Орнитофауна Европе

списак на Викимедији

Орнитофауну Европе чини око 700 врста птица које постоје у региону Европе при чему се под Европом подразумева само континент, а не већи западни део Палеарктика, који обухвата делове Блиског истока и северне Африке. (Ту се рачуна и део Руске Федерације који пада на Европски континент.) Орнитофауна Европе је слична орнитофауни Азије северно од Хималаја, са којим дели исте екозоне. Постоје и многе сличности са орнитофауном Северне Америке.

Насупрот томе, многих врста из јужне хемисфере уопште нема на тлу Европе (на пример, птице из реда Struthioniformes, којем припада ној или њихови сродници Тинамуи).

На списку птица Европе се налазе 534 врсте, подељене 20 редова и 69 фамилија.[1][2]

Ред AnseriformesУреди

Фамилија:Пловке (Anatidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Anas acuta Шиљкан
 Anas clypeata Пловка кашикара
 Anas crecca Крџа
 Anas penelope Звиждара
 Anas platyrhynchos Глувара
 Anas querquedula Гроготовац
 Anas strepera Чегртуша
 Anser albifrons Лисаста гуска
 Anser anser Дивља гуска
 Anser brachyrhynchus Краткокљуна гуска
 Anser caerulescens Снежна гуска
 Anser erythropus Мала лисаста гуска
 Anser fabalis Гуска глоговњача
 Aythya ferina Риђоглава патка
 Aythya fuligula Ћубаста патка
 Aythya marila Морска црнка
 Aythya nyroca Патка њорка
 Branta bernicla Гриваста гуска
 Branta canadensis Канадска гуска
 Branta leucopsis Белолика гуска
 Branta ruficollis Гуска црвеновољка
 Bucephala clangula Патка дупљашица
 Bucephala islandica Исландска патка дупљашица
 Clangula hyemalis Ледењарка
 Cygnus atratus Црни лабуд
 Cygnus columbianus Мали лабуд
 Cygnus cygnus Велики лабуд
 Cygnus olor Лабуд грбац
 Histrionicus histrionicus Арлекинка
 Marmaronetta angustirostris Мраморка
 Melanitta fusca Баршунасти турпан
 Melanitta nigra Црни турпан
 Mergellus albellus Мали ронац
 Mergus merganser Велики ронац
 Mergus serrator Средњи ронац
 Netta rufina Превез
 Oxyura leucocephala Белоглава патка
 Polysticta stelleri Штелерова гавка
 Somateria mollissima Гавка
 Somateria spectabilis Краљевска гавка
 Tadorna ferruginea Златокрила утва
 Tadorna tadorna Шарена утва

Ред ApodiformesУреди

Фамилија:Чиопе (Apodidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Apus apus Црна чиопа
 Apus affinis Мала чиопа
 Apus caffer Афричка белокрста чиопа
 Apus pallidus Сива чиопа
 Apus unicolor Канарска чиопа
 Tachymarptis melba Бела чиопа

Ред CaprimulgiformesУреди

Фамилија:Легњеви (Caprimulgidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Caprimulgus europaeus Легањ
 Caprimulgus ruficollis Црвеноврати легањ

Ред CharadriiformesУреди

Фамилија:Њорке (Alcidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Alca torda Оштрокљуна њорка
 Alle alle Мала њорка
 Cepphus grylle Црна њорка
 Fratercula arctica Морски папагај
 Pinguinus impennis Велика њорка
 Uria aalge Танкокљуна њорка
 Uria lomvia Дебелокљуна њорка


Фамилија:Потрци, Ћурликовци (Burhinidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Burhinus oedicnemus Ћурликовац


Фамилија:Вивци, Зујавци (Charadriidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Charadrius alexandrinus Морски жалар
 Charadrius asiaticus Азијски жалар
 Charadrius dubius Жалар слепић
 Charadrius leschenaultii Велики степски жалар
 Charadrius hiaticula Жалар блатарић
 Eudromias morinellus Планински зујавац
 Pluvialis apricaria Златни вивак
 Pluvialis squatarola Сребрни вивак
 Vanellus vanellus Вивак
 Vanellus spinosus Вивак остругаш
 Vanellus indicus Црвенолики вивак
 Vanellus leucurus Белорепи вивак
 Vanellus gregarius Степски вивак


