Окрузи Турске

81 вилајет Турске је подељен на 957 округа (тур. ilçeler — „окрузи“, ilçe — „округ“). Током ране Турске Републике и Отоманског царства, одговарајућа територијална јединица била је каза.

Окрузи Турске

Округ носи исто име као и његова престоница (изузеци су АнтакијаХатају), ИзмитКоџаелију) и АдапазарСакарији)).

Округ може покривати и рурална и урбана подручја. Један од округа вилајета је „централни округ“ (merkez ilçe); централним округом управља „вицегувернер“ а осталим окрузима „подгувернер“ (kaymakam). Свака општина (belediye) у урбаној зони (belde) округа је ентитет на изборима зависно од вилајета.

Сваки округ (укључујући централни) одговара одређеном подручју у вилајету. Подручјем се управља из „окружног центра“ (ilçe merkezi; без забуне са „централни округ“ merkez ilçe), где председа постављени подгувернер, главни службеник за тај округ, који одговара валији. Централни окрузи немају подгувернера, њима управља вицегувернер.

Сви окружни центри имају општине (belediye), којима управља изабрани начелник, који управља општинским подручјем (обично се подудара са урбаном зоном) у оквиру дефинисаних општинских послова. Растући број насеља, која се налазе изван окружних центара, имају општине такође, обично јер је то због њихове популације потребно. Она се (такође) називају урбаним зонама. Нису (још) постале окружни центри јер је неки други близу или због неког другог разлога. Урбана зона има начелника (задуженог за своју општинску зону), али не и подгувернера и управно зависи од окружног центра округа унутар кога се налази.

На самом дну, налазе се села, која бирају мухтаре који управљају посебним управним пословима као што је пријава пребивалишта. Затим, свака четврт (mahalle) окружног центра и урбане зоне има свог мухтара, такође због посебних управних пиатња. Описи посла се помало разликују (köy muhtarı су сеоски мухтари; mahalle muhtarı су четвртски мухтари) а такође и задаци, који су поприлично слични али су прилагођени локалитету.

У неким случајевима, урбана зона је постала већа од окружног центра коме припада, а окружни центар већи од централног округа коме припада (и многих других окружних центара). Тада се формира велика општина (büyükşehir belediyesi), за метрополе као Истанбул или Измир, један додатни управни слој на чијем врху се налази врховни начелник, који надгледа бројне општине и начелнике.

Окрузи и њихово становништво (подаци од 31.12.2008. године) су набројани у наставку, по регији и вилајету (престонице су подебљане):

Ипак, треба запазити да у 16 вилајета са великим општинама укупна популација вилајета није једнака збиру популација свих округа. У неким великим општинама (као што су Истанбул и Коџаели) неки окрузи су унутар престонице. Ови окрузи су обележени као " (централни округ) ". Становништво у централним окрузима је наведено у подебљаној престоници. Стога у великим општинама, стварна популација вилајета је збир свих округа изузев престонице. (Ово важи само за 16 великих општина: Адана, Анкара, Анталија, Бурса, Дијарбакир, Ерзурум, Ескишехир, Газиантеп, Истанбул, Измир, Кајсери, Коџаели, Конија, Мерсин, Сакарија, Самсун. За осталих 65 вилајета сабира се популација сваког округа да би се добила укупна популација вилајета).

