Страна за извештаје Милбота уреди

 • Лингвистика: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом.
 • Lingvistika: не; Претпоставка је да је текст писан ASCII латиницом.
 • Lingvistika: не; Претпоставка је да је текст писан ASCII латиницом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.81494279137, 0.821066155169, 0.773792888729.
 • Lingvistika (ASCII): не; Претпоставка је да је текст писан ASCII латиницом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.81480234624, 0.830358637119, 0.751834420836.
 • "Мајка са Козаре": не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00407451725, 1.71068381948, 1.69838334742.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1. август: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.85481114707, 2.41913963404, 2.45842624388.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93450866307, 2.29105517803, 2.32864440908.
 • 1. август: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.85481114707, 2.41913963404, 2.45842624388.
 • 1. април: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.83394738325, 2.12945152154, 2.15271392148.
 • 1. век: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.88471131563, 1.9009377424, 1.8683097788.
 • 1. век пне.: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.87540187692, 1.88164008131, 1.8480943896.
 • 1. децембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.85864258466, 2.34959518118, 2.38942059573.
 • 1. март: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93608665847, 2.02584276534, 2.02838168266.
 • 1. мај: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93699832029, 2.01403585468, 2.0437567652.
 • 1. новембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.79940693979, 2.11464820554, 2.13935492734.
 • 1. октобар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.86427876166, 2.34753722653, 2.38682383637.
 • 1. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.86694075053, 2.07324086499, 2.09898499656.
 • 1. септембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.86850307678, 2.30795611041, 2.34759698687.
 • 1. фебруар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94599111751, 2.03599613504, 2.05982629738.
 • 1. јануар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.86741057988, 2.36168641196, 2.40746837508.
 • 1. јул: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.88785985952, 2.1925911308, 2.22238682232.
 • 1. јун: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.83082067866, 2.11770446317, 2.14038243235.
 • 10: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9484958514, 2.32649936745, 2.36534234996.
 • 10. август: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.87224304355, 1.98622334131, 1.97775834818.
 • 10. април: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.83952594441, 2.12812744688, 2.15092712836.
 • 10. век: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90306975145, 1.92078400459, 1.88815604099.
 • 10. век пне.: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90367827747, 1.912426856, 1.87888116429.
 • 10. децембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.87326892167, 2.27943218948, 2.31162687624.
 • 10. март: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93841227131, 2.06788407651, 2.07685899216.
 • 10. мај: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93692997519, 2.00242436833, 2.03101703866.
 • 10. новембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.84433105423, 2.13638989182, 2.1594239689.
 • 10. октобар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.86142430726, 2.33589545069, 2.37518206053.
 • 10. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.89595171292, 2.1023291215, 2.12863966432.
 • 10. септембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.8632283937, 2.31575749704, 2.35504410688.
 • 10. фебруар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94839452025, 2.05923193967, 2.08754744501.
 • 10. јануар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.87508087711, 2.34376176516, 2.38956350022.
 • 10. јул: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.87872324615, 2.18595836029, 2.2157540518.
 • 10. јун: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.8362201926, 2.12244316633, 2.14508159163.
 • 100: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98064487089, 2.37101102018, 2.41028097298.
 • 100. век: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92006049357, 1.93962755786, 1.90699959426.
 • 100. век пне.: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93066643521, 1.94143163962, 1.90788594791.
 • 100. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91078415192, 2.12822345963, 2.15481439124.
 • 1000: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01598057992, 2.41952189468, 2.4548172512.
 • 1000. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92033588258, 2.15880032632, 2.1863551981.
 • 1001: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04471829341, 2.44354769157, 2.47807010438.
 • 1001. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91964538872, 2.15998034941, 2.18753522119.
 • 1002: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0087419281, 2.40786714067, 2.44241621165.
 • 1002. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91610179898, 2.15736752889, 2.18492240068.
 • 1003: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00771714066, 2.40713750214, 2.44171697473.
 • 1003. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9141669747, 2.15636050014, 2.18391537192.
 • 1004: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00781825161, 2.40753309876, 2.44214290463.
 • 1004. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91383321843, 2.15695157993, 2.18450645171.
 • 1005: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00679680115, 2.40680547294, 2.44144554401.
 • 1005. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9119081684, 2.15594842061, 2.1835032924.