Фамилија:Зијавци (Glareolidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Cursorius cursor Плава тркалица
 Glareola nordmanni Црнокрили зијавац
 Glareola pratincola Зијавац


Фамилија:Остригари (Haematopodidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Haematopus ostralegus Остригар
 Haematopus meadewaldoi Канарски остригар


Фамилија:Галебови (Laridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Larus argentatus Сребрнасти галеб
 Larus armenicus Јерменски галеб
 Larus audouinii Средоземни галеб
 Larus cachinnans Сињи галеб
 Larus canus Сиви галеб
 Larus fuscus Мрки галеб
 Larus genei Танкокљуни галеб
 Larus glaucoides Исландски галеб
 Larus hyperboreus Северни галеб
 Larus ichthyaetus Велики црноглави галеб
 Larus marinus Црни галеб
 Larus melanocephalus Црноглави галеб
 Larus minutus Мали галеб
 Larus ridibundus Обични галеб
 Pagophila eburnea Бели галеб
 Rhodostethia rosea Ружичасти галеб
 Rissa tridactyla Тропрсти галеб
 Xema sabini Ласторепи галеб


Фамилија:Сабљарке (птице) (Recurvirostridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Himantopus himantopus Властелица
 Recurvirostra avosetta Сабљарка


Фамилија:Шљуке, Спрудници (Scolopacidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Actitis hypoleucos Полојка
 Arenaria interpres Шљука камењарка
 Calidris alba Бела спрутка
 Calidris alpina Црнотрба спрутка
 Calidris canutus Велика спрутка
 Calidris ferruginea Риђа спрутка
 Calidris maritima Морска спрутка
 Calidris minuta Мала спрутка
 Calidris temminckii Седа спрутка
 Gallinago gallinago Барска шљука
 Gallinago media Шљука ливадарка
 Gallinago stenura Сибирска шљука
 Limicola falcinellus Пљоснокљуна спрутка
 Limosa lapponica Лапонска муљача
 Limosa limosa Муљача
 Lymnocryptes minimus Мала шљука
 Numenius arquata Велика царска шљука
 Numenius phaeopus Мала царска шљука
 Numenius tennuirostris Танкокљуна царска шљука
 Phalaropus fulicarius Сива лисконога
 Phalaropus lobatus Црвеноврата лисконога
 Philomachus pugnax Спрудник убица
 Scolopax rusticola Шумска шљука
 Tringa cinerea Дугокљуни спрудник
 Tringa erythropus Црни спрудник
 Tringa glareola Спрудник мигавац
 Tringa hypoleucos Полојка
 Tringa nebularia Кривокљуни спрудник
 Tringa ochropus Спрудник пљукавац
 Tringa stagnatilis Танкокљуни спрудник
 Tringa totanus Црвеноноги спрудник


Фамилија:Поморници (Stercoraridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Catharacta skua Велики поморник
 Stercorarius longicaudus Дугорепи поморник
 Stercorarius parasiticus Краткорепи поморник
 Stercorarius pomarinus Виторепи поморник


Фамилија:Чигре (Sternidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Chlidonias hybridus Белобрка чигра
 Chlidonias leucopterus Белокрила чигра
 Chlidonias niger Црна чигра
 Gelochelidon nilotica Дебелокљуна чигра
 Sterna albifrons Мала чигра
 Sterna caspia Велика чигра
 Sterna dougallii Ружичаста чигра
 Sterna hirundo Обична чигра
 Sterna nilotica Дебелокљуна чигра
 Sterna paradisaea Арктичка чигра
 Sterna sandvicensis Дугокљуна чигра

Ред CiconiiformesУреди

Фамилија:Чапље (Ardeidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Ardea cinerea Сива чапља
 Ardea purpurea Црвена чапља
 Ardeola ralloides Жута чапља
 Botaurus stellaris Водени бик
 Bubulcus ibis Чапља говедарка
 Ardea alba Велика бела чапља
 Egretta garzetta Мала бела чапља
 Egretta gularis Афричка црна чапља
 Ixobrychus minutus Чапљица
 Nycticorax nycticorax Гак


