Отворите главни мени

Молиједијева формула

Figure 1 – A triangle. The angles α, β, and γ are respectively opposite the sides a, b, and c.

and


Mollweide's formula - Молиједијева формула у Тригонометрији се некада, у старијим текстовима, односила на Молиједијеве једначине , названим по Карлу Молвеиду. То је сет од две везе између страница и углова у троуглу, може бити коришћен да се провере решења троугла.

Нека да a, b, и c буду дужине од три странице од троугла. Нека алфа , бета и гама буду вредности наспрамних углова ових страница.

Синусна теоремаУреди

 
A triangle labelled with the components of the law of sines. Big A, B and C are the angles, and little a, b, c are the sides opposite them. (a opposite A, etc.)

Шаблон:Тригонометрија

 


 

где су А, B, C углови наспрам страница a, b, c троугла ABC, односно, то је следећа формула која се користи у сферној тригонометрији за решавање сферног троугла. Закон синуса може да се користи за рачунање преостале стране троугла када су познати-два угла и стране.Међутим израчунавање може довести у нумеричком грешку ако је угао близу 90 степени. Закон синуса се најчешће примењује кад треба да се пронађе дужина и углова у троуглу опште, ту је и закон косинусна теорема.

Косинусна теоремаУреди

 
Figure 1 – A triangle. The angles α (or A), β (or B), and γ (or C) are respectively opposite the sides a, b, and c.

Косинусна теорема је формула која се користи за решавање троугла у тригонометрији у равни.

 
Fig. 2 – Obtuse triangle ABC with perpendicular BH