Модерна књижевност

КЊИЖЕВНОСТ

Модерна књижевност или модернизам је заједнички назив за све правце који су се јављали у периоду од деведесетих година 19. века до Првог светског рата.

Настанак модернеУреди

Као реакција на позитивизам и на реалистичко-натуралистичку доктрину у уметности, крајем 19. века у Европи се јављају идеалистичка и метафизичка филозофија и модерна уметност неоромантичног карактера, што се исказује у више покрета, школа и струја (симболизам, импресионизам, неоромантизам, неокласицизам и др.). Додуше, модерне тенденције у књижевности јавиле су се још средином 19. века, када је, чувени француски песник, Шарл Бодлер 1857. године објавио своју збирку ''Цвеће зла'', која се сматра претечом модерне. Међутим, јавност још увек „није била спремна“ да прихвати тако нешто, па је његова збирка оштро осуђена. Јавност ју је тек касније, крајем 19. века, почела да прихвата, што је и означило почетак модерне.

Модерна није јединствен покрет; различито је идејно, естетски и национално обележена.

Термин модерна први пут је употребљен у Немачкој осамдесетих година. У Аустрији песници устају против натурализма пропагирајући индивидуализам и „уметност душе“. У Француској је модернизам декадентно-симболистичког смера, а у северним земљама наглашени су психологизам, унутрашњи свет и мистика.

Поетичка обележја модернеУреди

 
Шарл Бодлер (Париз 1821. -Париз 1867), песник и критичар - незаобилазна фигура модернизма

Иако модернизам представља само заједнички назив за више потправаца, они ипак имају неке заједничке особине. Те особине су заправо и основна начела модернизма као правца. То су:

 • субјективизам
 • индивидуализам
 • узнемирени сензибилитет
 • духовно клонуће
 • песимизам
 • декаденција
 • бежање од стварности
 • окретање унутрашњем човековом животу
 • музикалност и мелодичност
 • сугестивност израза.

Сва ова начела се стваралачки реализују као ново осећање изражено иновативним уметничким средствима и облицима, иновативним изражајним формама и разноликим мотивско-стилским обележјима.

Потправци модернеУреди

Модернизам је, као што је речено, заједничко име за више потправаца који су се развијали у периоду од деведесетих година 19. века до Првог светског рата. Неки од тих праваца били су значајнији, док неки нису имали скоро никаквог значаја за историју књижевности. Ипак неки од тих покрета превазилазе границе регионалног и имају универзално значење. Најзначајнији од њих су:

ПредставнициУреди

ФранцускаУреди

Немачка, АустријаУреди

РусијаУреди

СрбијаУреди

ИзвориУреди

 • Читанка са књижевнотеоријским појмовима : за III разред средње школе / [приредиле] Љиљана Николић, Босиљка Милић. 14. изд. Београд: Завод за уџбенике. 2007. ISBN 978-86-17-14339-6.