Корисник:Pinki/Песак/Литература


Добродошли на Пинкијеву корисничку страницу


Народни хероји Војна енциклопедија Хронологија СКЈ Зборници НОР Ко је ко Службени лист Спољашње везе Порталбар

Напомене уреди

Референцa уреди

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Референце уреди

Литература уреди

Енциклопедије уреди

Народни хероји уреди

Војна енциклопедија уреди

Лексикон НОР уреди

Енциклопедија Југославије уреди

Мала енциклопедија Просвета уреди

Хронологија радничког покрета и СКЈ уреди

 • Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919—1979. tom I 1919—1941. Beograd: Narodna knjiga; Institut za savremenu istoriju. 1980.  COBISS.SR 1539739342
 • Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919—1979. tom II 1941—1945. Beograd: Narodna knjiga; Institut za savremenu istoriju. 1980.  COBISS.SR 49272583
 • Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919—1979. tom III 1945—1979. Beograd: Narodna knjiga; Institut za savremenu istoriju. 1980.  COBISS.SR 1539739598

Хронологија Тито и Сабрана дела уреди

 • Hronologija revolucionarne delatnosti Josipa Broza Tita. Beograd: Export-press. 1978.  COBISS.SR 50094343
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom I. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1982.  COBISS.SR 75714060
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom II. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1981.  COBISS.SR 75701004
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom III. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1981.  COBISS.SR 75702284
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom IV. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1982.  COBISS.SR 75723788
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom V. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1981.  COBISS.SR 40546823
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom VI. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1981.  COBISS.SR 75705612
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom VII. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1981.  COBISS.SR 75707660
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom XII. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1982.  COBISS.SR 75736332
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom XXIII. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1982.  COBISS.SR 42011143
 • Josip Broz Tito sabrana djela — tom XXIII. Beograd: Izdavački centar „Komunist”. 1982.  COBISS.SR 75519500

Разне хронологије СКЈ и НОБ уреди

 • Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941—1945. Beograd: Vojnoistorijski institut. 1963.  COBISS.SR 50018311
 • Преглед историје Савеза комуниста Југославије. Београд: Институт за изучавање радничког покрета. 1963.  COBISS.SR 54157575
 • Историја Савеза комуниста Југославије. Београд: Издавачки центар „Комунист”; Народна књига; Рад. 1985.  COBISS.SR 68649479

Ко је ко уреди

 • Ko je ko u Jugoslaviji — biografski podaci o jugoslovenskim savremenicima. Beograd: Sedma sila. 1957.  COBISS.SR 4864263
 • Ko je ko u Jugoslaviji — jugoslovenski savremenici. Beograd: Hronometar. 1970.  COBISS.SR 4897031


Зборници НОР уреди

Жртве рата уреди

Биографске књиге уреди

Ликови револуције уреди

 • Ликови револуције том I. Београд: Просвета. 1962.  COBISS.SR 90274823
 • Ликови револуције том II. Београд: Просвета. 1964.  COBISS.SR 90275079
 • Ликови револуције том III. Београд: Просвета. 1966.  COBISS.SR 90275335

Жене у НОБ уреди

Ауторске књиге уреди

 • Атанацковић, Жарко (1968). Срем у Народноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији. Шимановци: Месна заједница / Месни одбор СУБНОР Шимановци.  COBISS.SR 185976327
 • Дедијер, Владимир (1951). Дневник. Београд: Југословенска књига.  COBISS.SR 32984583
 • Dedijer, Vladimir (1981). Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita tom I. Beograd: Rad.  COBISS.SR 166615559
 • Dedijer, Vladimir (1981). Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita tom II. Beograd: Rad.  COBISS.SR 39211271
 • Dedijer, Vladimir (1984). Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita tom III. Beograd: Rad.  COBISS.SR 512036506
 • Миловановић, Никола (1960). Војни пуч и 27. март 1941. Београд: Просвета.  COBISS.SR 16214791
 • Miljanić, Gojko (1975). Kadrovi revolucije 1941—1945. Cetinje: Obod.  COBISS.SR 518803033
 • Romano, Jaša (1980). Jevreji Jugoslavije 1941—1945 — Žrtve genocida i učesnici Narodnooslobodilačkog rata. Beograd.  COBISS.SR 144402183
 • Марковић, Мома (1984). Сазревање револуције (сећања 1931—1941). Београд: БИГЗ.  COBISS.SR 39754759
 • Матић, Бошко (1984). Крцун — животопис Слободана Пенезића Крцуна. Горњи Милановац: Дечје новине.  COBISS.SR 25992463
 • Karović, Selim (1987). Titove ratne staze 1941—1945. Čakovec: Zrinski.  COBISS.SR 33023495
 • Kučan, Viktor (1996). Borci Sutjeske. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.  COBISS.SR 48005900
 • Marić, Milomir (1987). Deca komunizma. Beograd: Mladost.  COBISS.SR 1024420791
 • Petrović, Slobodan (1979). Sedam sekretara SKOJ-a. Beograd: IRO Rad.  COBISS.SR 21847559
 • Mladenović, Miroslav (2006). Tito od ustanka do pobede 1941—1945. Beograd.  COBISS.SR 126116108
 • Odić, Slavko; Komarica, Slavko (1988). Partizanska obavještajna služba 1941-1942 — šta se stvarno događalo tom I. Zagreb: Centar za informacije i publicitet.  COBISS.SR 512253601

