Пасош Сингапура

Пасош Сингапура је јавна путна исправа која се сингапурском држављанину издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

Пасош Сингапура
Singaporean passport biom cover.jpg
Пасош Сингапура
Издаје Сингапур
СврхаИдентификација
Visa requirements for Singaporean citizens.png

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Сингапура. Пасош Сингапура се издаје за неограничен број путовања.

ЈезициУреди

Пасош је исписан енглеским језиком.

Страница са идентификационим подацимаУреди

 • Слика носиоца пасоша
 • Тип („P“ за пасош)
 • Код државе
 • Серијски број пасоша
 • Презиме и име носиоца пасоша
 • Држављанство
 • Датум рођења (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M за мушкарце или F за жене)
 • Место рођења
 • Датум издавања (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис носиоца пасоша
 • Датум истека (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Ауторитет