Маглина (лат. nebula – „облак”) је облак у васиони састављен од прашине и гасова. Некада, док се није познавао добро Млечни пут и простор ван њега, назив маглина се односио на било који дифузни објекат са сталним положајем на небу, што укључује галаксије изван Млечнога пута, звездана јата, и објекте које данас називамо маглине.

Пламена маглина (Flame Nebula)

Маглине се сврставају у следеће класе:

 • Дифузне маглине су маглине са слабо дефинисаним и дифузним границама. Већина маглина има овакве карактеристике.
  • Емисионе маглине садрже гас који је јонизован од стране звезде која се налази у њиховој близини.
   • HII региони су области у којима се рађају звезде или налазе врло младе звезде и које интензивно јонизују своју околину. Нове звезде формирају се када веома дифузни молекуларни облаци почињу да се сажимају под утицајем сопствене гравитације услед неке пертурбације, као што је, рецимо, експлозије оближње супернове. Облак се сажима и понекад формира чак на стотине нових звезда. Новонастале звезде јонизују околни гас и производе емисиону маглину.
   • Планетарне маглине настају око звезде која одбаци свој омотач и тада маглина углавном подсећа на орбиту планете услед свог кружног облика. Па је овај тип маглина добио име на основу ове аналогије. За ову врсту маглина може се рећи да нису дифузне по свом облику.
  • Рефлексионе маглине су осветљене светлошћу оближњих звезда коју рефлектују. Како се плава боја најлакше рефлектује, ове маглине углавном изгледају плавичасто. Као пример, можемо узети магличасти простор унутар звезданог јата Плејада.
 • Тамне маглине садрже међузвездану прашину која апсорбује светлост, па тако могу прекрити објекте које се налазе иза њих; рецимо део неке светле маглине или неке оближње звезде. Једна од познатијих тамних маглина је маглина Коњска глава у Ориону.
 • Остаци супернових. После експлозије супернове, од материјала који је избачен експлозијом настаје маглина која се временом шири у простору. Познат пример је, рецимо, Рак маглина у сазвежђу Бик.
 • Протопланетарне маглине су маглине које чине млада звезда са својим протопланетарним диском из којег ће настати планетарни систем.

Спољашње везеУреди