Мемоари уреди

Споменици НОБ уреди

Републике и покрајине у НОБ уреди

Београд у НОБ уреди

 • Begović, Sima (1989). Logor Banjica 1941—1944. tom I. Beograd: Institut za savremenu istoriju.  COBISS.SR 24934145
 • Begović, Sima (1989). Logor Banjica 1941—1944. tom II. Beograd: Institut za savremenu istoriju. ISBN 86-7403-030-0.  COBISS.SR 24933889

Војводина у НОБ уреди

 • Vojvodina u borbi. SUBNOR SR Srbije/ Predsedništvo AP Vojvodine. 1963.  COBISS.SR 42811911

Јужна Србија у НОБ уреди

Западна Србија у НОБ уреди

 • Ваљево град устаника. Београд: Култура. 1967.  COBISS.SR 156082439
 • Недовић, Радисав С. (2009). Чачански крај и НОБ — слободари на стратиштима 1941—1945. Чачак: Студио за нови дизајн; Окружни и општински одбор СУБНОР-а.  COBISS.SR 155110412
 • Недовић, Радисав С. (2010). Чачански крај у НОБ 1941—1945 — жене борци и сарадници. Чачак, Лучани, Горњи Милановац: Окружни и општински одбори СУБНОР-а.  COBISS.SR 176731148
 • Недовић, Радисав С. (2012). Чачански крај у НОБ 1941—1945 — Чачани и Драгачевци логораши Бањице. Чачак: Градски одбор СУБНОР-а; Општински одбор СУБНОР-а.  COBISS.SR 190138636

Црна Гора у НОБ уреди

Војне јединице уреди

Галерија уреди

== Галерија ==

<center><div style="text-align:center;font-size:85%;"><gallery mode="packed-hover" heights="165" widths="125">


</div></gallery></center>

Спољашње везе уреди

 • {{Cite book|ref=harv|last=|first=|last2=|first2=|year=|title=|publisher=|location=|id=}} {{COBISS|ID=}}
 • <ref>{{Cite web|url=https://www.planplus.rs/#!pretraga/drinke+pavlovic|title=Pretraga ulica — Drinke Pavlović|website=planplus.rs|date=n.d.}}</ref>
 • <ref>{{Cite web|url=линк|title=наслов текста|website=сајт|date=датум}}</ref>
 • <ref>{{Cite web|url=линк|title=наслов|website=foto.mij.rs|date=n.d.}}</ref>
 • <ref>{{Cite web|url=|title=|publisher=[[Политика (новине)|Политика]]|website=digitalna.nb.rs|date=. . 19|pages=}}</ref>
 • <ref>{{Cite web|url=|title=|publisher=[[Борба (новине)|Борба]]|website=istorijskenovine.unilib.rs|date=. . 19|pages=}}</ref>
 • <ref>{{Cite web|url=|title=|publisher=[[Slobodna Dalmacija]]|website=arhiv.slobodnadalmacija.hr|date=. . 19|pages=}}</ref>
 • <ref>{{Cite web|url=линк|title=Службени лист СФРЈ /|website=slvesnik.com.mk|date=. . 19|pages=}}</ref>
 • | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31

Порталбар уреди