алкеста
1339. еумел
1340. меропида
1341. агрон (митологија)
1342. биса
1343. аутоматони (митологија)
1344. кавкаски орао
1345. етон (митологија)
1346. местра
1347. ерисихтон
1348. мирмидон
1349. еуполемија
1350. еталид
1351. карија (митологија)
1352. ифитеја
1353. баланос
1354. хелеј
1355. кинур
1356. мерион
1357. мол (митологија)
1358. агенор (митологија)
1359. тагет (грчка митологија)
1360. хипсеј
1361. идмон
1362. тамириј
1363. аргиопа
1364. агриопа
1365. илионеј
1366. форбант
1367. проноја
1368. орсинома
1369. еурином
1370. дријант
1371. палена (митологија)
1372. итил
1373. метона
1374. фостонија
1375. пијерида
1376. пијер
1377. полибеја
1378. мирина (митологија)
1379. херм (митологија)
1380. пактол (митологија)
1382. сесара
1383. амфиктион
1384. етол (митологија)
1385. перифант
1386. менекеј
1387. пентеј
1388. хедона
1389. екехејрија
1390. сотерија
1391. кор (митологија)
1392. мормо
1393. хирмина
1394. таур
1395. пилаон
1396. еуримен
1397. пентој
1398. имеусим
1399. елеј
1400. идоменеј
1401. клиситира
1402. меда
1403. фила
1404. енипеј
1405. менет
1406. кеутоним
1407. клитоним
1408. еурибије
1409. аластор
1410. ламоски кентаури
1411. кипарски кентаури
1412. хиперипа
1413. еурикида
1414. клеодокса
1415. ифтима
1416. фереспонд
1417. триптолем
1418. дисаул
1419. крок (митологија)
1420. проном
1421. лик (митологија)
1422. ликије
1423. лиха
1424. трохил
1425. крокон
1426. хрисопелија
1427. филолај (митологија)
1428. неброфон
1429. хрис
1430. адраст
1431. теоклимен
1432. тмол
1433. архипа
1434. омфала
1435. тирсен
1436. керкион
1437. кранија
1438. нетунс
1439. ифит
1440. наубол
1441. сил (митологија)
1442. керкопи
1444. епикаста
1445. трофоније
1446. алфесибеја
1447. пелагон
1448. пелегон
1449. астеропај
1450. еуфорб
1451. егира
1452. ликомед
1453. лаодамија
1454. антилеј
1455. амфилогије
1456. апата
1457. анаксироја
1458. тифиј
1459. хагније
1460. египан
1461. переј
1462. ампик
1463. алала
1464. мопс
1465. никодам
1466. герана
1467. еноја
1468. еусир
1469. керамб
1470. диопатра
1471. еудокса
1472. алфенор
1474. еуномија
1475. мунип
1476. тимет
1477. агелај
1479. хиртак
1480. асије
1481. еумолп
1482. орхомен (митологија)
1483. пенелопеја
1484. мореја (митологија)
1485. хипербије
1486. неида
1487. беотија (митологија)
1488. сикин
1489. идомена
1490. антиопа
1491. антиопа (асопова кћерка)
1492. енопа
1493. мегареј
1494. мегареј (креонтов син)
1495. тималк
1496. евип
1497. еуритемида
1498. антиопа (амазонка)
1499. клеобеја
1500. ајант
1501. еурисак
1502. ерибеја
1503. подалирије
1504. лаконт
1505. алкатој
1506. алкатој (пелопов син)
1507. портаон
1508. дејон
1509. дејонеј
1510. аскалаф
1511. аскалаф (ахеронтов син)
1512. јалмен
1513. кефис
1514. калигенија
1515. етеокле
1516. етеокле (андрејев син)
1517. перифет
1518. перигуна
1519. диогенија
1520. пернида
1521. клеодај
1522. флогије
1523. периклимен
1524. еримант (митологија)
1525. периклимен
1526. ематион
1527. пегасида
1528. есак
1529. антилеонт
1530. хипеј
1531. хиперох
1532. лаогон
1533. харпалион
1534. антифант
1535. антифат
1536. триоп
1537. пелазг
1538. поликсена
1539. местор
1540. птерелај
1541. еуерет
1542. амфитрион
1543. лаонома
1544. ојлеј
1545. илеј
1546. хармотоја
1547. мали ајант
1548. академ
1549. ехедем
1550. арг (митологија)
1551. креонт (менекејев син)
1552. хениоха
1553. андропомп
1554. исменије
1555. музај
1556. бентесикима
1557. камарина (митологија)
