Нацрт:Милун Бабић

Биографски и библиографски подаци о Милуну Мићи Бабићу

Милун-Мића Бабић рођен је 1939. године у Трстенику. Гимназију је завршио у том граду, а Пољопривредни факултет на Београдском универзитету. После студија специјализовао је једну област прехрамбене технологије. Написао је двадесетак стручних радова и студија из те области. Све је објављено у стручним часописима. Био је сарадник, а потом и председник издавачког савета јединог стручног часописа у Југославији из те професионалне специјалности.

Другим писањем се није бавио, осим што је за себе, не оглашавајући се нигде, повремено писао краће приказе и критичке осврте о стваралаштву појединих књижевника, као што су: Добрило Ненадић (колега по професији), Верољуб Вукашиновић, Милосав Ђалић, Живојин Николић... То је било писање само за личну употребу.

Милун-Мића Бабић је добитник Годишње награде за допринос култури општине Трстеник за 2006. годину и Моравске повеље „за даровита књижевна остварења“ у 2013. години, као и споменуте Глишићеве награде за реалистичну приповетку 2009. године.

Одломци из романа и поједине приповетке, као и прикази о аутору објављивани су у више књижевних часописа, а налазе се и у неколико књига различитих аутора. Два романа у оригиналном издању су од стране Заступничке агенције САД изабрана за репрезенте књижевног издаваштва Србије у Конгресној библиотеци у Вашингтону за 2009. и 2011. годину.

Аутор живи у Трстенику и бави се пословима из своје професије у сопственом предузећу. Члан је Удружења књижевника Србије.


БиблиографијаНа самом крају 2006. године објавио је књигу монографско-приповедачког карактера, Слике мога села Чаири у издању градске библиотеке „Јефимија“. Књига је врло повољно оцењена од рецензената и побудила је интересовање читалаца и критике.
Збирку приповедака Храст у холу библиотеке аутор је објавио 2008. године у едицији Издавачке куће „Драганић“ – Београд. Књигу су пропратиле похвалне оцене критике и изразито интересовање читалаца. На смотри „Глишићеви дани 2009.“, на конкурсу за најлепшу реалистичну приповетку награђена је прича из те збирке под називом „Надничар“.
Роман Лабудица над Моравом је такође објавила кућа „Драганић“ из Београда у лето 2009. године. Књига је била при самом врху по читаности у неким библиотекама.
Нови роман Мирис Мораве у Паризу Милуна-Миће Бабића објавила је Издавачка кућа „Графопринт“ из Горњег Милановца 2011. године. Књига се надовезује на претходни роман, али представља и потпуно независну целину.
Како је тираж Лабудице над Моравом нестајао, аутор је некако истовремено осетио и потребу да ту причу сажме, али и допуни новим узбудљивим заплетима и заокружи новим ликовима. Тако је у 2012. години настао измењени, готово нови роман Лабудица над Моравом II у издању куће „Интерклима-Графика“ – Врњачка Бања.
Роман Три слике на мосту провлачи се кроз трагику Србије на размеђу два века и досеже до савремених дана. Књига је, заправо, трећи део ауторове „моравске трилогије“. Надовезује се на претходна два романа, ослања се на неке ликове и догађаје из претходних, али је истовремено и целина за себе. Издавач је „Графопринт“ из Горњег Милановца 2016. године.
Књига Под овим небом је такође издање „Графопринта“ из Горњег Милановца у 2016. години. То је, заправо, ретроспектива беседа из дужег временског периода, критичких осврта, цртица и неколико одломака из романа који представљају заокружене кратке приче. Издавач је „Графопринт“ из Горњег Милановца.
У Издавачкој кући „Графопринт“- Горњег Милановац аутор објављује 2018. године књигу Чичков цвет метафоричног сазвучја.
У јесен 2019. године у Издавачкој кући „Доситеј“, Горњи Милановац објављује роман на историјској основи под називом Одисеја 29 дана. Критика је књигу изразито похвално подржала.