Највећи и најмањи елеменат скупа

Највећи и најмањи елеменат се у теорији скупова дефинишу за скупове уређене релацијом поретка.

ДефиницијаУреди

Посматрајмо скуп  , где је   задати скуп, а   релација поретка.


Елеменат   је најмањи ако за свако   важи  .


Елеменат   је највећи ако за свако   важи  .


Види јошУреди