Објективан (физикалан) преглед

Објективан (физикалан) преглед је поступак, метода у медицини, којим се утврђују промене у болесника (знаци болести). Ова метода спада је део једноставног (основног) медицинског прегледа (физикалног прегледа) и обавља се применом једноставне медицинске опреме или само рукама лекара или другог медицинског особља и може бити обављени у ординацији, болесничкој соби на терену или у стану болесника.

Методе физикалног прегледа -општаУреди

Физикалан преглед се мора обављати на тачно утврђен начин и одређеним редоследом. Тај редослед односи се пре свега на примену следећих физикалних метода, које се примењују редоследом како је наведено у даљем делу текста;

Посматрање (инспекција)Уреди

Је визуелни начин посматрања болесника и поједних његових делова тела. Ова метод пре свега подразумева упоредно посматрање целокупнок тела, или појединих његових делова и захтева доста знања и искуства од испитивача.

Пипање (палпација)Уреди

Је поступак којим се пипањем одређених делова тела оцењује квалитет осећаја (осећај додира, топлоте (температуре), покрета, треперења, положаја и чврстине). Палпција захтева одређена знања и обимно искуство.

Ударање (перкусија)Уреди

Директно ударање по појединим деловима тела болесника и ослушкивање произведеног звука и других појава које том приликом настају назива се ударање. Ударањем по површини тела производи треперење зида грудног коша, трбуха и органа смештених у дубини тела, које се у виду звучних таласа преносе до ува испитивача.

Ослушкивање (аускултација)Уреди

Је метода којом се ослушкују звуци (шумови) и друге звучне појаве које настају при раду поједних органа у телу, као и њихове промена које могу да настану у току појединих болести. Ослушкивање се може вршити директно постављањем ува на одређени део тела, или индиректно преко одређеног прибора који се користи у објективном прегледу.

Методологија физикалног прегледа по системимаУреди

Редослед физикалног прегледаУреди

Објективан (физикални) преглед појединих система или делова тела такође се обавлја по тачно утврђеном редоследу;

 • Општа инспекција болесника,
 • Објективан (физикалан) преглед главе и симетричних органа у њој.
 • Обкетиван (физикалан) прегле врата,
 • Обкетиван (физикалан) прегле грудног коша
 • Обкетиван (физикалан) прегле трбуха и органа смештених у њој.
 • Објективни преглед удова.
 • Обкетиван (физикалан) прегле нервног система и чула (обавља се на крају).

Обкетиван (физикалан) прегле здравих особаУреди

Објективан (физикалан) обавља се често и код здравих људи у различите сврхе;

 • Објективан (физикалан) преглед спортиста.
 • Објективан (физикалан) преглед школске и прдшколске деце.
 • Објективан (физикалан) преглед трудница и породиља.
 • Објективан (физикалан) преглед новорођенчета.
 • Објективан (физикалан) преглед војника за служење војног рока.
 • Објективан (физикалан) преглед пре издавања лекарских уверења за обављање одређених занимања.
 • Објективан (физикалан) преглед у току контролних систематских прегледа разних професија.
 • Објективан (физикалан) преглед у току превентивних прегледа становништва у сврху правовременог откривања болести.

Види јошУреди

ИзвориУреди

ЛитератураУреди

 • Ристић М. Клиничка пропедевтика, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1990.
 • Антић Р. Интерна пропедевтика, Институт за стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника, Београд, 1976.
 • Пешић М. Х. Љ. Интерна пропедевтика, Просвета, Ниш 1991.
 • Поповац. Д, Болести плућа и пропедевтика, Привредни преглед, Београд 1987.
 Молимо Вас, обратите пажњу на важно упозорење
у вези са темама из области медицине (здравља).