Обавештајна служба

Обавештајна служба је владина институција која се бави прибављањем информација (обавештајна делатност) у циљу очувања националне сигурности и одбране. Средства обавештајне делатности могу обухватати шпијунажу, криптоанализу, сарадњу са другим установама и евалуацију јавних извора. Сакупљање и пропагирање ових информација скупа се називају обавештајном анализом.

Главна зграда британске обавештајне службе у Лондону

Обавештајне службе пружају следеће услуге државним установама:

  • Анализа у областима релевантним за националну сигурност
  • Рано упозоравање надолазећих криза
  • Национална и међународна служба са циљем супротстављања тренутним и потенцијалним противницима
  • Национално обавештавање о планирању одбране и војним операцијама
  • Заштита тајни, њихових извора и активности
  • Може да делује тајно са циљем заштите националне сигурности

Обавештајне службе се могу прикључивати одбрамбеним активностима попут контрашпијунаже и контратероризма. Једна од основних савремених обележја сваке Обавештајне службе је и њена контраобавештајна функција.Сама обавештајна служба и њене функције су по правилу предмет обавештајног рада других држава. Отуда, свака обавештајна служба контраобавештајно заштићује сопстевени безбедности систем, посебно и због тога да се не би подривало њено обавештајно деловање у иностранству.

Постоји разлика између сигурносног обавештајног рада и обавештајног рада у иностранству. Сигурносни обавештајни рад бави се борбом против опасности по националну сигурност, попут тероризма и шпијунаже (контраобавештајно деловање). Обавештајни рад у иностранству бави се прикупљањем информација о војним, политичким и економским активностима на тим местима. Од 20. века контраобавештајне службе (посебно источноевропских и социјалистичких држава) делују и у иностранству, у циљу борбе против опасности по националну сигурност, као што је тероризам и шпијунажа.

Неке обавештајне службе се оптужују за укљученост у атентате, трговину оружја, пучеве и пропаганду у циљу одбране интереса њихових влада.