Петар Петровић Његош

Петар Петровић Његош је име двојице црногорских владара: