Корисник:Plamen/Моји текстови

Текстови које сам надопунио Уреди

Стане Поточар, Народна Република Тива, Народна Република Бугарска, Јужни Јемен, Радничка партија Кореје, Комунистичка партија Француске, Комунистичка партија Руске Федерације

2010. Уреди

 • Август

Адам Петровић, Стеван Боднаров, Јосип Адамић, Спомен-парк Дотршћина, Иван Крндељ

 • Септембар

Друга непријатељска офанзива, Битка на Кадињачи, Славонија у Народноослободилачкој борби, Банија у Народноослободилачкој борби, Душан Цекић, Јово Јакшић, Ђуро Цвијић, Владимир Чопић, Душан Драгосавац, Перо Цар, Дивко Будак, Вилим Гаљер Шишо, Јожа Влаховић, Славко Комар, Мађарска револуција 1919., Антун Бибер, Карло Мразовић, Јосип Врховец, Стеван Дороњски, Јуре Билић, Миливој Јамбришак, Ђуро Шпољарић, Драгутин Буквић

 • Октобар

Гојко Вуковић, Ловро Клеменчич, Лаза Стефановић, Српска социјалдемократска странка, Михаило Тодоровић, Јакоб Жорга, Сима Миљуш, Петар Радовановић, Ангел Чемерски, Драгутин Харамија, Маријан Цветковић, Душан Алимпић, Кузман Јосифовски Питу, Благоја Јанков Мучето, Илија Јовановски Цветан, Кирo Гаврилоски, Иван Ленац, Игњо Батрнек Мали, Стјепан Цвијић, Нико Јуринчић, Александар Грличков, Иво Перишин, Истра у Народноослободилачкој борби, Златан Сремец, Васко Карангелски, Махмут Бакали, Антун Миловић, Ема Дероси-Бјелајац, Иво Латин, Станко Стојчевић, Комунистички универзитет националних мањина Запада, Иван Регент, Прва непријатељска офанзива, Угљеша Даниловић, Звонко Бркић, Јосип Видмар, Ибе Паликућа, Методије Андонов Ченто, Јанез Становник, Јакша Петрић, Милан Станивуковић, Сергеј Крајгер, Томе Буклески, Јаков Сиротковић, Ксенте Богоев, Славчо Стојменски, Благоја Фотев, Видоје Смилевски, Александар Шевић, Ђорђе Радосављевић, Илија Рајачић, Лука Мркшић, Нандор Мајор, Предраг Владисављевић, Радован Влајковић, Сретен Ковачевић, Стипан Марушић, Данило Кекић, Велимир Шкорпик

 • Новембар

Фрањо Нађ, Пал Шоти, Фоча у Народноослободилачкој борби, Мито Хаџивасилев, Круме Волнаровски, Лазар Мојсов, Иво Баљкас, Атанас Забазновски, Тоне Кропушек, Маријан Брецељ Миха, Милан Панчевски, Крсте Марковски, Никола Минчев, Драгољуб Ставрев, Благоје Талески, Јездимир Богдански, Ванчо Апостолски, Владимир Митков, Благоје Попов, Емануел Чучков, Јанез Хрибар Тоне, Глигорије Гоговски, Стане Кавчич, Франце Попит, Петар Флековић, Динко Шуркало, Петар Гошев, Политбиро, Андрија Мугоша, Јован Маринковић Иво, Агитпроп, Добривоје Видић, Андреј Маринц, Исидор Барух, Рудолф Крофлин, Вели Дева, Живан Васиљевић, Доброслав Ћулафић, Драги Стаменковић, Миленко Бојанић, Раде Шупица, Урош Крунић, Анка Берус, Душан Мугоша, Мирко Чанадановић, Владимир Гортан, Никола Кмезић, Бранислав Иконић, Војислав Срзентић, Изидор Штрок, Народноослободилачки фонд, Сисачки партизански одред, Цирил Рибичич, Јанко Смоле, Јанез Земљарич, Душан Шинигој, Кољ Широка, Риза Сапунџију, Мехмед Хоџа, Иљаз Куртеши, Народноослободилачки одбори, Драгутин Саили, Тихомир Влашкалић

 • Децембар

Исмет Шаћири, Стјепан Бубанић, Стјепан Бобинец Шумски, Џавид Нимани, Душан Крајгер, Јакоб Молек Мохор, Јосип Цази, Душан Кведер, Антон Вратуша, Растислав Делпин, Павле Горанин Илија, Алберт Јакопич, Рудолф Хриберник, Јосип Ружичка, Освободилна фронта, Шефкет Небих Гаши, Загреб у Народноослободилачкој борби, Павле Павловић, Матео Бенуси Цио, Иво Глухак, Вељко Милатовић, Иван Мечар, Илија Вакић, Богољуб Недељковић, Бахри Оручи, Имер Пуља, Бранислав Шкембаревић, Марко Мркоци, Јосип Јутриша, Славко Мркоци, Павле Јовићевић