Фамилија:Роде (Ciconidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Ciconia ciconia Бела рода
 Ciconia nigra Црна рода


Фамилија:Пламенци (Phoenicopteridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Phoenicopterus roseus Пламенац
 Phoenicopterus ruber Велики пламенац


Фамилија:Ражњеви (Threskiornithidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Geronticus eremita Ћелави ражањ
 Platalea leucorodia Кашичар
 Plegadis falcinellus Ражањ

Ред ColumbiformesУреди

Фамилија:Голубови (Columbidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Columba bollii Канарски голуб
 Columba junoniae Ловоров голуб
 Columba livia Дивљи голуб
 Columba oenas Голуб дупљаш
 Columba palumbus Голуб гривнаш
 Columba trocaz Мадерски голуб
 Streptopelia decaocto Гугутка
 Streptopelia senegalensis Сенегалска грлица
 Streptopelia turtur Грлица


Фамилија:Саџе (Pteroclididae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Pterocles alchata Белотрба саџа
 Pterocles orientalis Црнотрба саџа

Ред CoraciiformesУреди

Фамилија:Водомари (Alcedinidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Alcedo atthis Водомар
 Ceryle rudis Водомар шарац
 Halcyon smyrnensis Белогруди водомар


Фамилија:Модровране (Coraciidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Coracias garrulus Модроврана


Фамилија:Пчеларице (Meropidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Merops apiaster Пчеларица
 Merops superciliosus Црвеноврата пчеларица


Фамилија:Пупавци (Upupidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Upupa epops Пупавац

Ред CuculiformesУреди

Фамилија:Кукавице (Cuculidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Clamator glandarius Ћубаста кукавица
 Cuculus canorus Обична кукавица
 Cuculus saturatus Азијска кукавица

Ред AccipitriformesУреди

Фамилија:Орлови и јастребови (Accipitridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Accipiter brevipes Краткопрсти кобац
 Accipiter gentilis Јастреб
 Accipiter nisus Кобац
 Aegypius monachus Црни стрвинар
 Aquila adalberti Шпански крсташ
 Aquila chrysaetos Сури орао
 Aquila clanga Орао кликтач
 Aquila heliaca Крсташ
 Aquila nipalensis Степски орао
 Aquila pomarina Орао кликташ
 Buteo buteo Мишар
 Buteo lagopus Гаћасти мишар
 Buteo rufinus Риђи мишар
 Circaetus gallicus Змијар
 Circus aeruginosus Еја мочварица
 Circus cyaneus Пољска еја
 Circus macrourus Степска еја
 Circus pygargus Еја ливадарка
 Elanus caeruleus Бела луња
 Gypaetus barbatus Брадан
 Gyps fulvus Белоглави суп
 Haliaeetus albicilla Белорепан
 Hieraaetus fasciatus Пругасти орао
 Hieraaetus pennatus Патуљасти орао
 Milvus migrans Црна луња
 Milvus milvus Риђа луња
 Neophron percnopterus Бела кања
 Pernis apivorus Осичар


Фамилија:Орлови рибари (Pandionidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Pandion haliaetus Рибар

Ред FalconiformesУреди

Фамилија:Соколови (Falconidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Falco biarmicus Кршки соко
 Falco cherrug Степски соко
 Falco columbarius Мали соко
 Falco eleonorae Морски соко
 Falco naumanni Белонокта ветрушка
 Falco pelegrinoides Пустињски соко
 Falco peregrinus Сиви соко
 Falco rusticolus Северни соко
 Falco subbuteo Ластавичар
 Falco tinnunculus Ветрушка
 Falco vespertinus Сива ветрушка

Ред GalliformesУреди

Фамилија:Фазани и Коке (Phasianidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Alectoris barbara Афричка камењарка
 Alectoris chukar Турска камењарка
 Alectoris graeca Јаребица камењарка
 Alectoris rufa Шпанска камењарка
 Ammoperdix griseogularis Персијска пешчарка
 Coturnix coturnix Препелица
 Francolinus francolinus Црни франколин
 Lagopus lagopus Северна снежница
 Lagopus mutus Алпска снежница
 Perdix perdix Јаребица
 Phasianus colchicus Фазан
 Tetraogallus caspius Каспијска кока
 Tetraogallus caucasicus Кавкаска кока


