Левинова теорија поља

Левинова теорија поља је теорија поља Курта Левина, настала под утицајем концепта поља и гешталт психологије, која истиче да је понашање особе одређено тоталним психолошким пољем у којем се налази. Средишњи појам ове психологије јесте појам потребе, а са њим су у најтешњој вези појмови напетости, душевне енергије, валенце, силе или вектора. Потреба и напетост делују у особи, сила се налази у психолошкој средини, а валенца је својство извесног подсистема у психолошкој средини да привлачи или одбија. Развој личности се одвија кроз диференцијацију особе и психолошке средине, а истовремено све већи број подсистема интегрише унутар одређеног система.

ЛитератураEdit

Спољашње везеEdit