Остап Бендер

Остап Бендер је главни јунак више сатиричних романа совјетских списатеља Иљфа и Петрова, међу којима су најзначајнији „Златно Теле“ и Дванаест столица. У данашњем времену, постао је симбол превртљивих особа, сумњивих бизнисмена, политичара и разних других комбинатора, који згрћу богатство на сумњив начин. Веома је сличан Дел Боју из британске популарне серије Мућке. У мини-серији „Златно Теле“, његову улогу је тумачио Олег Мењшиков.

OstapBenderElista.JPG