Фамилија:Тетреби (Tetraonidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Bonasa bonasia Лештарка
 Tetrao mlokosiewiczi Кавкаски тетреб
 Tetrao tetrix Рушевац
 Tetrao urogallus Велики тетреб

Ред GaviiformesУреди

Фамилија:Морски гњурци (Gaviidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Gavia adamsii Жутокљуни морски гњурац
 Gavia arctica Црногрли морски гњурац
 Gavia immer Велики морски гњурац
 Gavia stellata Риђогрли морски гњурац

Ред GruiformesУреди

Фамилија:Ждралови (Gruidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Grus grus Ждрал
 Grus virgo Мали ждрал


Фамилија:Барске коке (Rallidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Crex crex Прдавац
 Fulica atra Лиска
 Fulica cristata Крунаста лиска
 Gallinula choloropus Барска кока
 Porphyrio porphyrio Султанка
 Porzana parva Сиви барски петлић
 Porzana porzana Барски петлић
 Porzana pusilla Мали барски петлић
 Rallus aquaticus Барски петлован


Фамилија:Дропље (Otididae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Chlamydotis undulata Хубара
 Otis tarda Велика дропља
 Tetrax tetrax Мала дропља

Ред PasseriformesУреди

Фамилија:Дугорепе сенице (Aegithalidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Aegithalos caudatus Дугорепа сеница


Фамилија:Шеве (Alaudidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Alauda arvensis Пољска шева
 Ammomanes deserti Пустињска шева
 Calandrella brachydactyla Мала шева
 Calandrella cheleensis Азијска мала шева
 Calandrella rufescens Источна мала шева
 Chersophilus duponti Дугокљуна шева
 Eremophila alpestris Планинска шева
 Galerida cristata Ћубаста шева
 Galerida theklae Западна ћубаста шева
 Lullula arborea Шумска шева
 Melanocorypha bimaculata Азијска велика шева
 Melanocorypha calandra Велика шева
 Melanocorypha leucoptera Белокрила шева
 Melanocorypha yeltoniensis Црна шева


Фамилија:Кугаре (Bombycillidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Bombycilla garrulus Кугара


Фамилија:Пузићи (Certhiidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Certhia brachydactyla Дугокљуни пузић
 Certhia familiaris Краткокљуни пузић


Фамилија:Воденкосови (Cinclidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Cinclus cinclus Воденкос


Фамилија: (Cisticolidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Cisticola juncidis Шивачица
 Prinia gracilis Дугорепа грмушарка


Фамилија:Вране (Corvidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Corvus corax Гавран
 Corvus cornix Сива врана
 Corvus corone Црна врана
 Corvus frugilegus Гачац
 Corvus monedula Чавка
 Cyanopica cyana Плава сврака
 Garrulus glandarius Креја
 Nucifraga caryocatactes Љешњикара
 Perisoreus infaustus Сибирска креја
 Pica pica Сврака
 Pyrrhocorax graculus Жутокљуна галица
 Pyrrhocorax pyrrhocorax Црвенокљуна галица


Фамилија:Стрнадице (Emberizidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Calcarius lapponicus Стрнадица остругашица
 Emberiza aureola Жутогруда стрнадица
 Emberiza bruniceps Црвеноглава стрнадица
 Emberiza buchanani Иранска стрнадица
 Emberiza caesia Риђогрла стрнадица
 Emberiza cia Стрнадица камењарка
 Emberiza cineracea Жутолика стрнадица
 Emberiza cirlus Црногрла стрнадица
 Emberiza citrinella Стрнадица жутовољка
 Emberiza hortulana Виноградска стрнадица
 Emberiza melanocephala Црноглава стрнадица
 Emberiza pallasi Паласова барска стрнадица
 Emberiza pusilla Мала стрнадица
 Emberiza rustica Шумска стрнадица
 Emberiza schoeniclus Барска стрнадица
 -{Emberiza calandra Велика стрнадица
 Plectrophenax nivalis Снежна стрнадица


