Тестамент — разлика између измена

нема резимеа измене
м (ispravke)
Нема описа измене
# '''строго лични''' правни посао - је онај код кога је искључено свако [[заступање]]. Завешталац мора лично, својом сопственом и слободном вољом, да искаже садржину свог тестамента. Једини начин да друго лице учествује у процесу настанка тестамента је тај да даје савете које се тичу форме, а никако садржине, јер ће у супротном случају тестамент бити поншитен;
# '''формални''' правни посао - је онај за чију се пуноважност захтева да буде састављен у нарочитој форми коју прописује закон (тзв. -{forma ad solemnitatem}-). Наш закон дозвољава више форми тестамента;
# '''једнострано опозив''' правни посао - с обзиром на то да је тестамент једнострани, строго лични и доброчин посао, произлази овлашћење завештаоца да у сваком тренутку опозове ту своју последњу вољу. Једино ограничење које се њему поставља је то да он мора тестамент да опозове у некој од законом одређених форми за састављање тестамента. Он НЕ МОРА да тестамент опозива баш у оној форми у којој га је саставио!
 
== Услови за састављање тестамента ==
 
==== Олографски тестамент ====
Или својеручно завештање је писмени, приватни (у његовом састављању не учествују државни органи) и редовни облик састављања тестамента. ОбзиромС обзиром на то да је најједноставнији и најмање захтеван облик тестамент, па се зато и користи најмасовније. Битни елементи форме су ти да он '''мора у целости бити написан и потписан својеручно од стране завештаоца'''. Препоручује се да носи и датум, али то није битан елемент форме. Логични услови који се траже су ти да завешталац буде писмен, да пише оном руком којом пише уобичајено, да пише на оном језику који разуме и да се потписује својим уобичајеним потписом. Материјал на коме је тестамент исписан није релевантан;
 
==== Алографски тестамент ====
 
==== Судски тестамент ====
Је веома значајан облик писменог, редовног и јавног облика завештања, не само због тога што је то најчешће коришћена форма јавног тестамента, већ и зато што је то модел чија правила важе и код осталих облика јавних тестамената. Разлог за велику популарност овог тестамента је и то што је за неписмене или слепе особе најсигурнији облик, с обзиром на то да у његовом састављању учествује суд. '''Судски тестамент саставља судија општинског суда, према усменом и непосредном казивању самог завештаоца'''. Завешталац НЕ МОЖЕ донети већ припремљени текст тестамента. Пре било каквог поступка судија мора да утврди идентитет сведока и да утврди да ли завешталац има тестаментарну способност. Идентитет се утврђује на три начина - да судија лично и по имену познаје завештаоца; увидом у [[Јавна исправа|јавну исправу]] са фотографијом и уз саслушање једног сведока идентитета; или саслушањем два сведока идентитета (чији идентитет утврђује увидом у јавну исправу са фотографијом). Судски тестамент се бележи у записник, а даљи поступак зависи од тога да ли завешталац може да прочита завештање или не. Ако може, предаје му се записник, који он чита, а потом судија на самом тестаменту потврђује да га је овај прочитао. Затим га потписује и оверава. Ако завешталац не може, из различитих разлога, да прочита тестамент (или не може да се потпише), тестамент се саставља уз присуство два тестаментарна сведока. Састављени тестамент се чита пред сведоцима и завештаоцем, па ће га онда завешталац потписати или ставити рукознак (отисак палца). Уколко он не може ни да стави рукознак, судија ће то констатовати на самом тестаменту, после чега ће се потписати сведоци, заклети судски тумач (који служи као посредник ако завешталац не зна језик суда или је глувонем) и судија, који ће и оверити тестамент. Тако састављени тестамент се предаје завештаоцу или се, на његов захтев, депонује у суду, а суд му о томе издаје потврду;
 
==== Конзуларни тестамент ====
 
==== Усмени тестамент ====
Је изузетни и приватни облик тестамента. '''Завешталац може своју последњу вољу усмено изрећи пред три истовремено присутна тестаментарна сведока, ако због изузетних прилика није у могућности да сачини писмено завештање'''. Сведоци морају да, без одлагања, најближи суд упознају са садржином тестамента. Њихове изјаве се диктирају у записник који се потписује и оверава, и такав служи као тестамент. Изузетне прилике морају бити такве природе да погађају већу или мању групу људи услед неотклоњивог и општепознатог догађаја који их је задесио и битно погоршао њихов животни положај (нпр. рат, земљотрес, велики пожар, поплава...). ОбзиромС обзиром да је овај облик тестамента изузетно погодан за кривотворење његова употреба је доста ограничена рестриктивним тумачењем „изузетних прилика“ од стране судова (нпр. постоји случај да суд није узео у разматрање усмени тестамент жене која је лежала у болници неколико месеци али је нагло преминула, с образложењем да је она за то време могла да састави неки други тестамент). Уколико је и 30 дана после престанка изузетних прилика завешталац и даље жив тестамент ће престати да важи;
 
==== Нотаријални тестамент ====