1558. токсеј
1559. еуритион
1560. ероти
1561. хедилог
1562. антеја (митологија)
1563. антибија
1564. имбрас
1565. исхеполиј
1566. калиполиј
1567. лелег
1568. камиро
1569. гел (митологија)
1570. алкимеда
1571. поликаон
1572. месена (митологија)
1573. мелфида
1574. акамант
1575. еусор
1576. акамант (антеноров син)
1577. акамант (тезејев син)
1578. мунит
1579. филобија
1580. лелап
1581. леукон (митологија)
1582. хилај
1583. ројк
1584. харпал (митологија)
1585. птерелант
1586. андремон
1587. еуријанаса
1588. поликрит
1589. агрије
1590. китерон (митологија)
1591. платеја (митологија)
1592. хеликон (митологија)
1593. галинтијада
1594. хисторида
1595. херсидамант
1596. егла
1597. мероп
1598. сир (митологија)
1599. леон (митологија)
1601. окитој
1602. обрим
1603. тестор
1604. лаотоја
1605. арат (митологија)
1606. перилај
1607. перилеј
1608. алисеј
1609. алкимедонт
1610. фијала
1611. ехмагора
1612. леркеј
1613. мелеагриде
1614. хиперасије
1615. астерион
1616. астерије
1617. халијакмон (митологија)
1618. астерион (бог)
1619. теспије
1620. неф (митологија)
1621. харпалик
1622. епијал
1623. икел
1624. алопије
1625. фобетор
1626. елахија
1627. хипотион
1628. демонаса
1629. ир (митологија)
1630. кијанип
1631. амик
1632. кетеј
1633. спаргеј
1634. асоп
1635. коркира (митологија)
1636. келуса
1637. примно
1638. менесто
1639. крокала
1640. ахелој
1641. ликор
1642. ликореј
1643. хароп
1644. еагар
1645. ктесип
1646. ефијалт (митологија)
1647. алоади
1648. от
1649. никтеида
1650. лабдак
1651. харикло
1652. карист
1653. корибанти
1654. мистида
1655. макрида
1656. аутоноја
1657. полидор
1658. полидор (кадмов син)
1659. полидор (пријамов син)
1660. полиместор
1661. амаринкеј
1662. темен
1663. антимах
1664. менептолем
1665. диомеда
1666. дејфонт
1667. хирнето
1668. хипомах
1669. хиполох
1670. хипонома
1671. анакса
1672. келенеј
1673. амфимах
1674. номион
1675. стратобат
1676. амфитемид
1677. гленеј
1678. глен (митологија)
1679. петреј
1680. тритонида
1681. фанес
1682. ерикапеј
1683. тесида
1684. ортаон
1685. рифон
1686. аутомедон
1687. агилеј
1688. кенеј
1689. антион
1690. фајак
1691. клон (митологија)
1692. кротон (митологија)
1693. аније (митологија)
1695. метарма
1696. орседика
1697. лаогора
1698. бресија
1699. анхиноја
1700. анхироја
1701. лаофонта
1702. плексип
1703. асопида
1705. антиф
1706. меланеј
1707. ехалија (митологија)
1708. одије
1709. епистроф
1710. трифил
1711. марпеса
1715. полимела
1716. амфинома
1717. полимеда
1718. полифема
1719. антиноја
1721. клеона (митологија)
1722. теспија (митологија)
1723. амалтеја (митологија)
1724. евагорида
1725. ксанта
1726. неда (митологија)
1727. хагно
1728. парегор
1729. псекада
1730. фајно
1731. хијала
1732. мелобосис
1733. мелита
1734. артемиде
1735. родопа
1736. ранида
1737. мелибеја
1738. амнисијаде
1739. амнис (митологија)
1740. кносија
1741. либетриде
1742. пијериде
1743. халкон
1744. телхини
1746. дамнаменеј
1747. нана (митологија)
1748. лимнаде
1749. салмакида
1750. адамант
1752. ехепол
1753. арна (митологија)
1755. скарфа
1756. мелијаде
1757. хекатериде
1758. скирон
1759. хекатер
1760. етна (митологија)
1761. палици
1762. полифет
1763. кимополеја
1764. киматолега
1765. еолика
1766. кијана
1767. кијанеја
1768. анап (митологија)
1769. ортигије
1770. рода (митологија)
1771. полифа
1772. десмонт
1773. тисоја
1774. харис
1775. елпида
1776. алг
1777. ојзос
1778. анија
1790. телхине
1791. горгира

