Парк природе Лоњско поље — разлика између измена

нема резимеа измене
Најзначајнији еколошки елемент у Парку природе Лоњско поље су [[поплава|поплаве]] које се могу догодити у било које доба године, због специфичног просторног распореда Саве и њених притока. Водни таласи су често велики и Парк природе Лоњско поље има врло важну улогу за одбране од поплава у подручју на коме се налази. У овом микрорељефу настаје мозаик различитих станишта типичних за поплављена подручја као што су влажне [[шуме]], [[травњак|травњаци]], [[ливада|ливаде]], разне врсте [[Мочвара|мочварних станишта]], али и [[јарак]]а и [[канал]]а, као резултат дугогодишњег људског утицаја. Подручје парка од око 12.000 хектара пашњака користи се за испашу стоке коју гаји локално становништво. С великом концентрацијом аутохтоних врста (хрватски посавац, туропољска свиња, славонско-сремско сиво говедо) у Хрватској, они представљају јединствени начин управљања пашњацима и истовремено су једна од најважнијих станишта за велики број ретких и угрожених биљних и животињских врста<ref name=UNESCO>[http://whc.unesco.org/en/tentativelists/2012/ Lonjsko Polje Nature Park], прелиминарна лиса Светске баштине UNESCO-a {{енг}} преузето 11. јануара 2014.</ref>.
 
Према Директиви о птицама ЕУ, парк природе је подручје од изузетног значаја за птице -{''(Important Birds Area - IBA)''}-. Између осталих овде се налазе следеће врсте птица: [[бела рода]], [[чапља кашичарка]], [[орао штекавацбелорепан]] ''(Haliaeetus albicilla)'', [[дивља патка]], [[шкањацобични мишар]] ''(Buteo buteo)'', [[коспрдавац]] ''(Crex crex)'', [[мали корморан]] ''(Phalacrocorax pygmeus)'', као и угрожене врсте: [[степски соко]] ''(Falco cherrug)'', [[патка њорка]] ''(Aythya nyroca)'' и др. У парку природе се налази и село [[Чигоч]] у ком већина кућа има „своје” гнездо рода, због чега је 1994. године проглашено за „европско село рода”.
 
TuПоред obitavaптица iу velikiовом brojпарку drugihприроде životinjaимају kaoстаниште štoи suследеће животиње: [[vidraвидра]], [[oštrouhiMyotis bechsteinii|оштроухи слепи netopirмиш]] (''Myotis bechsteinii''), [[barskaбарска kornjačaкорњача]] ''(Emys orbicularis)'', [[obična gatalinka]] ''(Hyla arborea)'', [[podunavski vodenjak]] ''(Triturus dobrogicus)''; te ribeрибе: [[umbraумбра]] ''(Umbra krameri)'', [[kečigaкечига]] ''(Acipenser ruthenus)'', [[dunavska patrvaпастрмка]] ''(Hucho hucho)'', [[velikaCobitis nežicaelongata|зракоперка]] ''(Cobitis elongata)'', [[dunavski šaranшаран]] ''(Romanogobio uranoscopus)'', [[crvenorepaбелица bjelicaплотица]] ''(Rutilus pigus)'', [[balavacбалавац prugastiпругасти]] ''(Gymnocephalus schraetser)'', mali[[мали vretenarвретенар]] ''(Zingel streber)''; ali i insekti kao što suинсекти: leptirлептири ''[[Lycaena dispar]]'', ''[[Carabus intricatus]]'' iи ugroženaугрожена [[alpskaалпска rozalijaрозалија]] ''(Rosalia alpina)''<ref name=UNESCO/>.
 
== Спољашње везе ==