Закон (право) — разлика између измена

нема резимеа измене
У уводном делу сваког поглавља дају се називи документа, са подацима о времену настанка документа и кратким саджајем.
• Регулатива 726/2004 којом се утврђују процедуре за овлашћење и надзор над медицинским производима за људску и ветеринарску употребу
 
• Регулатива 1235/2010 – Измена регулативе 726/2004 у погледу фармаковигиланце медицинских производа за људску употребу и регулативе 1394/2007 о напредној терапији лековима
• Регулатива 1027/2012 – Измена и допуна регулативе 726/2004 у погледу фармаковигиланце
• Регулатива 297/1995 о висини накнаде Европској агенцији за оцену медицинских производа
• Регулативе 2743/98 и 494/2003 – Измена и допуна регулативе 297/95
• Регулатива 1905/2005 – Измена и допуна регулативе 297/95 на провизије Европској агенцији за лекове
• Регулативе 312/2008, 261/2010, 301/2011 и 273/2012 – Измена регулативе 297/95 у погледу прилагођавања накнада Европској агенцији за лекове за стопу инфлације
• Регулатива 540/95 којом се утврђују класификације пријављених сумња на неочекиване нежељене реакције које нису озбиљне, било да произилазе из Заједнице или неке треће земље, за медицинске производе за људску или ветеринарску употребу – овлашћена у складу са одредбама регулативе 2309/93
• Регулатива 1662/95 за доношење одлука у погледу дозволе за стављање у промет производа за људску или ветеринарску употребу
• Регулатива 2141/96 у вези са испитивањем пријаве преноса дозволе за стављање лека у промет који спада у оквир регулативе 2309/93
• Регулатива 847/2000 којом се утврђују одредбе за примену критеријума за именовање медицинских производа као медицински производ за тешке и ретке болести и дефиниције појмова ''сличан леку'' и ,,клиничка супериорност
• Регулатива 507/2006 о условној дозволи за медицинске производе за људску употребу који спадају у оквир регулативе 726/2004
• Регулатива 1901/2006 о лековима за употребу у педијатрији
• Регулатива 658/2007 у вези финансијске казне за кршење одређених обавеза у вези са маркетиншким овлашћењима према регулативи 726/2004
• Регулатива 1394/2007 о напредној терапији лековима
• Регулатива 1234/2008 у вези испитивања варијација о условима за стављање у промет медицинске производе за људску употребу и ветеринарске медицинске производе
• Регулатива 712/2012 којом се мења регулатива 1234/2008
• Регулатива 668/2009 о сповођењу регулативе 1394/2007 у погледу оцењивања и сертификације квалитета и без клиничких података која се односи на напредне терапије лековима направљеним у микро, малим и средњим предузећима
• Регулатива 469/2009 која се односи на сертификат о додатној заштити за медицинске производе
• Регулатива 141/2000 о медицинским производима који се употребљабају за тешке и ретке болести
• Одлука савета 20.маја 1975.год. за постављање фармацеутског одбора
• Одлука о медицинским средствима за људску употребу (97/534/
== Појам закона ==
Појам закона се може дефинисати у формалном и материјалном смислу.
• Регулатива 141/2000 о медицинским производима који се употребљабају за тешке и ретке болести
 
„У формалном смислу, закон је писани правни акт с највишом правном снагом, који доносе посебни законодавни органи, по посебном поступку. При таквом одређивању појма закона не улази се и у питање његове садржине. Тако сви акти које донесе одређени орган (законодавни) у форми одређеној за доношење закона јесу закони, без обзира каква им је садржина. Њихова садржина може бити различита, тј. они могу садржати било опште било појединачне норме.“
 
• Регулатива 1235/2010 – Измена регулативе 726/2004 у погледу фармаковигиланце медицинских производа за људску употребу и регулативе 1394/2007 о напредној терапији лековима- Regulation (EU) No 1235/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 amending, as regards pharmacovigilance of medicinal products for human use, Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, and Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products Text with EEA relevance (OJ L 348, 31.12.2010, p. 1–16)
• Регулатива 1027/2012 – Измена и допуна регулативе 726/2004 у погледу фармаковигиланце- Regulation (EU) no 1027/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 amending Regulation (EC) no 726/2004 as regards pharmacovigilance. (OJ L 316, 14.11.2012, p. 38-40)
• Регулатива 297/1995 о висини накнаде Европској агенцији за оцену медицинских производа- Consolidated version of the Council Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (01.04.2012).
• Регулативе 2743/98 и 494/2003 – Измена и допуна регулативе 297/95
• Регулатива 1905/2005 – Измена и допуна регулативе 297/95 на провизије Европској агенцији за лекове
Анониман корисник