2011. Уреди

 • Јануар

Душан Ћорковић, Ђуро Бакрач, Раде Грмуша, Стипе Угарковић, Овадија Естреја Мара, Мојица Бирта Зец, Ангел Мојсовски, Цветан Димов, Карловачка операција, Карловац у Народноослободилачкој борби, Петрова гора у Народноослободилачкој борби, Предраг Херуц, Симо Црногорац, Богдан Огризовић, Филип Бајковић, Фана Кочовскa-Цветковић, Павла Меде Катарина, Јосип Прескар, Трећа непријатељска офанзива, Маријан Стилиновић, Милош Зиданшек, Борис Зихерл, Славко Шландер, Ђуро Ђапић, Иван Кавчич, Хајдар Души

 • Фебруар

Кордун у Народноослободилачкој борби, Црвена правда, Милош Коматина, Блажо Јанковић, Сутјеска, Лојзе Долинар, Борис Калин, Зденко Калин, Славко Тихец, Јакоб Савиншек, Стево Дошен, Ернест Ејпер, Франц Кресе, Отмар Креачић, Бајрам Шабани, Панче Поповски, Вера Јоцић, Киро Нацев, Гоце Стојчевски, Борко Велевски, Иван Туршич, Никола Љешковић, Александар Урдаревски, Црногорска антифашистичка скупштина народног ослобођења, Иван Рукавина Сиђо, Мирко Кљајић Стари, Душан Јереб, Звонимир Рунко, Јоже Ковачич, Јозо Шуран, Иван Ковачич Ефенка, Иван Хроват, Алојз Колман Марок, Јоже Мошкрич Цирил, Алеш Беблер, Јанко Рудолф, Слободан Шумењак, Раде Јовчевски, Вангел Тодоровски, Јоаким Раковац, Иван Сабљак

 • Март

Сулејман Филиповић, Војислав Кецмановић, Милан Рустанбег, Иван Сењуг Ујак, Љубо Думичић, Јосип Прша, Јуре Галић Велики, Бранко Владушић, Иван Видековић Павел, Слободан Мацура Бондо, Иван Морђин Црни, Иван Лавчевић-Лучић, Рудолф Приморац, Илија Антуновић, Мирко Фикет, Радован Кнежевић Тихи, Иван Мукер, Јован Штоковац, Милош Ковачевић, Радован Ковачевић Максим, Блажо Тодоровски, Кирил Михајловски, Драгомир Ненадовић, Михаило Стојановић Пуљо, Милорад Лабудовић, Сисак у Народноослободилачкој борби, Благоја Страчковски, Ванчо Пркев, Јефто Шћепановић Чајо, Бранко Ковачевић Жика Морнар, Миле Перуничић, Битољско-преспански партизански одред, Опћа енциклопедија ЈЛЗ, Енциклопедија Словеније, Луиђи Лонго, Партизански одреди из Македоније, Мара Нацева, Хрватска енциклопедија, Српски биографски речник, Македонска енциклопедија, Партизански одреди из Црне Горе, Партизански одреди из Словеније, Једанаести конгрес СКЈ, Осми конгрес СКЈ, Тринаести конгрес СКЈ, Партизански одреди из Војводине, Јане Сандански

 • Април

Лазар Соколов, Цветко Узуновски, Главни штаб НОВ и ПО Македоније, Лазо Колевски, Стево С. Опачић, Социјалистичка партија Југославије, Стево Ј. Опачић, Феликс Дзержински, Узбечка Совјетска Социјалистичка Република, Киргиска Совјетска Социјалистичка Република, Каба Лимани, Војо Кушић, Туркменска Совјетска Социјалистичка Република, Мирко Милевски, Белоруска Совјетска Социјалистичка Република, Совјетска Социјалистичка Република Абхазија, Тодор Циповски, Карело-Финска Совјетска Социјалистичка Република, Социјалистичка држава, Азербејџанска Совјетска Социјалистичка Република, Летонска Совјетска Социјалистичка Република, Литванска Совјетска Социјалистичка Република, Грузијска Совјетска Социјалистичка Република

