Мозаицизам је појава када једна особа има најмање две ћелијске линије различитог кариотипа, а које су настале деобом једног зигота. У већини случајева присутна је једна нормална и једна аберантна ћелијска линија. Настаје услед грешке у митози зигота због чега се образују ћелије са различитим бројем хромозома.

Мозаицизам биљака

Тако могу настати:

Ћелијска линија са монозомијом завршава летално, а мозаицизам се најчешће састоји од једне нормалне (2n=46) и једне тризомичне ћелијске линије (има 47 хромозома).

Ако је у питању мозаицизам везан за тризомију 21, онда се такав мозаик обележава са:

  • 46,XX/47,XX,+21 или
  • 46,XY/47,XY,+21 - за мушки пол.

Клиничка слика је слабије изражена код особа које су мозаици ако је аберантна ћелијска линија мање заступљена.

Спољашње везе уреди