Нумерал је знак или група знакова који представљају број. Нумерал није исто што и број, као што није исто реч и оно што реч представља. Знаци „11“, „једанаест“ и „XI“ су различити нумерали али представљају исти број. У зависности од избора нумерала се могу разматрати разни бројни системи.

Бројни систем представља оквир у коме се, по одређеним правилима, бројеви представљају нумералима.

Нумерал „11“ представља број, али он зависи од контекста у ком се користи. У бинарном систему то је број три, у декадном систему то је једанаест а у хексадецималном то је седамнаест.