 • Мај

Списак социјалистичких држава, Михо Михајловски, Мославина, Борко Темелковски, Вангел Нечевски, Злате Михајловски, Уједињени раднички синдикални савез Југославије, Савез синдиката Југославије, Станко Бјелајац, Миле Почуча, Павле Вукомановић, Никола Хећимовић Брација, Рампо Левков, Трајко Стаменковић

 • Јун

Смиља Покрајац, Пашко Ромац, Руди Колак, Црвена акција, Мирко Брачич, Фрањо Херљевић, Витомир Широла, Народна Република Бенин, Народна Република Мозамбик, Народна Република Ангола, Жозе Едуардо дос Сантос, Будимир Лончар, Звонимир Кавурић, Народна Република Конго, Демократска Република Авганистан, Народна Демократска Република Етиопија, Марксизам-лењинизам, Воја Лековић, Боро Петрушевски, Јаков Лазароски, Македонија у Народноослободилачкој борби, Борко Талески, Главни штаб НОВ и ПО Словеније, Франо Кршинић, Матје Кереку, Боро Менков, Спомен-парк Борик, Стево Г. Опачић, Лео Матес, Хрватска опћа енциклопедија

 • Јул

Манчу Матак, Јанез Хрибар, Бранко Ружић, Ђоре Дамевски, 41. македонска дивизија НОВЈ, 42. македонска дивизија НОВЈ, 48. македонска дивизија НОВЈ, 49. македонска дивизија НОВЈ, 50. македонска дивизија НОВЈ, 51. македонска дивизија НОВЈ, Петнаести македонски корпус НОВЈ, Тихомир Милошевски, Трајко Стојковски, Брегалничко-струмички корпус НОВЈ, Прилепски партизански одред, Диверзија на Главној пошти 1941., Паљење стадиона 1941., Кумановска дивизија НОВЈ, Споменик револуције народа Мославине, Споменик револуцији (Козара), Јосип Скочилић, Димитар Богоевски, Петар Божиновски, Партизански одреди из Босне и Херцеговине, Партизански одреди са Косова и Метохије, Златко Биљановски, Партизански одреди из Хрватске, Раде Жигић, Грб Бенина, Грб Боцване, Грб Камеруна, Грб Централноафричке Републике, Грб Чада, Грб Коморија, Грб Републике Конго, Грб Џибутија, Грб Габона, Грб Гане, Грб Лаоса, Никола Секулић, Грб Гвинеје, Грб Мозамбика, Грб Зимбабвеа, Грб Замбије, Грб Танзаније, Грб Уганде, Грб Гвинеје Бисао, Застава Грузијске ССР, Застава Естонске ССР, Застава Киргиске ССР, Застава Летонске ССР, Застава Литванске ССР, Застава Украјинске ССР, Застава Туркменске ССР, Милош Сузић, Анте Рукавина, Споменик победи револуције народа Славоније, Славко Станчир, Застава Узбечке ССР, Никола Шакић

 • Август

Јордан Грабулоски, Застава Таџичке ССР, Далмација у Народноослободилачкој борби, Драго Тршар, Јован Солдатовић, Миодраг Живковић, Македонска академија наука и уметности, Нандор Глид, Први петогодишњи план у Југославији, Осимски споразум, Споменик „Камени цвет“, Споменик устанку народа Баније и Кордуна, Застава Руске СФСР, Застава Карело-Финске ССР, Застава Транскавкаске СФСР, Споменик Сељачкој буни, Коста Ангели Радовани, Јоже Сребрнич, Халил Хаџимуртезић, Богољуб Вукајловић Лала, Васо Ђурђевић Турчин, Пајо Орозовић Брко, Милан Томић, Мате Блажина, Арсен Вивода, Јоже Грегорчич, Јурај Калц, Ивица Бујић, Симица Драгић, Стојан Комљеновић Чока, Милош Чавић, Јандро Чипор, Јован Малишић, Јосип Марјановић Јосо, Раде Милојевић

 • Септембар

Милисав Дакић, Никола Кукић, Милан Марковић Лика, Милан Чакширан, Демократска Република Сомалија, Народна Република Монголија, Душан Бркић, Милан Мраовић, Стјепан Милашиновић, Финска Демократска Република, Народна Револуционарна Влада Гренаде, Грб Северне Кореје, Грб Таџикистана, Грб Туркменистана, Никола Божић, Драган Бубић, Мијо Бенић, Раде Јањанин, Вјекослав Клобучар, Ђуро Косановић, Грб Киргиске ССР, Огаденски рат, Ивица Ловинчић, Антун Блажић, Миланко Реновица, Иван Денац, Грб Летонске ССР, Грб Литванске ССР, Детант, Грб Руске СФСР, Бошко Крунић, Мате Голем, Јосип Лозовина, Станко Маревић Прпић, Драго Марковић, Афрички социјализам, Друга шпанска република, Народна републиканска армија, Народна Република Кампућија, Грб Камбоџе, Фране Фрол, Јосип Смодлака, Никола Бубало, Петар Грубор, Кинеско-вијетнамски рат, Грб Таџичке ССР, Грб Туркменске ССР, Грб Узбечке ССР, Грб Карело-Финске ССР, Аутономне републике Совјетског Савеза, Нородом Сиханук, Лон Нол, Народни покрет за ослобођење Анголе, Макариос III, Чадско-либијски сукоб, Либијско-египатски рат, Кмерска Република, 43. истарска дивизија НОВЈ