Crystal Project Gadu protocol.png небеска телаУреди

0024. немеза (звезда)

Books-aj.svg aj ashton 01.svg књижевностУреди

0054. вештице на путу
0055. дисксвет
0060. душевна музика
0075. оружане снаге (роман)
0077. боја магије
0078. светлост чудесног
0094. занимљива времена
0095. маскарада (роман)
0096. глинене ноге
0248. дороти и чаробњак у озу
0269. кад ја тамо а оно међутим
0319. ноуми
0320. сестре по метли
0321. деда прас
0350. подизање звездане плиме
0662. блистави спруд
0665. обала бескраја
0712. небески досег
0740. душмани (роман)
0744. покретне слике
0749. пирамиде (роман)
0767. једнакост ритуала
0844. изабрани радови т. в. спивета
1443. последњи континент

P Education.png методика наставеУреди

0081. конвергентно учење
0082. механичко учење
0089. амбијентална едукативна радионица
0281. педагошки принципи
0282. принцип позитивне усмерености
0283. принцип јединства теорије и праксе
0284. принцип усклађености васпитних циљева
0285. принцип превентиве и перспективних линија
0286. принцип индивидуализације и социјализације
0287. принцип прилагођености узрасту и потребама ученика
0288. принцип разноврсности
0289. принцип систематичности и поступности
0290. принцип опажајности
0291. принцип економичности
0292. принцип самоваспитања
0293. принцип паралелног дејства
0294. принцип васпитања за колектив и у колективу
0295. принцип васпитања за школско управљање
0296. принцип племенитог такмичења
0454. радни лист
1049. метода разговора
1780. школско развојно планирање
1781. основне школе у јагодини
1783. ош „горан остојић“ (јагодина)
1784. ош „љубиша урошевић“ (јагодина)
1785. ош „милан мијалковић“ (јагодина)
1786. основне школе у смедеревској паланци
1787. основне школе у горњем милановцу
1788. основне школе на звездари
1789. основне школе на врачару

Crystal Clear app Login Manager.png биографијеУреди

0083. борислав тодоровић (реформатор школства)

Exquisite-kmencoder.png филмУреди

0087. логанов бег
0150. плава лагуна (1980)
0200. ратници подземља
0331. острво (филм из 2005)
0387. кери (филм из 1976)
0809. мрачно небо
1473. ледени паукови
1712. синбад и минотаур
1713. гримизна сила
1720. мегапиране
1754. апокалипса из стоунхенџа

Idolo de Chillarón.png археологијаУреди

0117. рамнунт
0126. едикула
0170. ингот
0300. франсоа-ваза
0301. пергамонски жртвеник
0302. стоа
0409. циста (археологија)