Фамилија:Зебе (Fringillidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Acanthis cannabina Конопљарка
 Carduelis cabaret Мала брезова јуричица
 Carduelis cannabina Конопљарка
 Carduelis carduelis Чешљугар
 Carduelis chloris Зелентарка
 Carduelis flammea Брезова јуричица
 Carduelis flavirostris Планинска јуричица
 Carduelis hornemanni Поларна јуричица
 Carduelis spinus Чижак
 Carpodacus erythrinus Руменка
 Carpodacus rubicilla Велика руменка
 Coccothraustes coccothraustes Батокљун
 Fringilla coelebs Зеба
 Fringilla montifringilla Северна зеба
 Fringilla teydea Плава зеба
 Loxia curvirostra Крстокљун
 Loxia leucoptera Белокрили крстокљун
 Loxia pytyopsittacus Боров крстокљун
 Loxia scotica Шкотски крстокљун
 Pinicola enucleator Борова црвенка
 Pyrrhula murina Азорска зимовка
 Pyrrhula pyrrhula Зимовка
 Rhodopechys githaginea Зеба трубачица
 Rhodopechys mongolica Монголска зеба
 Rhodopechys obsoleta Пустињска зеба
 Rhodopechys sanguinea Црвенокрила зеба
 Serinus canaria Дивљи канаринац
 Serinus citrinella Алпска жутарица
 Serinus corsicana Корзиканска жутарица
 Serinus pusillus Црноглава жутарица
 Serinus serinus Жутарица


Фамилија:Ласте (Hirundinidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Delichon urbica Градска ласта
 Hirundo daurica Даурска ласта
 Ptyonoprogne rupestris Горска ласта
 Hirundo rustica Сеоска ласта
 Riparia riparia Брегуница


Фамилија:Сврачци (Laniidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Lanius collurio Руси сврачак
 Lanius excubitor Велики сврачак
 Lanius meridionalis Јужни велики сврачак
 Lanius minor Сиви сврачак
 Lanius nubicus Дугорепи сврачак
 Lanius senator Црвеноглави сврачак


Фамилија:Плиске (Motacillidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Anthus berthelotii Канарска трептељка
 Anthus campestris Степска трептељка
 Anthus cervinus Риђоргла трептељка
 Anthus gustavi Белолеђа трептељка
 Anthus hodgsoni Сибирска трептељка
 Anthus novaeseelandiae Велика трептељка
 Anthus petrosus Морска трептељка
 Anthus pratensis Ливадска трептељка
 Anthus spinoletta Планинска трептељка
 Anthus trivialis Шумска трептељка
 Motacilla alba Бела плиска
 Motacilla cinerea Поточна плиска
 Motacilla citreola Жутоглава плиска
 Motacilla flava Жута плиска


Фамилија:Мухарице (Muscicapidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Cercotrichas galactotes Жбуњар
 Erithacus rubecula Црвендаћ
 Ficedula albicoliis Беловрата мухарица
 Ficedula hypoleuca Црноврата мухарица
 Ficedula parva Мала мухарица
 Ficedula semitorquata Источна шарена мухарица
 Irania gutturalis Белогрли славуј
 Luscinia calliope Црвеновољка
 Luscinia luscinia Велики славуј
 Luscinia megarhynchos Мали славуј
 Luscinia svecica Модровољка
 Muscicapa striata Сива мухарица
 Oenanthe cypriaca Кипарска белогуза
 Oenanthe deserti Пустињска белогуза
 Oenanthe finschii Турска белогуза
 Oenanthe hispanica Средоземна белогуза
 Oenanthe isabellina Степска белогуза
 Oenanthe leucura Шпанска црна белогуза
 Oenanthe oenanthe Обична белогуза
 Oenanthe pleschanka Црно-бела белогуза
 Oenanthe xanthoprymna Мала црвенолеђа белогуза
 Phoenicurus erythrogaster Црвенотрба црвенрепка
 Phoenicurus ochruros Црна црвенрепка
 Phoenicurus phoenicurus Обична црвенрепка
 Saxicola dacotiae Канарска траварка
 Saxicola rubetra Обична траварка
 Saxicola torquata Црноглава траварка
 Tarsiger cyanurus Сибирска плаворепка


Фамилија:Вуге (Oriolidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Oriolus oriolus Вуга


Фамилија:Сенице (Paridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Parus ater Јелова сеница
 Parus caeruleus Плава сеница
 Parus cinctus Сибирска сеница
 Parus cristatus Ћубаста сјеница
 Parus cyanus Снежна сеница
 Parus lugubris Сеница шљиварка
 Parus major Велика сеница
 Parus montanus Планинска сива сеница
 Parus palustris Сива сеница


Фамилија:Врапци, Ткаље (Passereidae), (Passeridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Carpospiza brachydactyla Јерменски врабац камењарац
 Montifringilla nivalis Планински врабац
 Passer domesticus Врабац покућар
 Passer hispaniolensis Шпански врабац
 Passer moabiticus Месопотамски врабац
 Passer montanus Пољски врабац
 Petronia petronia Врабац камењарац
 Petronia xanthocollis Жутогрли врабац камењарац


Фамилија: (Phylloscopidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Phylloscopus bonelli Горски звиждак
 Phylloscopus borealis Сибирски звиждак
 Phylloscopus canariensis Канарски звиждак
 Phylloscopus collybita Обични звиждак
 Phylloscopus inornatus Шаренокрили азијски звиждак
 Phylloscopus orientalis Горски звиждак
 Phylloscopus sibilatrix Шумски звиждак
 Phylloscopus sindianus Планински звиждак
 Phylloscopus trochiloides Зеленкасти звиждак
 Phylloscopus trochilus Брезов звиждак


Фамилија: (Pycnonotidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Pycnonotus xanthopygos Левантски булбул


Фамилија:Попићи (Prunellidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Prunella atrogularis Црногрли попић
 Prunella collaris Планински попић
 Prunella modularis Обични попић
 Prunella montanella Сибирски попић
 Prunella ocularis Азијски попић


Фамилија:Краљићи (Regulidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Regulus ignicapillus Ватроглави краљић
 Regulus regulus Обичан краљић
 Regulus teneriffae Канарски краљић


Фамилија:Сенице вуге (Remizidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Remiz pendulinus Сеница вуга


Фамилија:Бргљези (Sittidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Sitta europaea Бргљез
 Sitta krueperi Турски бргљез
 Sitta neumayer Бргљез лончар
 Sitta tephronota Источни бргљез лончар
 Sitta whiteheadi Корзикански бргљез


Фамилија:Чворци (Sturnidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Sturnus roseus Ружичасти чворак
 Sturnus unicolor Црни чворак
 Sturnus vulgaris Чворак


Фамилија:Грмуше (Sylvidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Acrocephalus agricola Степски трстењак
 Acrocephalus arundinaceus Велики трстењак
 Acrocephalus dumetorum Шумски трстењак
 Acrocephalus melanopogon Шеварски трстењак
 Acrocephalus paludicola Источни трстењак
 Acrocephalus palustris Трстењак млакар
 Acrocephalus schoenobaenus Трстењак рогожар
 Acrocephalus scirpaceus Трстењак цвркутић
 Cettia cetti Свилорепи цврчић
 Hippolais caligata Вољић чизмар
 Hippolais icterina Жути вољић
 Hippolais languida Јужни вољић
 Hippolais olivetorum Вољић маслинар
 Hippolais pallida Сиви вољић
 Hippolais polyglota Краткокрили вољић
 Locustella fluviatilis Цврчић поточар
 Locustella lanceolata Пругасти цврчић
 Locustella luscinioides Обични цврчић
 Locustella naevia Цврчић тршћар
 Sylvia atricapilla Црноглава грмуша
 Sylvia borin Вртна грмуша, Сива грмуша
 Sylvia cantillans Грмуша црвеновољка
 Sylvia communis Обична грмуша
 Sylvia conspicillata Западна грмуша
 Sylvia curruca Грмуша чаврљанка
 Sylvia hortensis Грмуша смокварица
 Sylvia crassirostris Велика грмуша
 Sylvia melanocephala Средоземна црноглава грмуша
 Sylvia melanothorax Кипарска грмуша
 Sylvia mystacea Каспијска грмуша
 Sylvia nana Пустињска грмуша
 Sylvia nisoria Пиргаста грмуша
 Sylvia rueppelli Рипелова грмуша
 Sylvia sarda Сардинијска црна грмуша
 Sylvia undata Дугорепа грмуша


