Музикалност (енг. musicality и фр. musicalité)[1] је урођена музичка способност коју имају одређени људи и која се испољава кроз различите видове музичке делатности.[2] Музикални људи имају обдареност за:

Све набројане урођене таленте тешко да може ико да поседује. Неки имају једне, неки друге. Сигурно је то, да што више поменутих способности музичар поседује - то је талентованији. За извођача, интерпретатора, неопходна је музикалност.

Музикалност се не може научити, она је дата, присутна је и осети се. Зато је врло погрешно када се техничко-занатска спретност и увежбаност схвата као музикалност.

Предуслов за музикалност је добар музички слух.

Извори

уреди