Noia 64 apps kvirc.png именаУреди

0151. сања
0194. предраг
0223. јеремија
0224. север (име)
0234. јела (име)
0416. исидор
0422. јелена
0424. деан
0425. елена
0426. ела
0427. деса (име)
0428. злата
0431. петар
0435. звонко
0436. филип
0437. славен (име)
0438. изабела
0439. загорка
0440. дарко
0442. бојан
0443. богослав
0444. богдан
0447. љубомир (име)
0448. властимир (име)
0449. владимир (име)
0453. бата (име)
0455. авакум (име)
0456. љиљана
0457. горан
0458. анастасија
0459. ана
0461. софија (име)
0462. сенка (име)
0463. биљана
0464. аврам (име)
0465. ибрахим (име)
0466. адам (име)
0468. алексије
0469. аксентије
0470. алимпије
0471. гина
0472. регина (име)
0473. андреј
0474. архангел (име)
0475. арсеније
0476. атанасије
0477. јоаким
0478. агнија
0479. аделина
0480. анда
0481. бохумир
0482. борислав
0483. виолета
0484. ћирило (име)
0485. емил
0486. емилија
0487. евгенија
0488. братољуб
0489. васа
0490. василије
0491. велизар (име)
0492. власије
0493. војислав (име)
0494. јарослав (име)
0495. јагода (име)
0496. десимир
0497. дара
0498. живорад
0499. житомир
0500. јефимија (име)
0501. звонимир
0502. звездан (име)
0503. звездодраг
0504. марин
0505. маре
0506. бора (име)
0507. боривоје
0508. василка
0509. часлав
0510. ања
0511. анета
0512. анита
0513. аница
0514. анка
0515. анкица
0516. љубица
0517. љуба (име)
0520. бобан
0522. бранко
0523. далибор
0524. гаврило (име)
0525. гага
0526. соња
0527. агатон
0528. драга (име)
0529. драго
0530. јелка (име)
0531. лела
0532. лена (име)
0533. ленка (име)
0534. златан
0535. златко
0536. пеја (име)
0537. пера (име)
0538. перо (име)
0539. петро
0540. петра
0541. перка
0542. звонка
0543. филипа
0544. филипина
0545. дарка
0546. боја (име)
0547. бојана (име)
0548. бона
0549. бојка (име)
0550. богомир
0551. богдана
0552. љубомир (име)
0553. власта
0554. лилијана
0555. лила
0556. анастас
0557. асја
0558. настас
0559. стаса
0560. сена (име)
0561. абрахам (име)
0562. аља
0563. аљоша
0564. андријана
0565. андрија
0566. андреја
0567. андра
0568. арсен (име)
0569. тасо
0570. таса
0571. тане (име)
0572. танаско
0573. борислава
0574. кира
0575. кир (име)
0576. емилијан (име)
0577. васо
0578. вељо
0579. вељко
0580. јарослава
0581. јаро
0582. звезда (име)
0583. боба
0584. бранка
0585. брана (име)
0586. бане (име)
0587. дејана
0588. метод (име)
0589. миха
0590. мико
0591. мики (име)
0592. мика (име)
0593. тонка
0594. антонина (име)
0595. анто
0596. анте (име)
0597. ангел (име)
0598. ангела
0599. елида
0600. анђелко
0601. анђелка
0602. анђелија (име)
0603. маринко
0604. маријо
0605. веселинка
0606. веселка
0607. веско
0608. бранислав
0609. бранислава
0616. благоје
0617. воин
0618. војко
0619. весел
0621. благомир
0623. милан (име)
0624. милана
0625. миланко
0626. миленка
0627. миленко
0628. милојка
0629. миља (име)
0630. милка
0631. аполонија (име)
0632. деја
0638. драгомира
0639. драгиша
0641. голуб (име)
0642. дане (име)
0646. драгина
0647. драги
0648. драгица
0649. драгиња
0652. твртко (име)
0742. тихана
0805. амос (име)
0815. јакша

Advancedsettings.png физикалијаУреди

0171. импрегнација

Dresser.png предметиУреди

0173. уже
0227. шарка (оков)
0236. аеросол-боца
0244. рајсфершлус
0252. шараљка
0726. чичак трака
0727. виклер
1704. веренички прстен

Icon-gears2.svg технологија и техникаУреди

0174. факс машина
0415. каустификација
0451. фен (уређај)

Crystal Clear app kaboodle.png музикаУреди

0215. across the universe
0322. усник (дрвени дувачки инструменти)
0327. сузафон
0375. fear of the dark (песма)
0710. љубавна виола
0711. виол
0798. крешендо

Nuvola apps edu mathematics-p.svg математикаУреди

0237. египатско множење

Socio template.gif организацијеУреди

0242. српско хемијско друштво

Nuvola apps atlantik.png забаваУреди

0243. лутка
0257. витај
0341. хнефатафл
1600. прскалица

Christianity Symbol.png религијаУреди

0251. ускршња јаја
0420. данило столпник
0421. лука столпник

Hoplite helmet.svg антикаУреди

0253. агон
0260. лугнасад
0377. цереалије
0417. весталке

Nuvola gaim.svg друштвени односиУреди

0264. венчање
0267. пођани
0808. трач
0860. персирање

Library-logo-blue-outline.png култураУреди

0339. шунд
0669. омаја
0700. традиционални морал
0701. утилитаристички морал
0702. морал врлина
0703. нормативни морал
0704. стваралачки морал

Crystal 128 yast boot .png одећаУреди

0349. пиџама
0389. антерија

Westernbook.png стрип и часописиУреди

0351. дампир (стрип)
0723. снерт
0791. омаја (часопис)
0813. цврчак цврча

Crystal 128 gimp.png бојадисањеУреди

0388. каки боја
0393. жута боја школског аутобуса
0395. боја кајсије
0396. лимун-жута боја
0397. боја парадајза

Justitia.jpg правоУреди

0390. крајња нужда

Bouncywikilogo.gif њикипедијаУреди

0394. википедија на грчком језику
0418. независни извори

P Football.png спортУреди

0412. ерик мусамбани

Brain animated color nevit.gif психоУреди

0430. ергофобија
0738. лаж
0799. стармало дете
0811. какофобија
0812. никтофобија