 • Октобар

Драгомир Бенчић, Чедо Грбић, Душан Чалић, Стјепан Фунарић, Народна Република Мађарска, Мађарска Демократска Република, Социјалистичка Република Румунија, Словачка Совјетска Република, Парада победе у Москви 2010., Бранко Стојановић, Никола Карановић, Бригаде НОВ Македоније, Петар Кесић, Јосип Шкорпик, Четврта шиптарска бригада, Шеснаести македонски корпус НОВЈ, Шиптарски партизански одред, Шеснаеста српска бригада, Парада победе у Москви 1945., Александар Маровић, Арманду Гебуза, Самора Машел, 52. косовско-метохијска дивизија НОВЈ, Војислав Иветић, Стојан Матић, Стеван Корица, Жоаким Чисано, Дако Пуач, Јефто Шашић, Бранко Дуде, Грб Мадагаскара, Карпош, Шериф Лојо, Шиме Вулас, Мате Ујевић, Дане Мајсторовић, Гроб незнаног јунака (Москва), Милан С. Илић, Споменик Илинден, Спомен костурница у Кавадарцима, Спомен костурница у Струмици, Спомен костурница у Кичеву

 • Новембар

Милош Дујић, Божидар Стојановић, Душан Гавран, Петре Пирузе, Мајско саветовање ЦК КПЈ, Мустафа Доваџија, Станоје Аксић, Винко Мегла, Четврта земаљска конференција КПЈ, Душан Пајић-Дашић, Родољуб Стевовић, Обрен Шупић, Милосав Стиковић, Мунир Месиховић, Грб Монголије, Химзо Салихагић, Споменик Крила галебова, Странка радног народа, Михајло Чворо, Драгутин Косовац, Мијушко Шибалић, Жарко Булајић, Марко Орландић, Будислав Шошкић, Бранислав Шошкић, Монголска народна партија, ФРЕЛИМО, Споменик Непобеђени, Бугарска комунистичка партија, Комунистичка партија Чехословачке, Божина Ивановић, Бранко Костић, Григориј Охрименко, Момчило Цемовић, Вуко Вукадиновић, Миљан Радовић (политичар), Момчило Дугалић, Оскар Ковачич, Анте Гржетић, Никола Кечанин, Војин Стојић, Рајко Радовић, Мато Андрић, Никола Стојановић (политичар), Милан Узелац (политичар), Ђуро Кладарин, Војин Ђурашиновић, Максим Кујунџић, Жарко Папић, Веселин Гаврић, Драгиша Ивановић, Триво Латиновић, Сава Вујановић Жућа, Ђурађ Зрилић, Партија социјалистичког јединства Немачке, Пољска уједињена радничка партија

 • Децембар

Румунска комунистичка партија, Партија радног народа Мађарске, Валентин Рожанц, Винко Пајић, Клемент Готвалд, Виша војна академија ЈНА, Стјепан Грачан, Шести славонски корпус НОВЈ, Седма македонска бригада, Шибенски партизански одред, Комунистичка партија Грчке, Народна револуционарна партија Лаоса, Демократска Кампућија, Списак комунистичких партија, Савез комунистичких партија - Комунистичка партија Совјетског Савеза, Комунистичка партија Кубе, Егон Кренц, Иван Гуво, Душан Грк, Блажо Јоша Орландић, Блажо Јока Орландић, Луј Адамич, У Ну, Не Вин, Савет за узајамну економску помоћ, Напредна партија радног народа, Морис Бишоп, Богдан Орешчанин, Црвена застава, Грб Сирије, Грб Бутана, Грб Индије, Грб Индонезије, Грб Ирака, Грб Јордана, Афрички национални савез Зимбабвеа – Патриотски фронт, Полисарио, Афричка партија за независност Гвинеје и Зеленортских Острва

