Паралелност (геометрија)

Паралелност у геометрији представља однос између два геометријска објекта. Примери дефинисања паралелности у еуклидској геометрији су:

  • Две праве су паралелне уколико се налазе у једној равни и не секу се.
  • Права је паралелна са равни, уколико са њом нема пресечних тачака. (еуклидски простор)
  • Две различите равни су паралелне уколико се не секу. (еуклидски простор)

У тродимензионом простору треба разликовати појам паралелности и мимоилажења. Уколико две праве не леже у истој равни и не секу се, онда су исте мимоилазне а не паралелне. По сличном концепту постоји и појам мимоилазних равни у еуклидским просторима већих димензија.

У еуклидском простору Rn, за два афина потпростора a1 + V1 и a2 + V2 каже се да су паралелни ако је један од одговарајућих векторских потпростора V1 и V2 потпростор другог.

У геометријском простору тачака у којем је уведен појам бесконачно далеких тачака, два геометријска објекта су паралелна уколико се секу у бесконачно далекој тачки.