 • 1006: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.03854775782, 2.44181234868, 2.47621163295.
 • 1006. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91509288178, 2.15913313399, 2.18668800577.
 • 1007: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00555572141, 2.40882031227, 2.44321959654.
 • 1007. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91509288178, 2.15913313399, 2.18668800577.
 • 1008: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00669337784, 2.4099579687, 2.44435725297.
 • 1008. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91668523847, 2.16072549068, 2.18828036246.
 • 1009: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04082307067, 2.44408766153, 2.4784869458.
 • 1009. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91827759516, 2.16231784737, 2.18987271915.
 • 100 најзнаменитијих Срба (књига): да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.86178106536, 2.09882366628, 2.11050725385.
 • 100 најзнаменитијих Срба (књига): да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.85111681726, 2.36036514573, 2.40287148012.
 • 101: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00762756308, 2.40380091707, 2.44258964574.
 • 101. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91363966305, 2.13042854878, 2.1570194804.
 • 1010: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04202407388, 2.44558212838, 2.47999692615.
 • 1010. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91952819007, 2.16448740171, 2.19204227349.
 • 1011: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.07838771024, 2.48194576475, 2.51636056251.
 • 1011. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92270784031, 2.16766705195, 2.19522192373.
 • 1012: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04949961403, 2.44980145166, 2.48447172007.
 • 1012. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92270784031, 2.16766705195, 2.19522192373.
 • 1013: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04656952843, 2.45012758293, 2.4845423807.
 • 1013. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92429766543, 2.16925687707, 2.19681174885.
 • 1014: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05286284273, 2.45316468036, 2.48783494877.
 • 1014. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92747731567, 2.1724365273, 2.19999139909.
 • 1015: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0517417665, 2.45204360413, 2.48671387254.
 • 1015. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92588749055, 2.17084670218, 2.19840157397.
 • 1016: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0853740535, 2.48567589112, 2.52034615953.
 • 1016. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92588749055, 2.17084670218, 2.19840157397.
 • 1017: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04949961403, 2.44980145166, 2.48447172007.
 • 1017. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92270784031, 2.16766705195, 2.19522192373.
 • 1018: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0483785378, 2.44868037543, 2.48335064384.
 • 1018. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92111801519, 2.16607722683, 2.19363209861.
 • 1019: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.07611498297, 2.47967303747, 2.51408783524.
 • 1019. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91952819007, 2.16448740171, 2.19204227349.
 • 102: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97384670041, 2.37038429608, 2.40918664126.
 • 102. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91007142741, 2.12783014129, 2.1544210729.
 • 1020: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01259950908, 2.41319385596, 2.44789425408.
 • 1020. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91760021168, 2.1634754654, 2.19103033718.
 • 1021: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04095220307, 2.44480305502, 2.47923333106.
 • 1021. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91760021168, 2.1634754654, 2.19103033718.
 • 1022: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0092400466, 2.40983439348, 2.44453479159.
 • 1022. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9144256085, 2.16030086223, 2.18785573401.
 • 1023: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97955027246, 2.42468452237, 2.46152465727.
 • 1023. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91283830691, 2.15871356064, 2.18626843242.
 • 1024: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9845707051, 2.42439256178, 2.46125480096.
 • 1024. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91283830691, 2.15871356064, 2.18626843242.
 • 1025: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98265315956, 2.42247501624, 2.45933725541.
 • 1025. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90966370374, 2.15553895747, 2.18309382925.
 • 1026: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00847213842, 2.45137955093, 2.4881078781.
 • 1026. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91125100533, 2.15712625905, 2.18468113083.
 • 1027: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98265315956, 2.42247501624, 2.45933725541.
 • 1027. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90966370374, 2.15553895747, 2.18309382925.
 • 1028: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98265315956, 2.42247501624, 2.45933725541.
 • 1028. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90966370374, 2.15553895747, 2.18309382925.
 • 1029: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00750220632, 2.45040961882, 2.48713794599.
 • 1029. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90966370374, 2.15553895747, 2.18309382925.
 • 103: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97400797539, 2.3709088642, 2.40972479043.
 • 103. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90974050865, 2.1284659222, 2.15505685382.
 • 1030: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98276336333, 2.42281021936, 2.45968347891.
 • 1030. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1031: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01245684992, 2.45250370595, 2.4893769655.