Smiley green alien KO.svg паранормалноУреди

0521. телепортација
0845. абракадабра

Globe2.png географијаУреди

0661. сонорска пустиња

P Physicist.png физикаУреди

0765. кап

Прилози у којима сам (радо) учествоваоУреди

Crystal Clear app ksokoban green.png минерали и драгоцено камењеУреди

0001. галенит
0012. ванадинит
0014. бруцит
0018. доломит
0019. алмандин
0077. драго камење
0081. авалит

P chemistry.svg хемијаУреди

0002. титанијум
0003. сублимација
0007. јод
0020. никал
0025. полонијум
0033. бакар
0042. ватра
0051. кребсов циклус
0054. барут
0066. хемија
0069. енергетски нивои
0118. литијум-карбонат
0131. нуклеарна реакција
0199. центрифуга
0217. магнезијум-хидроксид
0218. угљен-моноксид
0224. литијум

EtaOud.png митологијаУреди

0004. немеза (митологија)
0009. лета
0015. хелен (митологија)
0017. геја
0035. тетида
0057. медеја
0058. списак океанида
0090. хемера
0094. купидон
0095. прокрида
0107. вештица
0114. амфитрита
0115. атлас (митологија)
0120. арион (песник)
0121. тезеј
0122. ауга
0134. кентаур
0141. псоглав
0146. церера (митологија)
0147. јапет (митологија)
0149. граје
0191. ананка
0197. мемнон
0211. флора (богиња)
0248. бор (митологија)
0249. аудумла
0252. евандер
0253. келено
0254. офелт
0255. кидипа
0256. хиполит
0257. мнемосина
0258. амфион
0259. хил
0260. нестор (митологија)
0261. мирна (митологија)
0262. пејто
0263. адмет
0264. атис
0265. тоант
0266. мом
0267. нелеј
0268. епеј
0269. хипомедонт
0270. кеј
0271. тестије
0272. хемон
0275. океаниде

Mushroom.svg гљивеУреди

0005. сунчаница (гљива)
0039. буковача
0075. јудино уво

Fruit-cherries.svg ботаникаУреди

0006. шипак
0013. копитњак
0022. хербаријум
0026. госпина папучица
0027. хоћу-нећу (биљка)
0028. грашак
0032. гавез
0038. црни слез
0050. кукурек
0068. красуљак
0074. багрем
0102. бела детелина
0133. кромпир

P Football.png спортУреди

0008. гимнастика
0045. пикадо

Crystal Clear action find.png истраживањаУреди

0010. микроскоп

Nuvola gaim.svg друштвени односиУреди

0011. брак
0067. снаха
0089. полиандрија

Crystal Clear app virmoney.png медицинаУреди

0016. анкилозирајући спондилитис
0192. фластер
0219. тремор

P biology blue.png зоологијаУреди

0021. магарац
0023. камила
0024. пингвин
0030. амфиоксус
0036. смрдиврана
0052. европска јегуља
0056. ноћна чапља
0060. бобтејл
0061. јазавичар
0063. змије
0065. мајмуни старог света
0070. моруна
0071. бубамара
0073. замбези ајкула
0085. гргеч
0091. бела рода
0092. куна златица
0096. дивља мачка
0097. ражањ (птица)
0098. кукувија
0111. пеликан
0113. ловачки пас
0117. далматинац (пас)
0127. шар пеј
0130. дагња
0143. жутоглави брадаш
0145. термити
0158. спондилус
0193. фокс теријер
0195. агапорнис
0234. brachythemis fuscopalliata
0274. црвена дуга

Globe2.png географијаУреди

0029. миљаковац
0059. палићко језеро
0062. пекинг
0080. тилва њагра
0105. плима и осека
0112. пустиња
0119. тундра
0136. лугож
0140. мејво
0152. орањестад
0206. улица љубинке бобић

Crystal mozillacrystal.png геолошка доба и изумрли организмиУреди

0031. трицератопс
0049. диметродон
0123. бронтосаур
0126. диплодокус
0148. сеизмосаурус

P Education.png методика наставеУреди

0034. мозгалице
0053. abskolanis
0204. педагогија
0210. мотив
0277. ош „свети сава“ (кикинда)
0278. ош „17. октобар“ (јагодина)
0279. ош „ђура даничић“ (нови сад)
0280. образовне институције на новом београду

