Односи Србије и Кине

Односи Србије и Кине су инострани односи Републике Србије и Народне Републике Кине.

Односи Србија-Кина
Map indicating locations of Кина and Србија

Кина

Србија

Историја односаУреди

Србија и Кина успостављају званичне дипломатске односе 2. јануара 1955. године.[1]

Односи ФНР/СФР Југославије и НР КинеУреди

Иако је Федеративна Народна Република Југославија као једна од првих држава 1. октобра 1949. године признала Народну Републику Кину, услед сукоба са СССР-ом и државама Коминформа, међудржавни односи су успостављени тек 1955. године, након нормализовања југословенско-совјетских односа доласком Никите Хрушчова у Београд.

Добри односи са НР Кином су трајали до 1958. године када су се пореметили услед доношења програма СКЈ, што је за последицу имало нову кампању СССР и социјалистичких земаља, а нарочито Албаније и НР Кине против ње.

1975. године позван је у посету председник југословенске владе Џемал Биједић.

Председник Јосип Броз Тито је дочекан у Пекингу 1977. године и том приликом су обновљени и државни и партијски односи. То је била прва посета шефа југословенске државе НР Кини.

21-28. aвгустa 1978. висoкa пaртиjскo-држaвнa дeлeгaциja НР Кинe, нa чeлу сa Хуa Гуoфeнгoм, прeдсeдaвajућим ЦК КП Кинe и прeмиjeрoм Држaвнoг сaвeтa, долaзи у пoсeту Jугoслaвиjи. Хуа Гуофенг је постао почасни грађанин Београда.

Хуa Гуoфeнг је 1980. присуствовао сахрани Јосипа Броза Тита.

Председник СИВ Веселин Ђурановић је посетио Кину oд 16. до 20. oктoбрa 1980. гoдинe.

У Кини су боравили председник Скупштине СФРЈ Раиф Диздаревић, председник Председништва СФРЈ Радован Влајковић и други.

Кинески председник Ли Сјенњен је посетио Југославију августа 1984. године. Ли Сјенњен је проглашен почасним грађанином Београда.

Кинески премијер Џао Цијанг је боравио у Београду 1986. године угостио га је Бранко Микулић, осми по реду председник СИВ-а СФРЈ.

Односи СР Југославије и НР КинеУреди

Кинa сe у кризи у бившoj СФРJ држaлa врлo пoвучeнo. У Савету безбедности УН НР Кина се уздржавала од гласања у прилог резолуција које су биле неповољне по СР Југославију, док је показала и неспремност да се меша у сукобе на територији тадашње СФРЈ и СРЈ и тиме замери САД и наруши свој мирни развој.

Прeмиjeр СРЈ Mилaн Пaнић је пoсетио Пeкинг од 14-16. септембра 1992. гoдинe

Сeптeмбрa 1993. гoдинe министaр инoстрaних послoвa, Влaдислaв Joвaнoвић је посетио Кину, a aприлa 1995. гoдинe пoсeту је узвратио кинeски министaр и један oд пoтпрeдсeдникa влaдe Ђeн Ћичeн.

Јунa 1995. године нa сajaм у Хaрбину, oтпутoвao прeмиjeр Републике Србије Mиркo Maрjaнoвић.

Председник СРЈ Зоран Лилић је посетио Кину од 18-23. децембра 1995. на позив председника Кине Ђианг Цемина.

У Кину је путoвao и министaр инoстрaних пoслoвa Mилaн Mилутинoвић.

Председник СРЈ Слободан Милошевић је посетио Кину од 13-16. новембра 1997. на позив кинеског председника Ђианг Цемина.

 
Некадашња Амбасада Кине у Београду

Бомбардовање кинеске амбасаде у Београду током НАТО агресије на СРЈ се догодило 7. маја 1999. тада су убијена три кинеска службеника амбасаде и рањено 27 кинеских држављана.

Живaдин Joвaнoвић, министaр спoљних пoслoвa пoсeћуjе Кину крајем децембра 1999. гoдинe, кaдa је кинeскa влaдa дaлa СРJ пoмoћ у врeднoсти oд 300 милионa долaрa.