 • 1031. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1032: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1032. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1033: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1033. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1034: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98045783005, 2.4235898683, 2.46032947375.
 • 1034. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1035: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1035. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1036: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00456863716, 2.45085845015, 2.48746125669.
 • 1036. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1037: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97613726461, 2.4224270776, 2.45902988414.
 • 1037. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1038: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1038. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1039: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.003588245, 2.44987805799, 2.48648086454.
 • 1039. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 104: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97546922106, 2.37273245815, 2.41156193012.
 • 104. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91102096162, 2.13070996147, 2.15730089309.
 • 1040: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1040. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1041: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00456863716, 2.45085845015, 2.48746125669.
 • 1041. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1042: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1042. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1043: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1043. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1044: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97711765677, 2.42340746976, 2.4600102763.
 • 1044. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1045: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98276336333, 2.42664163699, 2.45968347891.
 • 1045. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1046: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00855860524, 2.45169064349, 2.48843024894.
 • 1046. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1047: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1047. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1048: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98276336333, 2.42281021936, 2.45968347891.
 • 1048. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1049: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01149899551, 2.45154585155, 2.4884191111.
 • 1049. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 105: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9799081968, 2.37376477809, 2.41275409314.
 • 105. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91068958033, 2.13133906814, 2.15792999976.
 • 1050: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98180550892, 2.42185236496, 2.45872562451.
 • 1050. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90775441387, 2.15454280623, 2.18209767801.
 • 1051: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00758961299, 2.45072165124, 2.48746125669.
 • 1051. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1052: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98180550892, 2.42185236496, 2.45872562451.
 • 1052. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90775441387, 2.15454280623, 2.18209767801.
 • 1053: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97851984555, 2.4216518838, 2.45839148925.
 • 1053. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90775441387, 2.15454280623, 2.18209767801.
 • 1054: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.85944392779, 2.36286672665, 2.40437172991.
 • 1054. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1055: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9794888378, 2.42262087605, 2.4593604815.
 • 1055. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90933919993, 2.15612759229, 2.18368246407.
 • 1056: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01341470432, 2.45346156036, 2.49033481991.
 • 1056. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91250877204, 2.15929716439, 2.18685203618.
 • 1057: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98467907214, 2.42472592818, 2.46159918773.
 • 1057. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91250877204, 2.15929716439, 2.18685203618.
 • 1058: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98239581454, 2.42552785279, 2.46226745824.
 • 1058. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91409355809, 2.16088195045, 2.18843682223.
 • 1059: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00750981363, 2.45379962662, 2.49040243316.
 • 1059. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91567834414, 2.1624667365, 2.19002160828.
 • 106: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01069290505, 2.40831754926, 2.44716053178.
 • 106. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91551273145, 2.13616221927, 2.16275315088.
 • 1060: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01340356648, 2.45653560473, 2.49327521018.
 • 1060. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91884791625, 2.16563630861, 2.19319118039.
 • 1061: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04441131842, 2.48754335667, 2.52428296212.
 • 1061. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92201748836, 2.16880588072, 2.1963607525.
 • 1062: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01241177441, 2.4587015874, 2.49530439395.
 • 1062. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92201748836, 2.16880588072, 2.1963607525.
 • 1063: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01339216657, 2.45968197956, 2.4962847861.
 • 1063. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92360227441, 2.17039066677, 2.19794553855.
 • 1064: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01921751997, 2.46234955822, 2.49908916367.
 • 1064. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92677184652, 2.17356023888, 2.20111511066.
 • 1065: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01824852772, 2.46138056597, 2.49812017142.
 • 1065. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92518706047, 2.17197545282, 2.19953032461.
 • 1066: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05517281078, 2.4869828432, 2.52400820061.
 • 1066. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92518706047, 2.17197545282, 2.19953032461.
 • 1067: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01631054322, 2.45944258148, 2.49618218692.
 • 1067. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92201748836, 2.16880588072, 2.1963607525.
 • 1068: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01143138226, 2.45772119525, 2.49432400179.
 • 1068. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9204327023, 2.16722109466, 2.19477596644.
 • 1069: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.03790197049, 2.48419178348, 2.52079459003.
 • 1069. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91884791625, 2.16563630861, 2.19319118039.
 • 107: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97822537258, 2.3758500168, 2.41469299931.
