Позивни телефонски број

јединствен број за сваку државу, град или област
(преусмерено са Позивни број)

Позивни телефонски број је јединствен број за сваку државу, град или област. Користи се код међународних и међумесних телефонских позива. Позивни телефонски број је углавном у следећем формату:

+381 11 1234567 (међународни) или 011 1234567 (међумесни)

У овом случају, "+" означава излаз из земље (00), 381 означава позивни телефонски број за Србију, 11 позивни за фиксног претплатника у Београду, а 123456 број телефона претплатника.

Извори уреди