Моном је алгебарски израз који не укључује сабирање ни одузимање. На примeр, изрази и су сви мономи.