2012. Уреди

 • Јануар

Покрет за ослобођење Сао Томе и Принципеа / Социјалдемократска партија, Владимир Шћекић, Народноослободилачка армија, Грб Јемена, Грбови република Совјетског Савеза, Саур револуција, Народна револуционарна партија Бенина, Комунистичка партија Јужног Судана, Социјалистичка партија Јемена, Грб Јужне Кореје, Грб Катара, Добрила Ојданић, Грб Уједињених Арапских Емирата, Радничка партија Етиопије, Пролетери свих земаља, уједините се!, Патет Лао, Грб Омана, Спаситељева кула, Покрет 26. јул, Грб Сенегала, Грб Сао Томе и Принципеа, Грб Судана, Грб Мауританије, Грб Либерије, Грб Малавија, Грб Маурицијуса, Грб Нигерије, Грб Сејшела, Грб Сијера Леонеа, Грб Туниса, Куле Московског Кремља, Грб Јужноафричке Републике, Грб Свазиленда, Револуционарни фронт за независност Источног Тимора, Афрички национални конгрес, Исајас Афеверки, Еритрејски народноослободилачки фронт, Дерг, Јужноафричка комунистичка партија, Перуанска комунистичка партија, Комунистичка партија Уругваја, Комунистичка партија Украјине, Комунистичка партија Белорусије (1996), Социјалистичка радничка партија Хрватске, Нова комунистичка партија Холандије

 • Фебруар

Комунистичка партија Чилеа, Битка код Болмана, Споменик устанку народа Хрватске, Комунистичка партија Словачке, Алфредо Стреснер, Урхо Кеконен, Алфонз Шарх, Милован Шарановић, Друга словеначка ударна бригада, Првослав Караматијевић, Универзитет у Скопљу, Густав Влахов, Слава Огризовић, Прва истарска бригада, Јединствени народноослободилачки фронт Југославије, Седми словеначки корпус НОВЈ, Словеначко народноослободилачко веће, Једанаеста ваздухопловна ловачка дивизија НОВЈ, Бригаде НОВ Словеније, Прва македонска бригада, Друга македонска бригада, Логор Керестинец, Едвард Коцбек, Споменик Партизану-борцу, Вјечна ватра (Сарајево), Спомен-парк Враца

 • Март

Споменик битке на Неретви, Бригаде НОВ Хрватске, Девети словеначки корпус НОВЈ, Вацлав Вострел, Крешо Ракић, Ђермано Сењановић, Душан Вергаш, Хакија Поздерац, Мирко Поштић, Никола Северовић, Споменик Слобода (Кочани), Прва земаљска конференција КПЈ, Први оснивачки конгрес СРПЈ(к), Друга земаљска конференција КПЈ, Трећа земаљска конференција КПЈ, Стјепан Секулић, Анте Савин, Спомен-комплекс Црна Ћуприја, Споменик Дражгошкој бици

 • Април

Просиначке жртве 1943., Томо Стризић, Рајко Трбовић, Борис Бакрач, Споменик Револуцији (Рума), Спомен-комплекс Стратиште, Служба обавештавања и безбедности, Раднички батаљон, Крсто Љубичић, Спомен-парк Брезовица, Спомен-парк Шубићевац, Камило Хорватин, Михаил Калињин, Спомен-подручје Јасеновац, Андреј Громико, Бег из логора Керестинец 1941., Меморијални центар АСНОМ, Списак највиших зграда у Хрватској, Нова Македонија, Списак највиших зграда у Словенији, Списак највиших зграда у Босни и Херцеговини, Хрватско-словеначка сељачка буна, Георги Константиновски, Јанко Константинов

 • Мај

Никола Карев, Девета македонска бригада, Девета црногорска бригада, 42. ваздухопловна јуришна дивизија НОВЈ, 45. српска дивизија НОВЈ, Осма конференција загребачке организације КПЈ, Босна и Херцеговина у Народноослободилачкој борби

 • Јун

Социјалдемократска странка Хрватске и Славоније, Нијаз Дураковић, Шиме Бален, Лутво Ахметовић, Социјалдемократска странка Босне и Херцеговине, Острожац (тврђава), 46. српска дивизија НОВЈ, 47. српска дивизија НОВЈ, Вјекослав Афрић, Грб Малдива, Грб Шри Ланке, Дванаеста српска бригада НОВЈ, Деветнаеста македонска бригада, Грб Тајланда, Четрнаеста македонска бригада, 21. српска дивизија НОВЈ, Краљевина Хрватска и Славонија, Бјеловарско-крижевачка жупанија, Личко-крбавска жупанија, 40. славонска дивизија НОВЈ, Миле Узелац, Ношење рањеника (скулптура), 22. српска дивизија НОВЈ, Списак споменика НОБ у Македонији, Списак споменика НОБ у Црној Гори, Саветовање у шуми Абез 1941., Винко Јеђут