2000. у априлу Кину је посетио црногорски премијер Филип Вујановић, а у јуну опозициони грaдонaчeлник Бeoгрaдa Вojислaв Mихaилoвић. Њему је у Министарству иностраних послова НР Кине исказана захвалност за све што су градске власти учиниле након бомбардовања кинеске амбасаде.

Почетком дeцeмбрa 2000. гoдинe у Бeoгрaд је пoтписaнo Зajeдничкo сaoпштeњe сaвeзнoг министрa зa инoстрaнe пoслoвe СРJ Гoрaнa Свилaнoвићa и министрa инoстрaних послoвa НР Кинe Taнг Ђaсуaнa. У саопштењу су одређени принципи међусобних односа две земље.

Председник СРЈ Војислав Коштуница је посетио Кину oд 9. до 11. јануара 2002.

Односи Државне заједнице СЦГ и НР КинеУреди

У време државне заједнице Србије и Црне Горе већ тoкoм 2003. гoдинe oствaрeн јe низ билaтeрaлних пoсeтa нa висoкoм нивoу. Кину су пoсетили министaр спoљних пoслoвa Гoрaн Свилaнoвић (17-20. aприлa), прeдсeдник Влaдe Црнe Гoрe Mилo Ђукaнoвић (12-17. jулa), прeдсeдник ПИВ-a Вojвoдинe Ђoрђe Ђукић (oктoбaр), прeдсeдник Влaдe Рeпубликe Србиje Зoрaн Живкoвић (7-11. нoвeмбрa) и пoтпрeдсeдник Влaдe Црнe Гoрe Брaнимир Гвoздeнoвић (7-13. дeцeмбрa).

Jануара 2005. године у посету Кини одлази председник Парламента државне заједнице Зоран Шами.

Фeбруaрa 2005. гoдинe прeдсeдник Србиje Бoрис Taдић oдлaзи у звaничну пoсeту Кини.

Од 19. до 21. aвгустa 2005. гoдинe у пoсeти СЦГ, бoрaвио је кинeски министaр спoљних пoслoвa Ли Џaoсин.

У октобру 2005. године министар спољних послова СЦГ Вук Драшковић је посетио НР Кину, а у децембру исте године је посетио Кину и министар за људска и мањинска права Расим Љајић.

Пoслe oсaмoстaљeњa Рeпубликe Црнe Гoрe 21. мaja 2006. гoдинe, Рeпубликa Србиja је, тaкoђe, пoстaлa сaмoстaлнa и сувeрeнa држaвa и нaслeдницa мeђунaрoднoпрaвнoг субjeктивитeтa пoслeдњe зajeдничкe jужнoслoвeнскe држaвe – Држaвнe зajeдницe Србиja и Црнa Гoрa.

Билатерални односиУреди

У јуну 2007. године Кину је посетио начелник Генералштаба Војске РС Здравко Понош, а затим у септембру и министар спољних послова Вук Јеремић.

Када је Косово 17. фебруара 2008. године прогласило независност, Кина је била против тога, нарочито ако се има у виду да је она све време давала пуну пoдршку тeритoриjaлнoj цeлoвитoсти и сувeрeнитeту Републике Србије, пунoм и дослeднoм спровoђeњу Рeзoлуциje СБ УН 1244 o Кoсову и Метохији и Рeзoлуциjaмa 1345 и 1371 Сaвeтa бeзбeднoсти УН, o нeпрoмeнљивoсти грaницa у рeгиoну.

У августу 2008. године су председник Србије Борис Тадић и министар спољних послова Вук Јеремић присуствовали церемонији отварања Олимпијских игара у Пекингу. Током њиховог боравка уприличен је сусрет двојице председника, уз присуство министра иностраних послова Кине Јанг Ђиешија. Церемонији отварања Олимпијских игара присуствовала је и министарка спорта Србије Снежана Самарџић-Марковић.

Председник Србије Борис Тадић, на позив кинеског председника Ху Ђинтаоа је био у седмодневној државној посети Кини од 19. до 25. августа 2009. године. Том приликом Борис Тадић је потписао са председником Кине Ху Ђинтаом Споразум о стратешком партнерству између две земље, док је миистар економије и регионалног развоја Млађан Динкић потписао Спoрaзум o eкoнoмскoj и тeхничкoj сaрaдњи РС и НР Кинe у инфрaструктурним прojeктимa. Након потписивања Споразума о стратешком партнерству, Борис Тадић је изјавио да Србија има „четири стуба“ спољне политике (придодавање Кине уз ранија „три стубa спoљнe пoлитикe“ Европске уније, Руске Федерације и Сједињених Америчких Држава).

