Понор (геоморфологија)

Понор је облик настао на месту увирања површинских вода у подземље. Јављају се као стрме, па и вертикалне подземне просторије, које почињу на површини, а у стенској маси се настављају у крашке канале. Када ове подземне просторије изгубе хидрогеолошку функцију, настају јаме. Понори такође могу бити и хоризонталног и субхоризонталног положаја, а када овакви облици изгубе хидрогеолошку функцију, настају пећине.

Литература

уреди
  • Марковић М., Павловић Р., Чупковић Т. 2003. Геоморфологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

Види још

уреди