Парк природе

Парк природе је простор добро очувани природних одлика хидрографије, педологије, флоре и фауне, као и геоморфолошки и геолошких карактеристика рељефа. У њему преовлађују природни екосистеми и промене су сведене на минимум.

Према Закону о заштити природе Републике Србије, члан 34. — У парку природе забрањена је свака привредна и друге делатност, као и било каква деловање којима се угрожавају његова вредности и карактеристике. Мере заштите, начин обављања привредних делатности и коришћење природних вредности у парку природе, ближе се утврђују актом о проглашењу заштићеног подручја. На простору Републике Србије налази се 13 паркова природе.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди