Ланчана реакција — разлика између измена

нема описа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
Ланчана реакција је низ реакција где реактивни продукт или међу продукт проузрокује даље реакције.
реакције. Примери ланчаних реакција су
 
Фисиона ланчана реакција-Неутрон налеће на фисиони атом. Атом се у тој реакцији распада на неколико нових атома, продукта,при том ослобађајући нове неутроне, способне да даље проузрокују фисиону ланачану реакцију са другим атомима.
на неколико нових атома, продукта,при том ослобађајући нове неутроне, способне да даље
Хемијска ланчана реакција-У овом случају, продукт реакције је и сам реактиван и може да проузрокује даље, сличне, реакције. На пример, сваки корак ланчане реакције H2 + Cl2 ослобађа један молекук H2 или Cl2, један слободан радикал H или Cl
проузрокују фисиону ланачану реакцију са другим атомима.
Хемијска ланчана реакција-У овом случају, продукт реакције је и сам реактиван и може да
проузрокује даље, сличне, реакције. На пример, сваки корак ланчане реакције H2 + Cl2
ослобађа један молекук H2 или Cl2, један слободан радикал H или Cl