Македонска граматика

Македонски језик је јужнословенски језик и службени језик у Македонији. Македонска граматика обухвата граматичка правила стандардног језика, правописа и правоговора.

Гласовни системУреди

Гласовни систем македонског језика садржи 31 глас и сваки глас има свој графем, т. ј. један глас - једна графем. Македонско писмо је базирано на ћирилици:

Велика слова
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
Мала слова
а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш

ИменицеУреди

ЧланУреди

Члан македонског језика је постпозитивни, т. ј. делује као суфикс. Члан може бити само одређен. Карактеристично је што члан има три форме и једини је пример у славенским језицима где се опредељени члан може мењати по роду и броју.

 • Члан -ов , -ва , -во итд. служи за одерђивање предмета у близини говорника: човеков / човеков (овај човек)
 • Члан -он итд. служи за одређивање предмета удаљених од говорника: човекон / човекон (онај човек)
 • Члан -от итд. служи за општу опредељеност, т. ј. за именице познате говорнику или саговорнику или општепознате именице.

Топонимима и личним именицама се не додају чланови.

м. р
јед.
м. р.
мн.
ж. р.
јед.
ж. р.
мн.
с. р.
јед.
с. р.
мн.
опредељеност - от - те - та - те - то - та
блиско - ов - ве - ва - ве - во - ва
далеко - он - не - на - не - но - на

Примери:

 • Јас го видов човекот. (именица „човек“ је позната за обоје и зато се користи опредељени члан)
 • Јас го видов човекон. (именица „човек“ није у близини обоје говорника и зато се користи члан за даљину, што би на српском било „онај човек")
 • Јас го видов човеков. (именица „човек“ је у близини обоје људи и зато се користи члан за близну, што би на српском било „овај човек")

ЗаменицеУреди

Личне заменицеУреди

Следећа табела представља све могуће форме личне заменице. Тако, македонски језик има основне личне заменице, те такође кратке и дуге форме директног и индиректног предмета.

број лице основне форме форме директног
предмета
форме индиректног
предмета
Род дуга краћа дуга краћа
јед. I јас мене ме мене ми
II ти тебе те тебе ти
III м. р. тој него го нему му
ж. р. таа неа ја нејзе ѝ
с. р тоа него го нему му
мн. I ние нас нè нам нѝ
II вие вас ве вам ви
III тие нив ги ним им

Модалне речиУреди

Македонски језик користи модалне речи за:

 • реалност, примери: сигурно, веројатно, се разбира, очигледно, навистина, можеби, неоспорно итд.
 • емоционални однос, примери: белки, божем итд.
 • однос, примери: значи, а пак; на пример, то ест, освен тоа, впрочем, најпосле итд.
 • модални речни састав, примери: за среќа, за големо чудо, без сомнение итд.

Речце (Партикуле)Уреди

Речце се користе за:

 • истицање: и, пак, меѓутоа, просто, дури, барем, само;
 • издвајање нечега: само, единствено, исклучиво, уште
 • уједињење: исто, исто така итд.
 • исказивање квантитета: речиси, скоро, токму, точно, одвај итд.
 • опредељеност: баш, имено, токму итд.
 • показивање: еве, ене, ете, на, ја, еве ти го итд.
 • исказивање потврде: да
 • исказивање негација: не, ни, нити, ниту
 • несигурност (при питању): ли, дали, али, зар
 • модалност: нека, да

Видите такођеУреди

Спољашње везеУреди