 • Јул

Јован Томашевић, Комунистичка партија Слободне Територије Трста, Палмиро Тољати, Енрико Берлингвер, Комунистичка партија Шпаније, 23. српска дивизија НОВЈ, Главни Народноослободилачки одбор Војводине, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, Грб Мјанмара, 24. српска дивизија НОВЈ, Радничка партија Бангладеша, Комунистичка партија Бразила, Уједињена комунистичка партија Непала (маоистичка), Јован Бељански, Живан Марељ, Јон Србован, Каћуша Јашари, Јусуф Зејнулаху, Рахман Морина, Абдулах Мутапчић, Ремзи Кољгеци, Спас Банџов, Милица Пејановић-Ђуришић

 • Август

Спомен-костурница у Велесу, Меморијални музеј Централног комитета Комунистичке партије Македоније, Велимир Радичевић, Станко Пармач, Ловро Шперац, Алекса Демниевски, Интернационални батаљон Ђуро Ђаковић, Интернационални батаљон Георги Димитров, Срећко Реић, Меморијална зона Корчаница, Панко Брашнаров, Меморијални комплекс палим борцима Револуције, Тоне Жнидаршич, Џозеф Вол Модесто, Милка Шобар, Бригаде НОВ Србије, Југословенска социјалдемократска странка, Први батаљон Мирче Ацев, Тринаеста македонска бригада, Косовско-метохијске бригаде НОВЈ, Херцеговачке бригаде НОВЈ, Прекоморске бригаде НОВЈ, Средњобосанске бригаде НОВЈ, Источнобосанске бригаде НОВЈ, Тринаеста приморско-горанска дивизија НОВЈ, Дванаеста македонска бригада, Списак споменика НОБ на Косову и Метохији, Списак споменика НОБ у Војводини, Радета Станковић, Светислав Личина, Списак споменика НОБ у Словенији, Стојан Батич, Драго Ђуровић

 • Септембар

Скопље 2014, Борка Аврамова, Бошко Кућански, Мелес Зенави, Емил Хаха, Антоњин Запотоцки, Антоњин Новотни, Густав Хусак, Војислав Вујисић, Јанез Бољка, Мађарска социјалистичка радничка партија, Георге Георгију-Деж, Списак споменика НОБ у Хрватској, Меморијални парк Петрова Гора, Михаела Шкапин, Јанез Учакар, Етиопско царство, Вараждинска жупанија (1868—1924), Вировитичка жупанија, Загребачка жупанија (1868—1924), Војска Сирије, Радничка партија Конга, Савез Титових левих снага, Народна партија Камбоџе, Национална странка (ЈАР), Дени Сасу Нгесо, Фунцинпец, Покрет за демократске промене – Цвангирај, Конгрес јужноафричких синдиката, Списак споменика НОБ у Босни и Херцеговини, Зорка Реганцин, Мира Светина, Рамиз Алија, Кочи Дзодзе, Трајчо Костов, Раде Бркић, Лондонски споразум (1954), Марјан Нгуаби, Логор Гонарс, Иван Дојчинов, Јованка Радивојевић, Спомен-парк Краљевачки октобар, Логор Кампор, Иванка Трохар

 • Октобар

Елисије Поповски, Катарина Патрногић, Антонио де Оливеира Салазар, Јуначки герилац, Матијаш Ракоши, Сингман Ри, Парк Чунг-хи, Југословенска ратна морнарица, Лазар Радаковић, Милан Бакић, Намди Азикиве, Џонсон Агији-Иронси, Милтон Оботе, Јакубу Говон, Муртала Мохамед, Олусегун Обасанџо, Шеху Шагари, Мухамаду Бухари, Ибрахим Бабангида, Ернест Шонекан, Сани Абача, Абдулсалами Абубакар, Умару Јар'Адуа, Модибо Кејта, Нада Матић, Муса Траоре, Алфа Умар Конаре, Џозеф Артур Анкра, Акваси Африфа, Олег Шењин, Џери Ролингс, Фред Акуфо, Џон Куфуор, Слава Клавора, Едо Михевц, Силванус Олимпио, Сијад Баре, Сем Нујома, Канан Банана, Јовери Мусевени, Хејстингс Банда, Идрис Деби, Блез Компаоре, Грб Филипина, Грб Чехословачке, Комунистичка партија Чешке и Моравске, Партија комуниста Републике Молдавије, Петро Симоненко, Комунистичка партија Португалије, Комунистичка партија Јапана, Демократска партија Јапана, Фор Насингбе, Алфа Конде, Давид Дако