 • 107. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91390501441, 2.13455450223, 2.16114543384.
 • 1070: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98300000971, 2.4292898227, 2.46589262924.
 • 1070. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91884791625, 2.16563630861, 2.19319118039.
 • 1071: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01340356648, 2.45653560473, 2.49327521018.
 • 1071. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91884791625, 2.16563630861, 2.19319118039.
 • 1072: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98336480679, 2.42649684504, 2.46323645049.
 • 1072. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91567834414, 2.1624667365, 2.19002160828.
 • 1073: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98239581454, 2.42552785279, 2.46226745824.
 • 1073. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91409355809, 2.16088195045, 2.18843682223.
 • 1074: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98239581454, 2.42552785279, 2.46226745824.
 • 1074. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91409355809, 2.16088195045, 2.18843682223.
 • 1075: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98045783005, 2.4235898683, 2.46032947375.
 • 1075. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1076: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01349536575, 2.45089597712, 2.48778023596.
 • 1076. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91250877204, 2.15929716439, 2.18685203618.
 • 1077: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98045783005, 2.4235898683, 2.46032947375.
 • 1077. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1078: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97711765677, 2.42340746976, 2.4600102763.
 • 1078. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 1079: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01245684992, 2.45250370595, 2.4893769655.
 • 1079. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91092398598, 2.15771237834, 2.18526725012.
 • 108: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97501459919, 2.38011277251, 2.4187912757.
 • 108. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91551273145, 2.13616221927, 2.16275315088.
 • 1080: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98239581454, 2.42552785279, 2.46226745824.
 • 1080. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91409355809, 2.16088195045, 2.18843682223.
 • 1081: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01146558198, 2.45459762024, 2.49133722568.
 • 1081. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91567834414, 2.1624667365, 2.19002160828.
 • 1082: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98239581454, 2.42552785279, 2.46226745824.
 • 1082. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91409355809, 2.16088195045, 2.18843682223.
 • 1083: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98239581454, 2.42552785279, 2.46226745824.
 • 1083. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91409355809, 2.16088195045, 2.18843682223.
 • 1084: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98336480679, 2.42649684504, 2.46323645049.
 • 1084. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91567834414, 2.1624667365, 2.19002160828.
 • 1085: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97994337979, 2.42895308349, 2.46554434469.
 • 1085. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91567834414, 2.1624667365, 2.19002160828.
 • 1086: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00938400786, 2.45839371156, 2.49498497275.
 • 1086. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91884791625, 2.16563630861, 2.19319118039.
 • 1087: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.98190608833, 2.43091579203, 2.46750705322.
 • 1087. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91884791625, 2.16563630861, 2.19319118039.
 • 1088: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9828874426, 2.4318971463, 2.46848840749.
 • 1088. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9204327023, 2.16722109466, 2.19477596644.
 • 1089: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00733846406, 2.45961674989, 2.49606767841.
 • 1089. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92201748836, 2.16880588072, 2.1963607525.
 • 109: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01329030765, 2.41091495186, 2.44975793437.
 • 109. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91872816554, 2.13937765335, 2.16596858496.
 • 1090: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.00932456138, 2.46160284721, 2.49805377573.
 • 1090. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92518706047, 2.17197545282, 2.19953032461.
 • 1091: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.03656190784, 2.49037579555, 2.52690898845.
 • 1091. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92835663257, 2.17514502493, 2.20269989671.
 • 1092: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05008684444, 2.45422982989, 2.48867554912.
 • 1092. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92835663257, 2.17514502493, 2.20269989671.
 • 1093: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04707298067, 2.45772251964, 2.49196470521.
 • 1093. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92994141863, 2.17672981099, 2.20428468277.
 • 1094: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04937447664, 2.46002401561, 2.49426620118.
 • 1094. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 1095: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04937447664, 2.46002401561, 2.49426620118.
 • 1095. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 1096: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08274616824, 2.49339570721, 2.52763789278.
 • 1096. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93469577679, 2.18148416915, 2.20903904093.
 • 1097: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0451971406, 2.45933517813, 2.49338400582.
 • 1097. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 1098: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04937447664, 2.46002401561, 2.49426620118.
 • 1098. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 1099: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09549838654, 2.49762908805, 2.53243521634.
 • 1099. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 10 (ASCII): не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!) Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91684893584, 1.79267365211, 1.82148032036.