Crystal 128 gimp.png бојадисањеУреди

0037. бело
0232. плава боја

Crystal Clear app Login Manager.png биографијеУреди

0040. роберт флојд
0046. милутин борисављевић
0144. жанка стокић
0235. станко пауновић вељко
0236. спасенија цана бабовић
0237. антонија куцлар
0238. иван гошњак
0276. добросав боб живковић

Smiley green alien KO.svg паранормалноУреди

0041. ванземаљац
0208. јуре грандо

Crystal Project Gadu protocol.png небеска телаУреди

0043. калисто

P Physicist.png физикаУреди

0044. сочиво (оптика)

Idolo de Chillarón.png археологијаУреди

0047. кора
0072. агија тријада
0128. дупљајска колица

Nuvola apps atlantik.png забаваУреди

0048. преферанс
0078. слот машина
0246. извори магије

Exquisite-kmencoder.png филм, тв, медијиУреди

0055. планета мајмуна (филм из 1968)
0093. боја ноћи
0194. 28 дана касније
0207. туђа америка
0209. спектра
0215. давитељ против давитеља
0220. петпарачке приче
0228. мајкл китон
0231. пешчаник (радио емисија)
0233. добре намјере
0245. видео на захтев
0250. грегори хаус

Noia 64 apps kvirc.png именаУреди

0064. дејан
0099. веселин
0108. методије
0157. азра (име)
0160. михаило
0163. љубинка
0165. антоније
0166. алекса
0167. ангелика (име)
0168. ангелина
0169. борис
0170. ева (име)
0171. марина (име)
0172. марио
0173. агнес
0174. перица
0175. наташа
0176. веселко
0177. немања
0178. војин (име)
0179. илија
0180. тијана
0181. ива
0182. сунчица
0183. искра (име)
0184. јаблан (име)
0186. светлана
0188. драган

AWBWH1.png логикаУреди

0076. окамова бритва

Crystal Clear app kaboodle.png музикаУреди

0079. симфонија број 9 (густав малер)
0087. симфонија број 6 (густав малер)
0088. симфонија број 1 (густав малер)
0137. симфонија број 4 (густав малер)
0200. erasure
0225. resurrection
0241. tiempo

Economic template.png економијаУреди

0082. пензија
0198. благајнички запис
0216. бакшиш

User-trash-full.svg заштита и загађивање животне срединеУреди

0083. национални паркови србије
0109. пожар
0110. зоолошки врт
0161. глобално загревање

Justitia.jpg правоУреди

0084. атентат

Dresser.png предметиУреди

0086. кеса
0189. срп
0202. канцеларијска столица
0203. столица
0273. бурма (накит)

Sida-aids-orange.png вирусиУреди

0100. коксаки вируси

Advancedsettings.png физикалијаУреди

0101. ливење у песку

Christianity Symbol.png религијаУреди

0103. старогрчка религија
0125. култ
0138. евлампије и евлампија
0151. исидор пелусиот
0153. симеон столпник старији
0154. симеон дивногорац
0155. алимпије столпник
0156. столпник
0159. илија муромец
0196. вера
0205. пеја
0212. јован сочавски
0213. григорије омиритски
0214. тимотеј символски
0222. марко аретуски
0223. герман I цариградски
0226. давид гареџијски
0227. методије цариградски
0229. доситеј палестински
0230. никита столпник
0239. амос
0243. захеј
0247. зотик сиропитатељ
0251. храм

HILLGIALLO famiglia.png антропологијаУреди

0104. дете

Wikipedia laurier sources-transp.png облици водеУреди

0106. град (падавина)

Apple bitten.svg намирницеУреди

0116. пиво

Accessories-dictionary.png језициУреди

0124. ј (ћириличко)

Library-logo-blue-outline.png култураУреди

0129. контракултура
0139. страшилијада
0142. кич
0190. морал

Nuvola apps edu mathematics-p.svg математикаУреди

0132. 42 (број)

Forestry Leśnictwo (Beentree).svg екологијаУреди

0135. мимикрија
0164. јато

Books-aj.svg aj ashton 01.svg књижевностУреди

0150. питалице
0162. басна

Hoplite helmet.svg антикаУреди

0185. питија

Socio template.gif организацијеУреди

0187. фонд екотопија

Westernbook.png стрипУреди

0201. фактор 4

Brain animated color nevit.gif психоУреди

0221. неурастенија
0240. аерофобија
0242. завист
0244. став