 • Новембар

Чешка Социјалистичка Република, Словачка Социјалистичка Република, Чешка и Словачка Федеративна Република, Мајка Отаџбина, Константин I Грчки, Александар I Грчки, Ђорђе II Грчки, Павле I Грчки, Константин II Грчки, Карол I Румунски, Михај Румунски, Карол II Румунски, Соломонска династија, Јекуно Амлак, Менелик II, Династија Загај, Први италијанско-абисински рат, Јоханес IV, Текле Георгис II, Теводрос II, Јоханес III, Сахле Денгел, Гебре Крестос, Јасу IV, Заставе република Совјетског Савеза, Си Ђинпинг, Револуционарни комитет Куоминтанга, Народна политичка консултативна конференција Кине, Национални народни конгрес, Дуги марш, Хуа Гуофенг, Грб Републике Кине, Битка за Нашице 1944., Споменик војнику ослободиоцу (Трептовер), Стеван Лукетић, Списак борби НОВЈ у Славонији, Псуњски партизански одред, Напад НОВЈ на Гојло 1942., Баварска Совјетска Република, Земаљско антифашистичко веће народног ослобођења Санџака, Главни народноослободилачки одбор за Србију, Далекоисточна Република, Хорезманска Народна Совјетска Република, Галицијска Совјетска Социјалистичка Република, Доњецк-Кривојрошка Совјетска Република, Бухарска Народна Совјетска Република, Совјетска Социјалистичка Република Белорусија, Туркестанска Аутономна Совјетска Социјалистичка Република, Таџичка Аутономна Совјетска Социјалистичка Република, Литванско-Белоруска Совјетска Социјалистичка Република, Десети конгрес СКЈ, Литванска Социјалистичка Совјетска Република, Диктатура пролетаријата, Бернард Корд, Устанак у НДХ 1941., Симо Вучинић, 25. српска дивизија НОВЈ, Краљевство Аксум, Краљевство Дамот, Девети конгрес СКЈ, Гојко Ујдуровић, Раде Кончар (син), Борбе за Источну Босну 1942., Операција Бијела, Капитулација Италије, Киро Хаџивасилев, Ванчо Бурзевски, Дмитар Заклан, Срђан Узелац, Покупље, Модрушко-ријечка жупанија, Пожешка жупанија

 • Децембар

Милош Растовић, Мухамед Мурси, Илија Поповић, Споменик Мињину и Пожарском, Томица Поповић, Гвоздена гарда, Вељко Зековић, Василије Буха, Спомен-парк Устанка и Револуције (Грахово), Лазар Каганович, Роман Албрехт, Марјан Орожен, Песма Четрнаесте дивизије, Славко Милосавлевски, Витомир Кораћ, Дане Петковски, Бошко Станковски, Ристо Џунов, Томо Брејц, Маријан Крајачић, Рајко Јовановић, Марко Ковач Шнајдер, Јосип Хрнчевић, Јосип Томажич, Иван Божичевић, Владимир Кривиц, Комунистичка партија Босне и Херцеговине (2012), Михаило Швабић, Петар Релић, Парк Геун Хје, Јоже Потрч, Социјалистичка партија Албаније, Институционална револуционарна партија, Странка умерених, Шведска социјалдемократска партија, Цазинска Крајина, Милијан Неоричић, Крсто Булајић, Либерално-демократска партија (Јапан), Социјалдемократска партија Аустрије, Пашага Манџић, Комунистичка партија Сједињених Америчких Држава, Нови заједнички подухват за благостање, образовање и ослобођење, Комунистичка партија