 • 10 (latinica): не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!) Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.91361268989, 1.84516572773, 1.88197048989.
 • 11: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97208307499, 2.36109045204, 2.39951223413.
 • 11. август: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.80257661923, 2.17559102903, 2.20348305697.
 • 11. април: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.83818499638, 2.12803259225, 2.15091149779.
 • 11. век: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90650264164, 1.92562525998, 1.89299729638.
 • 11. век пне.: не; Претпоставка је да је текст писан неком од латиница. (Милош мора да поправи алгоритам да би се знало којом!). Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90809869035, 1.91891317417, 1.88536748246.
 • 11. децембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.84301844618, 2.13630186782, 2.1594137107.
 • 11. март: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95679752485, 2.11996765889, 2.13213030814.
 • 11. мај: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97704689009, 2.04059985232, 2.06852807843.
 • 11. новембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.82532056749, 2.14140504177, 2.16601891161.
 • 11. октобар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.86525378897, 2.31915143092, 2.35822714008.
 • 11. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.90077808764, 2.10819352167, 2.13451589383.
 • 11. септембар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.85889763471, 2.33502911743, 2.3742630021.
 • 11. фебруар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.97849758712, 2.11076537356, 2.14008640932.
 • 11. јануар: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.88163681512, 2.3569479891, 2.40274972416.
 • 11. јул: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.89016671355, 2.17859231968, 2.20844073637.
 • 11. јун: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.8348600755, 2.12234417339, 2.14506284178.
 • 110: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.02097954935, 2.41903266535, 2.45803507922.
 • 110. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92159521792, 2.14320211026, 2.16979304188.
 • 1100: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04937447664, 2.46002401561, 2.49426620118.
 • 1100. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 1101: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08044467227, 2.49109421124, 2.52533639681.
 • 1101. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93469577679, 2.18148416915, 2.20903904093.
 • 1102: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04713117942, 2.45462079087, 2.48887884883.
 • 1102. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 1103: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05122063129, 2.45536361674, 2.48980933596.
 • 1103. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93311099074, 2.17989938309, 2.20745425488.
 • 1104: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05235441814, 2.45649740358, 2.49094312281.
 • 1104. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93469577679, 2.18148416915, 2.20903904093.
 • 1105: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05235441814, 2.45649740358, 2.49094312281.
 • 1105. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93469577679, 2.18148416915, 2.20903904093.
 • 1106: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08750181043, 2.49164479587, 2.5260905151.
 • 1106. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1107: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05057945528, 2.45806906673, 2.49232712469.
 • 1107. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1108: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05575577868, 2.45989876413, 2.49434448336.
 • 1108. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1109: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08976938412, 2.49391236957, 2.5283580888.
 • 1109. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94103492101, 2.18782331336, 2.21537818515.
 • 111: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05101328506, 2.44899839889, 2.48785485691.
 • 111. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92641062723, 2.14801751957, 2.17460845119.
 • 1110: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09203695782, 2.49617994327, 2.53062566249.
 • 1110. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 1111: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.12831813696, 2.53246112241, 2.56690684163.
 • 1111. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94737406522, 2.19416245758, 2.22171732936.
 • 1112: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09080934034, 2.49829895179, 2.53255700975.
 • 1112. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94737406522, 2.19416245758, 2.22171732936.
 • 1113: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09195876562, 2.49944837708, 2.53370643503.
 • 1113. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94895885127, 2.19574724363, 2.22330211541.
 • 1114: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0942576162, 2.50174722765, 2.53600528561.
 • 1114. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95212842338, 2.19891681574, 2.22647168752.
 • 1115: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09310819091, 2.50059780236, 2.53485586032.
 • 1115. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95054363733, 2.19733202969, 2.22488690147.
 • 1116: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.12529209896, 2.53278171041, 2.56703976837.
 • 1116. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95054363733, 2.19733202969, 2.22488690147.
 • 1117: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09080934034, 2.49829895179, 2.53255700975.
 • 1117. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94737406522, 2.19416245758, 2.22171732936.
 • 1118: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09430453152, 2.49844751696, 2.53289323619.
 • 1118. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94578927917, 2.19257767152, 2.22013254331.
 • 1119: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.12605056326, 2.53019354871, 2.56463926794.
