Негацијска нормална форма

Логичка формула је у негацијској нормалној форми ако се негације јављају само уз атомичке исказне формуле, а у формули се јављају само везници {}. У класичној логици свака формула може да се преведе у ову форму тако што се импликације и еквиваленције замене својим дефиницијама, искористе се де Морганови закони да се негације спусте што је могуће дубље, и елиминишу се двоструке негације. Овај процес се може представити следећим логичким еквиваленцијама:

Формула у негацијској нормалној форми се може превести у јачу конјуктивну нормалну форму или дисјунктивну нормалну форму применом дистрибутивних закона.

Спољашње везеУреди