Модификоване Беселове функције

Модификоване Беселове функције и представљају решења измењене Беселове диференцијалне једначине:

Основне функције

уреди

Модификована Беселова диференцијална једначина добија се ако се у Беселовој диференцијалној једначини:

 

замени реално   са имагинарним  , тако да се добија

 

Ако   није цели број онда   и   представљају два линерано независна решења једначине. Иначе   представља стандардну Беселову функцију. Међутим чешће се користи функција:

  и  

Називају их модификованим Беселовим функцијама првога реда или Инфелдовим функцијама.

Решење модификоване Беселове функције је и функција:

 

коју називају модификованом Беселовом функцијом другога реда или Макдоналдовом функцијом.

Рекурзивне релације

уреди

Рекурзивне релације за модификоване функције првога реда

уреди
 
 
 
 

Рекурзивне релације за модификоване функције другога реда

уреди
 
 
 
 

Вронскијан

уреди
 
 

Интегрални приказ

уреди

Интегрални приказ модификованих функција првога реда

уреди
 гама функција.
 
 
 

Интегрални приказ модификованих функција другога реда

уреди
 


 


 

Асимптотски облик

уреди
 


 

Литература

уреди