 • 1119. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 112: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01858786353, 2.41657297736, 2.45542943538.
 • 112. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92480549079, 2.14641238314, 2.17300331475.
 • 1120: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.06029092608, 2.46443391152, 2.49887963075.
 • 1120. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 1121: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09203695782, 2.49617994327, 2.53062566249.
 • 1121. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 1122: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.06459330928, 2.46230899975, 2.49739503153.
 • 1122. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94103492101, 2.18782331336, 2.21537818515.
 • 1123: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05575577868, 2.45989876413, 2.49434448336.
 • 1123. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1124: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05575577868, 2.45989876413, 2.49434448336.
 • 1124. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1125: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05743743569, 2.46279791036, 2.49305409786.
 • 1125. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1126: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08276336333, 2.49025297478, 2.52451103273.
 • 1126. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1127: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04943002999, 2.45691964145, 2.4911776994.
 • 1127. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1128: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05348820499, 2.45763119043, 2.49207690966.
 • 1128. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1129: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08636802358, 2.49051100903, 2.52495672825.
 • 1129. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 113: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01988488039, 2.41786999423, 2.45672645224.
 • 113. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92641062723, 2.14801751957, 2.17460845119.
 • 1130: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1130. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1131: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08863559728, 2.49277858272, 2.52722430195.
 • 1131. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1132: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05057945528, 2.45806906673, 2.49232712469.
 • 1132. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1133: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1133. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1134: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05172888057, 2.45921849202, 2.49347654998.
 • 1134. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1135: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1135. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1136: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08391278861, 2.49140240007, 2.52566045802.
 • 1136. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1137: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1137. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1138: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1138. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1139: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08750181043, 2.49164479587, 2.5260905151.
 • 1139. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 114: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.02247891411, 2.42046402795, 2.45932048596.
 • 114. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9296209001, 2.15122779245, 2.17781872406.
 • 1140: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05057945528, 2.45806906673, 2.49232712469.
 • 1140. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1141: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08391278861, 2.49140240007, 2.52566045802.
 • 1141. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1142: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05855600392, 2.45944220567, 2.49417266609.
 • 1142. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1143: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05855600392, 2.45944220567, 2.49417266609.
 • 1143. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1144: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05967457215, 2.4605607739, 2.49529123432.
 • 1144. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1145: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1145. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1146: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08391278861, 2.49140240007, 2.52566045802.
 • 1146. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1147: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1147. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1148: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1148. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1149: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08276336333, 2.49025297478, 2.52451103273.
 • 1149. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 115: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.02118189725, 2.41916701109, 2.4580234691.
 • 115. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92801576366, 2.14962265601, 2.17621358762.
 • 1150: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05348820499, 2.45763119043, 2.49207690966.
 • 1150. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1151: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08276336333, 2.49025297478, 2.52451103273.
 • 1151. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1152: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05743743569, 2.45832363743, 2.49305409786.
 • 1152. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1153: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05743743569, 2.45832363743, 2.49305409786.
 • 1153. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1154: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1154. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1155: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05462199183, 2.45876497728, 2.49321069651.
 • 1155. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1156: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08976938412, 2.49391236957, 2.5283580888.
 • 1156. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94103492101, 2.18782331336, 2.21537818515.
 • 1157: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05688956553, 2.46103255098, 2.4954782702.
 • 1157. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94103492101, 2.18782331336, 2.21537818515.
 • 1158: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.06569706204, 2.46782776354, 2.49849878429.
 • 1158. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94261970706, 2.18940809942, 2.2169629712.
 • 1159: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.10101349956, 2.49571242807, 2.5308276661.
 • 1159. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 116: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05360731878, 2.45159243262, 2.49044889063.
 • 116. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.96057682885, 2.30711999837, 2.34365579279.
 • 1160: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08965065616, 2.50030019513, 2.5345423807.
 • 1160. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94737406522, 2.19416245758, 2.22171732936.
 • 1161: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.11987625379, 2.53401429132, 2.568063119.
 • 1161. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95054363733, 2.19733202969, 2.22488690147.
 • 1162: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08837100291, 2.50250904044, 2.53655786813.
 • 1162. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95054363733, 2.19733202969, 2.22488690147.
 • 1163: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08953786406, 2.50367590159, 2.53772472927.
 • 1163. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95212842338, 2.19891681574, 2.22647168752.
