Монографија (грч. μονοσ — »један« и γραφειν — »писати«) је писано дело које детаљно обрађује једну тему служећи се поступком који омогућава детаљан, систематски, научно вреднован и објективан опис неке појаве, групе, институције или заједнице коришћењем различитих метода као што су: непосредно систематско посматрање, интервју, анализа документације и сл. Често је у питању научни есеј или научни трактат, који може бити објављен као књига или чланак у часопису. То је по дефиницији један документ који сам по себи представља комплетан текст. Монографија је обично написана од стране једног аутора, али то није увек случај. Излагање у монографији је на вишем нивоу од уџбеника.

Наука уреди

Међу научницима је уобичајена пракса да се сваки довољно обиман рад који истражује одређену тему објави као монографска публикација. Она садржи детаљан опис методологије датог истраживања, представљање резултата истраживања и њихово тумачење.

Библиотекарство уреди

Библиотекари под монографијом подразумевају сваку несеријску публикацију која је завршена у једном тому или у коначном броју томова. По томе се она разликује од серијских публикација, као што су магазин, часопис или новине.[1]

Извори уреди

  1. ^ Prytherch, Raymond John, Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management, 10th edn (Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2005), pp. 462.