Фамилија:Пузгавци (Tichodromadidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Tichodroma muraria Пузгавац


Фамилија:Бркате сенице (Timalidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Panurus biarmicus Брката сеница


Фамилија:Царићи (Troglodytidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Troglodytes troglodytes Царић


Фамилија:Дроздови (Turdidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Monticola saxatilis Кос камењар
 Monticola solitarius Модрокос
 Turdus iliacus Мали дрозд
 Turdus merula Обични кос, Кос
 Turdus philomelos Дрозд певач
 Turdus pilaris Дрозд боровњак
 Turdus ruficollis Црноврати дрозд
 Turdus torquatus Кос оргличар
 Turdus viscivorus Дрозд имелаш
 Zoothera dauma Пиргасти дрозд

Ред PelecaniformesУреди

Фамилија:Вранци (Phalacrocoracidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Phalacrocorax aristotelis Морски вранац
 Phalacrocorax carbo Велики вранац, Вранац
 Phalacrocorax pygmeus Мали вранац


Фамилија:Несити (Pelecanidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Morus bassanus Обична блуна
 Pelecanus crispus Кудрави несит
 Pelecanus onocrotalus Ружичасти несит

Ред PiciformesУреди

Фамилија:Детлићи (Picidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Dendrocopos leucotos Планински детлић
 Dendrocopos major Велики детлић
 Dendrocopus medius Средњи детлић
 Dendrocopus minor Мали детлић
 Dendrocopus syriacus Сеоски детлић
 Dryocopus martius Црна жуна
 Jynx torquilla Вијоглава
 Picoides tridactylus Тропрсти детлић
 Picus canus Сива жуна
 Picus viridis Зелена жуна

Ред PodicipediformesУреди

Фамилија:Гњурци (Podicipedidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Podiceps auritus Ушати гњурац
 Podiceps cristatus Ћубасти гњурац
 Podiceps griseigena Риђоврати гњурац
 Podiceps nigricollis Црноврати гњурац
 Tachybaptus ruficollis Мали гњурац

Ред ProcellariiformesУреди

Фамилија:Завоји и Бурнице (Procellariidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Bulweria bulwerii Булверова бурница
 Calonectris diomedea Велики зовој
 Fulmarus glacialis Бурњак
 Hydrobates pelagicus Бурница
 Oceanodroma castro Белолеђа бурница
 Oceanodroma leucorhoa Ласторепа бурница
 Pelagodroma marina Белолика бурница
 Pterodroma feae Зеленортска бурница
 Pterodroma madeira Мадерска бурница
 Puffinus assimilis Плавоноги зовој
 Puffinus mauretanicus Балеарски зовој
 Puffinus puffinus Обични зовој
 Puffinus yelkouan Мали зовој

Ред StrigiformesУреди

Фамилија:Сове (Strigidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Aegolius funereus Гаћаста кукумавка
 Asio flammeus Ритска сова
 Asio otus Утина
 Athene noctua Кукумавка
 Bubo bubo Буљина
 Ketupa zeylonensis Сова рибар
 Glaucidium passerinum Мала сова
 Nyctea scandiaca Снежна сова
 Otus brucei Пустињски ћук
 Otus scops Ћук
 Strix aluco Шумска сова
 Strix nebulosa Лапонска сова
 Strix uralensis Дугорепа сова
 Surnia ulula Јастребача


Фамилија:Кукувије (Tytonidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Tyto alba Кукувија

Ред TurniciformesУреди

Фамилија: (Turnicidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Turnix sylvatica Препеличица

РеференцеУреди

  1. ^ „{www.wild-serbia.com: Srpska nomenklatura ptica Evrope}” (PDF). Приступљено 10. 3. 2013. 
  2. ^ „Архивирана копија” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 20. 03. 2009. Приступљено 17. 05. 2010. 

Спољашње везеУреди

Види јошУреди