Ja sam student poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i učestvujem u pisanju članka za Vikipediju.