 • 1164: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.10984717241, 2.50756286288, 2.54264889466.
 • 1164. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95529799549, 2.20208638785, 2.22964125963.
 • 1165: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.10441730146, 2.50530350321, 2.54003396363.
 • 1165. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95371320944, 2.20050160179, 2.22805647358.
 • 1166: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.16625427916, 2.61979601257, 2.65752165535.
 • 1166. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95371320944, 2.20050160179, 2.22805647358.
 • 1167: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09310290012, 2.50375243909, 2.53799462465.
 • 1167. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95054363733, 2.19733202969, 2.22488690147.
 • 1168: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09195215213, 2.5026016911, 2.53684387667.
 • 1168. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94895885127, 2.19574724363, 2.22330211541.
 • 1169: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.1175425315, 2.53168056903, 2.56572939671.
 • 1169. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94737406522, 2.19416245758, 2.22171732936.
 • 117: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.02834901943, 2.41890204673, 2.45804636725.
 • 117. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92480549079, 2.14641238314, 2.17300331475.
 • 1170: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.06414884508, 2.46503504683, 2.49976550725.
 • 1170. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 1171: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09658732383, 2.49747352558, 2.532203986.
 • 1171. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 1172: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05688956553, 2.46103255098, 2.4954782702.
 • 1172. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94103492101, 2.18782331336, 2.21537818515.
 • 1173: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05575577868, 2.45989876413, 2.49434448336.
 • 1173. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1174: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05172888057, 2.45921849202, 2.49347654998.
 • 1174. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93945013495, 2.18623852731, 2.21379339909.
 • 1175: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05743743569, 2.45832363743, 2.49305409786.
 • 1175. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1176: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0921130509, 2.49299925265, 2.52772971307.
 • 1176. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1177: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04937447664, 2.46002401561, 2.49426620118.
 • 1177. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1178: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05743743569, 2.45832363743, 2.49305409786.
 • 1178. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1179: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09099448267, 2.49188068441, 2.52661114484.
 • 1179. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 118: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.01729084667, 2.4152759605, 2.45413241851.
 • 118. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92320035435, 2.1448072467, 2.17139817831.
 • 1180: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04937447664, 2.46002401561, 2.49426620118.
 • 1180. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1181: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08274616824, 2.49339570721, 2.52763789278.
 • 1181. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1182: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04937447664, 2.46002401561, 2.49426620118.
 • 1182. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1183: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0451971406, 2.45933517813, 2.49338400582.
 • 1183. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.93628056284, 2.1830689552, 2.21062382698.
 • 1184: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04636400175, 2.46050203928, 2.49455086696.
 • 1184. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1185: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05052522463, 2.4611747636, 2.49541694917.
 • 1185. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.9378653489, 2.18465374126, 2.21220861304.
 • 1186: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.08504766421, 2.49569720318, 2.52993938875.
 • 1186. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94103492101, 2.18782331336, 2.21537818515.
 • 1187: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.0528267206, 2.46347625957, 2.49771844514.
 • 1187. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94103492101, 2.18782331336, 2.21537818515.
 • 1188: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.05397746859, 2.46462700755, 2.49886919312.
 • 1188. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94261970706, 2.18940809942, 2.2169629712.
 • 1189: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09658732383, 2.49747352558, 2.532203986.
 • 1189. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 119: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.04841925134, 2.44640436517, 2.48526082318.
 • 119. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.92320035435, 2.1448072467, 2.17139817831.
 • 1190: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.09658732383, 2.49747352558, 2.532203986.
 • 1190. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94420449311, 2.19099288547, 2.21854775725.
 • 1191: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.13854474416, 2.53626043462, 2.57134646641.
 • 1191. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94737406522, 2.19416245758, 2.22171732936.
 • 1192: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.10432840862, 2.50204409908, 2.53713013086.
 • 1192. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94737406522, 2.19416245758, 2.22171732936.
 • 1193: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.10543216138, 2.50314785184, 2.53823388362.
 • 1193. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.94895885127, 2.19574724363, 2.22330211541.
 • 1194: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 2.1076396669, 2.50535535736, 2.54044138914.
 • 1194. пне.: да; Претпоставка је да је текст писан ћирилицом. Вредности за "cc", "cl" и "ca" су: 1.95212842338, 2.19891681574, 2.22647168752.