Егејска регија (Ege Bölgesi)Уреди

Вилајет ИзмирУреди

 
Окрузи вилајета Измир

Вилајет МанисаУреди

 
Окрузи вилајета Маниса

Вилајет АјдинУреди

 
Окрузи вилајета Ајдин

Вилајет ДенизлиУреди

 
Окрузи вилајета Денизли

Вилајет МуглаУреди

 
Окрузи вилајета Мугла

Вилајет АфјонкарахисарУреди

 
Окрузи вилајета Афјонкарахисар

Вилајет КитахијаУреди

 
Окрузи вилајета Китахија

Вилајет УшакУреди

 
Окрузи вилајета Ушак

Црноморска регија (Karadeniz Bölgesi)Уреди

Вилајет СамсунУреди

 
Окрузи вилајета Самсун

Вилајет ТрабзонУреди

 
Окрузи вилајета Трабзон

Вилајет ОрдуУреди

 
Окрузи вилајета Орду

Вилајет ЗонгулдакУреди

 
Окрузи вилајета Зонгулдак

Вилајет ТокатУреди

 
Окрузи вилајета Токат

Вилајет ЧорумУреди

 
Окрузи вилајета Чорум

Вилајет ГиресунУреди

 
Окрузи вилајета Гиресун

Вилајет КасатамонуУреди

 
Окрузи вилајета Кастамону

Вилајет ДузџеУреди

 
Окрузи вилајета Дузџе

Вилајет АмасијаУреди

 
Окрузи вилајета Амасија

Вилајет РизеУреди

 
Окрузи вилајета Ризе

Вилајет БолуУреди

 
Окрузи вилајета Болу

Вилајет КарабикУреди

 
Окрузи вилајета Карабик

Вилајет СинопУреди

 
Окрузи вилајета Синоп

Вилајет БартинУреди

 
Окрузи вилајета Бартин

Вилајет АртвинУреди

 
Окрузи вилајета Артвин

Вилајет ГумушханеУреди

 
Окрузи вилајета Гумушхане

Вилајет БајбуртУреди

 
Окрузи вилајета Бајбурт

Централноанатолијска регија (İç Anadolu Bölgesi)Уреди

Популација: 11.459.292

Вилајет АнкараУреди

 
Окрузи вилајета Анкара

Вилајет КонијаУреди

 
Окрузи вилајета Конија

Вилајет КајсериУреди

 
Окрузи вилајета Кајсери

Вилајет ЕскишехирУреди

 
Окрузи вилајета Ескишехир

Вилајет СивасУреди

 
Окрузи вилајета Сивас

Вилајет ЈозгатУреди

 
Окрузи вилајета Јозгат

Вилајет АксарајУреди

 
Окрузи вилајета Аксарај

Вилајет НигдеУреди

 
Окрузи вилајета Нигде

Вилајет НевшехирУреди

 
Окрузи вилајета Невшехир

Вилајет КирикалеУреди

 
Окрузи вилајета Кирикале

Вилајет КараманУреди

 
Окрузи вилајета Караман

Вилајет КиршехирУреди

 
Окрузи вилајета Киршехир

Вилајет ЧанкириУреди

 
Окрузи вилајета Чанкири

Источноанатолијска регија (Doğu Anadolu Bölgesi)Уреди

Популација: 5.744.243

Вилајет ВанУреди

 
Окрузи вилајета Ван

Вилајет ЕрзурумУреди

 
Окрузи вилајета Ерзурум

Вилајет МалатијаУреди

 
Окрузи вилајета Малатија

Вилајет ЕлазигУреди

 
Окрузи вилајета Елазиг

Вилајет АгриУреди

 
Окрузи вилајета Агри

Вилајет МушУреди

 
Окрузи вилајета Муш

Вилајет БитлисУреди

 
Окрузи вилајета Битлис

Вилајет КарсУреди

 
Окрузи вилајета Карс

Вилајет ХакариУреди

 
Окрузи вилајета Хакари

Вилајет БинголУреди

 
Окрузи вилајета Бингол

Вилајет ЕрзинџанУреди

 
Окрузи вилајета Ерзинџан

Вилајет ИгдирУреди

 
Окрузи вилајета Игдир

Вилајет АрдаханУреди

 
Окрузи вилајета Ардахан

Вилајет ТунџелиУреди

 
Окрузи вилајета Тунџели

Мраморна регија (Marmara Bölgesi)Уреди

Популација: 21.044.783

Вилајет ИстанбулУреди

 
Окрузи вилајета Истанбул

Вилајет БурсаУреди

 
Окрузи вилајета Бурса

Вилајет КоџаелиУреди

 
Окрузи вилајета Коџаели

Вилајет БаликесирУреди

 
Окрузи вилајета Баликесир

Вилајет СакаријаУреди

 
Окрузи вилајета Сакарија

Вилајет ТекирдагУреди

 
Окрузи вилајета Текирдаг

Вилајет ЧанакалеУреди

 
Окрузи вилајета Чанакале

Вилајет ЕдирнеУреди

 
Окрузи вилајета Едирне

Вилајет КиркларелиУреди

 
Окрузи вилајета Киркларели

Вилајет ЈаловаУреди

 
Окрузи вилајета Јалова

Вилајет БилеџикУреди

 
Окрузи вилајета Билеџик

Медитеранска регија (Akdeniz Bölgesi)Уреди

Популација: 9.050.691

Вилајет АданаУреди

 
Окрузи вилајета Адана

Вилајет АнталијаУреди

 
Окрузи вилајета Анталија

Вилајет МерсинУреди

 
Окрузи вилајета Мерсин

Вилајет ХатајУреди

 
Окрузи вилајета Хатај

Вилајет КахраманмарашУреди

 
Окрузи вилајета Кахраманмараш

Вилајет ОсманијеУреди

 
Окрузи вилајета Османије

Вилајет ИспартаУреди

 
Окрузи вилајета Испарта

Вилајет БурдурУреди

 
Окрузи вилајета Бурдур

Југоисточноанатолијска регија (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)Уреди

Популација: 7.350.752

Вилајет ГазиантепУреди

 
Окрузи вилајета Газиантеп

Вилајет ШанлиурфаУреди

 
Окрузи вилајета Шанлиурфа

Вилајет ДијарбакирУреди

 
Окрузи вилајета Дијарбакир

Вилајет МардинУреди

 
Окрузи вилајета Мардин

Вилајет АдијаманУреди

 
Окрузи вилајета Адијаман

Вилајет БатманУреди

 
Окрузи вилајета Батман

Вилајет ШирнакУреди

 
Окрузи вилајета Ширнак

Вилајет СиртУреди

 
Окрузи вилајета Сирт

Вилајет КилисУреди

 
Окрузи вилајета Килис

Види такођеУреди

Спољашње везеУреди