Омохиоидни мишић

Омохиоидни мишић (лат. musculus omohyoideus) је парни мишић врата, који припада средњем слоју предње стране вратне мускулатуре. Слично дигастричном мишићу, сачињавају га два мишићна трбуха: доњи (лат. venter inferior) и горњи (лат. venter superior), као и међутрбушна тетива која их повезује.[1][2]

Омохиоидни мишић

Доњи трбух се припаја на горњој ивици лопатице и одатле се простире навише, унутра и унапред до мишићне тетиве. Горњи трбух полази од тела подјезичне кости и пружа се наниже, уназад и упоље до тетиве. Ова два дела мишића су међусобно постављена под тупим углом, који је отворен уназад, упоље и навише.[3]

Инервација је слична као и код већине других потхиоидних мишића, а остварује се преко грана вратног сплета (лат. plexus cervicalis) односно тзв. вратне замке. Дејство мишића је разнолико и сложено. Он фиксира хиоидну кост и пружа тачку ослонца за дејство натхиоиднох мишића. Осим тога, спушта подјезичну кост током говора и гутања, а такође затеже предтрахеални лист вратне фасције што према неким ауторима онемогућава да се вене спљоште. На тај начин, он утиче на побољшање крвотока главе и врата.

Извори

уреди
  1. ^ Славољуб В. Јовановић, Надежда А. Јеличић (2000). Анатомија човека – глава и врат. Београд: Савремена администрација. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Славољуб В. Јовановић, Нева Л. Лотрић (1987). Дескриптивна и топографска анатомија човека. Београд, Загреб: Научна књига. 
  3. ^ Susan Standring, ур. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 изд.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

Литература

уреди
  • Славољуб В. Јовановић, Нева Л. Лотрић (1987). Дескриптивна и топографска анатомија човека. Београд, Загреб: Научна књига. 
  • Славољуб В. Јовановић, Надежда А. Јеличић (2000). Анатомија човека – глава и врат. Београд: Савремена администрација. ISBN 978-86-387-0604-4. 
Мишићи врата
предња страна
поткожни слој платизма
површински слој стерноклеидомастоидни м.
средњи слој натхиоидни м. (двотрбушни, стилохиоидни, милохиоидни, гениохиоидни), потхиоидни м. (стернохиоидни, омохиоидни, стернотироидни, тирохиоидни)
дубоки слој преткичмени м. (предњи прави м. главе, дуги м. главе, дуги м. врата), скаленски м. (предњи, средњи, задњи, најмањи)
задња страна
први слој трапезасти м.
други слој завојни м. главе - завојни м. врата - м. подизач лопатице
трећи слој ртенични м. главе - ртенични м. врата. - полуртенични м. главе - најдужи м. главе - најдужи м. врата - бедрено-ребарни м. врата
четврти слој мали прави задњи м. главе - велики прави задњи м. главе - горњи коси м. главе - доњи коси м. главе - међуртенични м. врата - попречнортенични м. - међупопречни м. - бочни прави м. главе