Медијавики:Watchlistedit-clear-submit

Неповратно испразни списак надгледања