Крај

просторна целина која може имати условне или одређене границе

Крај је просторна целина која може имати условне или одређене границе, а карактеришу је одрешена географска (приморски, планински и др.), историјска (новоослобођени, средњовековни и др.), економска (инустријски, развијен, неразвијен, пољопривредни и др.) и друга обележја. Понекад се крај поистовећује са облашћу, подручјем и крајином.

Према неким ауторима,[ко?] крај је хијерархијски најмања географска регија у релацији областпредео—крај.

Термин „крај” се може односити на административне јединице у Русији, Словачкој и Чешкој.

Види још уреди

Литература уреди

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултете, Београд