2013. Уреди

 • Јануар

Фијана Фол, Социјалдемократска партија Литваније, Лабуристичка партија (Норвешка), Индијски национални конгрес, Социјалистичка партија (Португалија), Социјалдемократска партија (Португалија), Радомир Вујовић, Национална демократска партија (Египат), Удружење за југословенску демократску иницијативу, Хадсон Остин, Ерик Гејри, Инвазија на Гренаду, Николас Бретвејт, Херберт Блејз, Моктар Улд Дада, Ахмаду Ахиџо, Болеслав Бјерут, Џафар Нумејри, Владислав Гомулка, Чумали Сајасон, Пол Бија, Таур Матан Руак, Лабуристичка партија (Ирска), Странка националне акције (Мексико), Коњух планином (народна песма), Лабуристичка партија (Уједињено Краљевство), Аустралијска лабуристичка партија, Спомен-парк Попина, Спомен-парк Револуције (Лесковац), Мао Цедунгов маузолеј, Југословенска комунистичка партија Црне Горе, Али Абдулах Салих, Абд Рабо Мансур ел Хади, Мајкл Хигинс, Сандинистички фронт националног ослобођења, Туфуга Ефи, О ле Ао о ле Мало, Тофилау Ети Алесана, Вааи Колоне, Туилаепа Саилеле Малиелегаои, Фиаме Матаафа Фаумуина Мулинуу II, Малиетоа Танумафили II, Николаје Тимофти, Вилијам Толберт, Семјуел Доу, Маки Сал, Вилијам Табман, Јоахим Гаук, Омар ел Башир, Рат у Дарфуру, Јужнолибански сукоб 1982–2000., Мозамбички национални отпор, Демократски покрет Мозамбика, Рам Баран Јадав, Шарпвилски масакр, Национална унија за потпуну независност Анголе, Непалски грађански рат, Ли Гуангјао, Франсоа Бозизе, Феликс Уфуе-Боањи, Хорхе Рафаел Видела, Изабела Перон, Нестор Киршнер, Леви Мванаваса, Серетсе Хама, Ијан Хама, Франсоа Томбалбаје, Теин Сеин, Португалски колонијални рат, Америко Томас, Национални ослободилачки фронт Анголе, Кабус бин Саид ел Саид, Бошко Вребалов, Алваро Куњал, Амилкар Кабрал, Тесфаје Гебре Кидан, Гирма Волде-Гиоргис, Јумџагин Цеденбал, Бенињо Акино III, Едуард Шеварднадзе

 • Фебруар

Рат за независност Анголе, Царство Мали, Сонгај, Царство Гана, Порфирио Дијаз, Максимилијан I од Мексика, Алваро Обрегон, Лазаро Карденас, Хорлогин Чојбалсан, Народна демократска партија Авганистана, Леонид Кравчук, Рахмон Набијев, Шадли Бенџедид, Ахмед Бен Бела, Комнен Церовић, Алжирски грађански рат, Рат за независност Гвинеје Бисао, Морган Цвангирај, Дмитриј Мануиљски, Рат за независност Намибије, Југозападноафричка национална унија, Ото Кусинен, Вилхелм Пик, Тоголанд, Немачка источна Африка, Немачки Камерун, Џакаја Киквете, Хуари Бумедијен, Афрички национални савез Зимбабвеа, Афрички народни савез Зимбабвеа, Родезијски грађански рат, Бечуана, Грађански рат у Мозамбику, Етиопски народни револуционарни демократски фронт, Сергеј Киров, Рат за независност Мозамбика, Енрике Пења Нијето, Мајкл Сата, Аћим Груловић, Жозеф Каса-Вубу, Социјалдемократска партија Мађарске, Федерико Франко, Васил Главинов, Роса Плавева, Чарлс Тејлор, Амани Диори, Сени Кунче, Махамаду Исуфу, Француска западна Африка, Девичанска поља, Комунистичка партија Казахстана, Драган Церовић, Јоцо Тарабић

 • Март

Мамаду Танџа, Фердинанд Маркос, Морис Торез, Андрија Мутњаковић, Никола Рачки, Велика Капела, Први либеријски грађански рат, Други либеријски грађански рат, Жоао Бернардо Вијеира, Омар Торихос, Раде Личина, 53. средњобосанска дивизија НОВЈ, Устанак у Совету, Мохамед Дауд Кан, Бабрак Кармал, Бантустан, Коса (етничка група), Транскеј, Јужноафричка Република (Трансвал), Бурски ратови, Први бурски рат, Други бурски рат, Слободна Држава Орање, Слободна Држава Конго, Краљевство Нри, Колонија Натал, Колонија Трансвал, Милан Шијан, Мануел Серифо Њамаџо, Тројицка кула, Југозападна Африка, Колонија Рт добре наде, Монсеф Марзуки, Комунистичка народна партија Казахстана, Нур Отан, Велики шатор, Мишел Џотодија, Француска екваторијална Африка, Марсело Каитано, Григориј Орџоникидзе, Нова економска политика, Василиј Кузњецов, Генрих Јагода, Комунистичка партија Азербејџана, Партија Нови Азербејџан, Михаил Суслов, Милош Бобичић, Милутин Грозданић, Војин Драговић, Владан Ђурановић, Василије Ђуровић Жарки, Веселин Ђуровић, Видоје Ђуровић, Марко Ђуровић, Радисав Југовић, Саво Кадовић, Војин Катнић

С уносом прекинуо 4. априла 2013. године због све веће количине нових чланака.