За другу употребу, погледајте чланак Аутономна покрајина.
„Провинција” преусмерава овде. Такође погледајте и Провинција (албум).

Покрајина је облик локалне самоуправе у државама које нису централизоване. Република Србија има две покрајине, Војводину и Косово и Метохију. Покрајина је територијални облик организације државе дефинисан уставом.

Покрајина добија део надлежности са централне власти на ниже територијалне облике у области законодавне, судске и извршне власти.