Крива је геометријски појам, апстракција обичне представе криве линије. У различитим одељцима математике термин крива се дефинише на различите начине, зависно од циљева и метода изучавања.

Парабола, једноставан пример криве

Крива је геометријско место тачака простора чије су координате функције једне променљиве. Различите дефиниције криве захтевају различиту глаткоћу ових функција. Крива у Жордановом смислу (вд. Жорданова крива) задаје се непрекидним функцијама и може веома да се разликује од обичне представе криве линије. Ректификабилна крива има координате тачака које су непрекидно диференцијабилне функције параметара. Код овакве криве се може увести појам дужина лука. Алгебарске криве се задају једначинама: , где су полиноми од три променљиве. Права је алгебарска крива.

Литература уреди

Спољашње везе уреди