Паретова ефикасност

По критеријуму Парето ефикасности, односно оптималности, за друштвено благостање се може рећи да расте само ако расте индивидуално благостање бар једног појединца у друштву, а да истовремено никоме не опада. Дакле, промена је добра ако је некоме боље, а истовремено никоме није горе.

Међутим, ако благостање неких људи расте, а других опада, Парето критеријум није у стању да да одговор шта се десило са укупним друштвеним благостањем, јер он полази од становишта да међусобно поређење користи људи није могуће.

Компензациони текст

уреди

Као битна допуна Паретовог критеријума о могућности проширења његове употребе и на ситуацију у друштву где благостање једних опада а других расте, формулисан је тзв. компензациони тест. Компензациони тест проверава могућност да они који добијају неком друштвеном променом надокнаде штету онима који губе, а да при томе цело друштво остане на добитку.