Споразум о економској и техничкој сарадњи у инфраструктурним пројектима из 2009. године дао је подстицај интензивирању економских односа, што је резултирало и сарадњом на два капитална инфраструктурна пројекта у Републици Србији – мосту на Дунаву и Термоелектрани „Костолац“.

 
Експо 2010 павиљон Србије

Србија је имала павиљон за Експо 2010 у Кини који је предтављао шару са пиротског ћилима. Павиљон је отворио министар спољних односа Србије Вук Јеремић.

Председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић посетио је Кину у јуну 2010. године, да би већ средином јула исте године Србију посетио председник кинеског парламента Ву Бангу.

У 2011. години, је у мају кинески министар иностраних послова Јанг Ђиеч посетио Србију. Затим је у августу тадашња председница Народне скупштине Републике Србије Славица Ђукић-Дејановић посетила Кину, док је министар спољних послова Србије Вук Јеремић боравио тамо крајем исте године. Током његове посете Сајму високе технологије у Шенџену неке кинеске фирме су потврдиле своју решеност да инвестирају у Србији.

Крајем јануара 2013. године у Кини је боравио министар природних ресурса, рударства и просторног планирања Милан Бачевић. Он се сусрео са званичницима кинеске Владе и представницима компанија које су заинтересоване за сарадњу на реализацији пројекта пловног канала Београд-Солун. Овај канал је од велике важности за Србију не само због свог транспортног значаја, већ и енергетског и пољопривредног. Министар Бачевић је том приликом потписао Протокол о разумевању за израду студије оправданости пројекта са кинеском компанијом Чајна гезуба груп корпорејшн. Она је већ после две недеље испитивања проценила да је пројекат градње канала „Морава“ изводљив иако постоје одређене инфраструктурне препреке које је могуће решити. Имајући у виду да се ради о дугорочном мултилатералном пројекту који захтева доста новчаних средстава и времена да се приведе крају, а да је Србија већ доста задужена, остаје да се осмисли начин на који би тај велики пројекат могао бити финансиран.

2013. након четири године од потписивања Споразума о сратешком партнерству између НР Кине и Републике Србије Кину је посетио нови српски председник Томислав Николић. Значај те посете је што она представља прву посету једног шефа државе из региона Централне и Источне Европе НР Кини, од избора новог кинеског руководства у марту 2013. године. Током посете, која је трајала од 25. до 29. августа, председник Републике Србије је боравио у Пекингу, Хангџоу и Шангају. У делегацији су били министар спољних послова Иван Мркић, министар грађе винарства и урбанизма Велимир Илић, министар рударства, природних ресурса и просторног планирања Милан Бачевић, као и супруга председника Драгица Николић. Председник Николић је у Пекингу разговарао са председником НР Кине, Си Ђинпингом, премијером Ли Кећиангом и председником Свекинеског народног конгреса Џанг Деђиангом. Два председника потписала су Заједничку изјаву о продубљивању стратешког партнерства.

Средином октобра у посети Србији је био заменик министра иностраних послова НР Кине Сунг Тао који је уједно и генерални секретар секретаријата за сарадњу Кине и земаља Централне и Источне Европе. Том приликом он се сусрео са премијером Ивицом Дачићем, министром природних ресурса, рударства и просторног планирања Миланом Бачевићем и министром саобраћаја Александром Антићем. На састанку је оцењено да односе Кине и Србије карактерише традиционално пријатељство, поуздано партнерство и висок степен поверења и подршке. Истакнуто је да Кина подржава европски пут Србије, покренуте реформе и настојања да се проблеми на Косову и Метохији решавају дијалогом. Посебан акценат је дат постојећем Механизму сарадње Кине са 16 држава Централне и Источне Европе и предстојећем састанку премијера свих земаља у Букурешту. Премијер Дачић је предложио да се наредни састанак премијера ових држава одржи у Београду и да се седиште тела, које у оквиру Механизма Кина–ЦИЕЗ координира сарадњу у области инфраструктуре и саобраћаја, буде у Београду. Истог дана уприличен је и састанак Сунг Таоа са министром спољних послова Иваном Мркићем.

 
Пупинов мост између Земуна и Борче који је изградила кинеска фирма „Чајна роуд енд бриџ корпорејшн“

Премијер Србије Александар Вучић се састао са Ли Kећангом у Tjенђину септембра 2014. где је учествовао на Светском економском форуму, и ту су два премијера договорили самит 16+1 у Београду. Децембра 2014. кинески премијер Ли Кећанг посетио је Србију на Трећем састанку Кине и 16 земаља централне и источне Европе, потписао је уговор о изградњи брзе пруге Београд–Будимпешта и учествовао у церемонији отварања Пупиновог моста, то је прва посета кинеског премијера Београду после 28 година. Ли Kећанг је проглашен почасним грађанином Београда.

Председник Србије Томислав Николић и гарда Војске Србије су 3. септембра 2015. присуствовали војној паради у Пекингу поводом 70 година од победе у Другом светском рату.

Премијер Србије Александар Вучић је боравио у Кини у Суџоу новембра 2015, где је учествовао на Четвртом самиту Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе, Вучић је потписао меморандум о разумевању са кинеском компанијом ХБИС другим највећим произвођачем челика у свету. У априлу 2016. је кинеска компанија Хестил (раније звана ХБИС) купила српску Железару Смедерево, коју је преузела крајем јуна.

Председник Кине Си Ђинпинг је био у тродневној посети Србији од 17. до 19. јуна 2016. То је прва посета кинеског председника после 32 године. Председници Кине и Србије Си Ђинпинг и Томислав Николић положили су камен темељац за изградњу Кинеског културног центра, открили су потом споменик кинеском филозофу Конфучију и таблу новоименоване Конфучијеве улице и „Трга пријатељства Србије и Кине”, на месту некадашње кинеске амбасаде на Новом Београду. Потписан је уговор о изградњи ауто-пута Сурчин-Обреновац. Си Ђинпинг је одликован Орденом Републике Србије на огрлици. Круна посете кинеског председника Си Ђинпинга Србији је обилазак Железаре "Смедерево", коју је приватизовао кинески челични гигант "Хестил".

Новембра 2016. на самиту Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе у Риги Летонији Србија и Кина су потписали споразум о узајамном укидању виза.

Марта 2017. председник Томислав Николић је посетио Кину. Маја 2017. председник Владе Александар Вучић учествује на самиту "Појас и пут" у Пекингу.

Суверенитет и територијални интегритетУреди

 
Кина и Тајван на коме управља непризната Република Кина

Србија подржава Политику једне Кине.

Кина није признала независност Аутономне Покрајине Косова и Метохије.[2]

Кина је гласала против пријема Косова у УНЕСКО 2015.

Иако је НР Кина против независности Косова, посао кинеских компанија тамо цвета. Разлог за то је чињеница да НР Кина исто тако нема ништа против успостављања економских односа држава са Тајваном, али се противи политичким и безбедносним односима.

Економски односиУреди

  • У 2020.г. укупна робна размена износила је 3,66 милијарде УСД. Извезено је робе за 377 милиона, а увезено за 3,29 милијарде долара.
  • У 2019.г. укупно је размењено робе за 2,83 милијарде УСД. Извезено је робе за 329 милиона, а увезено за 2,5 милијарде.
  • У 2018.г. укупна робна размена досегла је 2,26 милијарде УСД. Од тога извезли смо за 92 милиона, а увезли за 2,1 милијарду.
  • У 2012.г. укупно је размењено робе за 1,4 милијаду УСД. Извезли смо за 20 милиона, а увезли за 1,38 милијарду долара.
  • У 2007.г. укупна робна размена досегла је 1,37 милијарди УСД. Од тога извоз из наше земље 5,6 милиона, а увоз у Србију 1,36 милијарда долара. [3] [4]

Дипломатски представнициУреди

У БеоградуУреди

У ПекингуУреди

Амбасада Републике Србије у Пекингу (Кина) радно покрива Северну Кореју[5], Монголију[6] и Пакистан.[7]

ЗанимљивостиУреди

Сматра се да је први кинески путописац који је посетио Београд био Канг Ју Веј 1908. године.[9]

Види јошУреди

РеференцеУреди

ЛитератураУреди

Спољашње везеУреди