Криптозаштита је једна од две главне области криптологије, посебна делатност војних, државних (дипломатских, безбедносних, економских) и других органа и организација у циљу обезбеђења заштите тајности порука при преношењу каналима везе.

Обухвата:

  • научноистраживачки рад за проналажење криптолошких поступака и средстава
  • организацију криптозаштите
  • примену криптозаштите у пракси

За обављање послова криптозаштите се, начелно, формирају посебни стручни органи.

Због значаја који имају, све делатности криптозаштите се сврставају у ред врхунских тајни и обавезно се уређују законима.

Литература уреди

Види још уреди

Спољашње везе уреди

Закони одбране држава у окружењу, који илуструју значај криптозаштите: