Одузимање је једна од четири основне аритметичке операције, и представља инверзију сабирању. Обележава се знаком минус („–“). У релацији

Одузимање
x - y = z (чита се „икс минус ипсилон“ или „икс мање ипсилон“)

x се назива умањеник, y – умањилац, а резултат операције одузимања – z – разлика.

Важи:

Скуп природних бројева није затворен у односу на одузимање, јер није могуће одузети већи број од мањег, нити два једнака броја. Проширени скуп природних бројева се добија додавањем нуле скупу природних бројева, тако да је могуће одузети два једнака броја један од другог.

Разлика комплексних бројева је комплексан број чији је реални део разлика реалних делова умањеника и умањиоца, а имагинарни део разлика имагинарних делова умањеника и умањиоца:

Одузимање је антикомутативно: (x - y) = -(y - x), и није асоцијативно.

Одузимање се може посматрати и као сабирање умањиоца и броја супротног умањенику: x - y = x + (-y). Захваљујући овој особини, одузимање се може применити и на векторе и матрице.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди