Поинтингов вектор

Поинтингов вектор у електромагнетизму је вектор који се добија из Поинтингове теореме о одржању енергије у електромагнетном пољу и има значење трансферзалног протока енергије у односу на раван сачињену од временски променљивог електричног и магнетног поља.

Зрачење електричног дипола постављеног дуж вертикалне осе у приказаној равни који осцилује дуж те осе фреквенцијом 1 Hz. Јачина електричног поља дипола у равни је представљена бојом (црвена боја означава , а плава означава ). Линије магнетног поља су ортогоналне на приказану раван. Компоненте Поинтинговог вектора и су приказане црним стрелицама.

Поинтингов вектор је:

где је јачина електричног поља, а јачина магнетног поља.

Поинтингова теоремаУреди

Поинтингов вектор изражен у облику преко јачине електричног и јачине магнетног поља се добија из Поинтингове теореме.

Енергетски флуксУреди

Укупан флукс енергије кроз дату запремину   је површински интеграл:

 

који се преко Гаусове теореме о дивергенцији може записати преко запреминског интеграла:

 

Одавде је густина енергетског флукса:

 

Промена густине електромагнетне енергије у временуУреди

Густина електромагнетне енергије је:

 

где су   електрична индукција, а   магнетна индукција:

 

Налажењем временског извода густине електромагненте енергије  , добија се:

 

Како би се десна страна израза преписала преко само јачине електричног поља   и јачина магнетног поља  , могу се користити Максвелове једначине и тиме се магнетна индукција   може изразити преко  :

 

а електрична индукција   преко  :

 

Одавде се добија да израз за промену густине електромагнетног поља у времену:

 

где је   густина струје.[1]

Одржање енергијеУреди

У произвољној запремини простора  , на основу закона о одржању енергије, збир промене густине електромагнетне енергије у јединици времена   и густине енергетског флукса који протекне кроз ту запремину  , једнак је негативном раду у јединици времена на премештању слободних и споља унетих наелектрисања у тај простор  , тако да важи:

 

Одавде се добија да је:

 

Коначно, коришћењем векторског идентитета:

 

добија се израз за Поинтингов вектор[2]:

 

Види јошУреди

РеференцеУреди